امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سؤال 1- به طور کلی گروه شما در مورد مفهوم واگذاری اختیار چه فکر می‌کند؟
#1
سؤال 1- به طور کلی گروه شما در مورد مفهوم واگذاری اختیار چه فکر می‌کند؟
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر11 ، sepher1877 ، ناظر5 ، حوریا ___Bu
#2
1- به طور کلی گروه شما در مورد مفهوم واگذاری اختیار چه فکر می‌کند؟

برمبنای شناخت روی خدمتگزار و مبنای توانایی شخص طبق اساس نامه خدمتگزاران مورد اعتماد ما وقتی میتوانند به بهترین وجه به ما خدمت کنند که ما بدانها در بکارگیری بهترین قضاوتشان برای انجام مسئولیتهایشان آزادی بدهیم؛ اختیارتام می‌دهیم جهت انتخابات نیازهای هیئت نمایندگان از قبیل رابطه خزانه دار اطلاع رسانی H&iنشریات آدرس جلسات چیپ و سکه کارگاه‌ها که آنها هر کدام اختیارتام در حیطه خدمتی پدیدار شوند در چهار چوب اساس نامه هيئت نمایندگان گروه ها باید مسئولیت به اعضأءبدهن و در کنار آن بايد اختیار هم به آنها بدهند اعضأءدرساختار بتوانند تصمیم بگیرنند و هر چه سریعتر بتوانند کار را انجام بدهند واگذاری اختیار به این شکل است که تمام توضیحات لازم را در مورد دستورالعمل ها به اعضأء کامل و شفاف بدهند البته در کنار این دستورالعمل اختیار راهم به آنها می‌دهند این اختیار تا حدی بايد باشد که در گروه ها در NA تأثیر نگذارد اینطوری هم به اعضأءاعتماد وآزادی دادن هم تووقت وانرژی صرف جوای کردن و گروه ها در جلسات به هدف اصلی می‌پردازند ولی در نهایت این گروه ها هستند که حافظ ومسئولیت و اختیار نهایی در ساختار هستند
پاسخ
 سپاس شده توسط sepher1877 ، حـمـیـد ، ناظر11 ، ناظر9 ، admin ، ناظر5 ، حوریا ___Bu
#3
واگذاری اختیار می تواند به گروه ها و ساختار خدماتی ازادی عمل بیشتری جهت انجام خدمات بدهد – چون گروه ما نمی تواند خود را مستقیما درگیر مسائل خدماتی کند و وقت و انرژی خود را صرف رساندن پیام و هدف اصلی کند به همین خاطر به ساختار خدماتی اختیار می دهد تا کارهای که نیاز نیست حتما در گروه مطرح شود تصمیم گیری کند مثل پانل ها – نشریات –اطلاع رسانی – خطوط تلفن و در کل تصمیماتی که تاثیر مستقیم بر روند گرو ها ندارد و می شود سریعا گرفته شود -
تجربه شخصی : گروه ما فکر می کند یک سری مسئولیت به ساختار داده ایم و دیگر هیچ کاری با انها نداریم و با اطلاعات نادرست گاهی فقط خدمت گذاران را می کوبند و باعث فرار خدمت گذاران می شوند -.واما من به عنوان خدمت گذار باید همیشه اطلاع رسانی درست نسبت به کل ساختار به گروه خود بدهم

واگذاری اختیار یعنی آزادی عمل به ساختار جهت بهتر انجام دادن وظیفه محوله در پست خدماتی و نقطه پاسخگویی و شرح وظایف باید بطور شفاف شخص شود و خدمتگزار باید بر مبنای مسئولیت و تعهد امانتداری خدمت کند که در کل آزادی عمل نیز محدودیت است و مشروط به پاسخگویی می‌باشد که به همراه تعیین وظایف اساسنامه گروه، کمیته، ناحیه، و شورای منطقه و حمایت کردن از خدمتگزار جهت بهتر انجام دادن وظایف محوله می‌باشد.
پاسخ
 سپاس شده توسط sepher1877 ، حـمـیـد ، ناظر11 ، ناظر9 ، admin ، ناظر5 ، حوریا ___Bu
#4
گروه های NA ساختار خدماتی را بوجود می آورند ، و خدمت گزاران مورد اعتماد خویش را داخل ساختار انتخاب می کند ، و به آنها شرح وظایفی می دهند و به آنها برای انجام

مسئولیت هایشان ، اختیار کامل می دهند ، تا آن خدمت گذاران بتواند خدماتشان را انجام بدهند و گروه نیز برای دست یابی به هدف اصلی خود در راستای سنت پنجم حرکت میکند.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر11 ، ناظر9 ، admin ، ناظر5 ، حـمـیـد ، حوریا ___Bu
#5
ما خدمتگزاران مورد اعتماد خود را انتخاب می‌کنیم و آنها را حمایت می‌کنیم و اگر تکرار اشتباه کردند در جلسات اداری بدون ترس از تلافی تذکر می‌دهیم
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر9 ، admin ، ناظر5 ، حـمـیـد ، حوریا ___Bu ، ناظر6
#6
قبل از تصمیم گیری برای واگذاری اختیار میبایستی محدوده اختیار خدمتگزار مورد بررسی قرار جلسات اداری در گروه و داشتن اساسنامه و شرح وظایف برای خدمتگزار در موقع انتخاب کرد و بعد از انتخاب خدمتگزار مورد اعتماد آن را حمایت کرده و اختیارات لازم را به او میدهند و برای اینکه خدمت حکومتی نشود از خدمتگزار پاسخگویی میخواهند . واگذاری اختیارات به منزله نمایندگی و وکالت اختیار عمل در رابطه و در جهت خدمت در چارچوب مسئولیت های محوله . طبق اساسنامه گروه  Heart Heart Heart
پاسخ
 سپاس شده توسط admin ، ناظر5 ، حـمـیـد ، حوریا ___Bu ، ناظر6 ، داود١
#7
مابه این شرط به ساختاراختیارعمل میدهیم که درچهارچوب اصول انجمن کارکندوگرنه بایدپاسخگوباشد
پاسخ
 سپاس شده توسط admin ، ناظر11 ، ناظر5 ، حـمـیـد ، حوریا ___Bu ، ناظر6
#8
سلام
همین اعضاء انجمن که در گروه ها شرکت می کنند  وارد خدمات می شوند پس آگاهی لازم در مورد خدمات مورد نیاز گروه هم دارند و همچنین به وسیله کمیته های خدماتی و نیز هیئت نمایندگان نیز از نحوه خدمات این خدمتگذار مطلع می شویم.پس کسی که در انجمن است و راهنما دارد و اصول را رعایت می کند نیاز به کنترل ندارد و فقط مورد مشورت و پاسخ گویی بر اساس اصول انجمن قرار می گیرد.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر7 ، ناظر5 ، حـمـیـد ، حوریا ___Bu ، ناظر6
#9
یعنی آزادی عمل دادن به ساختاروگروههاجهت انجام کارهاووظایف محوله درپست خدماتی طبق محدوداختیارات یعنی تعیین نقطه پاسخگویی،گزارش دادن،راهنمایی کردن و درصورت لزوم راهنمایی گرفتن وتعهدوامانتداری درخدمت یعنی اعتمادکردن یعنی نیازی نیست تمام تصمیم گیری های ساختار به تصویب گروههابرسدیعنی حمایت ازگروه،کمیته وناحیه طبق اساسنامه تعیین شده یعنی دادن نمایندگی و وکالت یعنی حق ماگرفتن گزارش و تبادل نظرواطلاعات میباشدوتوضیح میدهیم چه نوع خدمتی میخواهیم ولی به این معنی نمیباشدپس از واگذاری ماهیچه کنترلی نداریم هرزمان که گروهها احتیاج بداننداختیارنهایی خودرادرموردمسایل اعمال میکنندوامادرگروه بهعلت نداشتن آگاهی اعضاازسنتهاومفاهیم،مفهوم واگذاری رتبه معنای ازدست دادن تمام اختیارات و انجام کارهاوتصمیم گیری توسط اعضای ساختارمیدانندوفکرمیکننددراین صورت هیچ تاثیروایده ونظری نمی‌توانند روی کارهاومسایل انجمن داشته باشند
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر6 ، حـمـیـد ، ناظر 1 ، حوریا ___Bu
#10
سلام

مفهوم واگذاری اختیار یعنی آزادی عمل داده شود(در چهر چوب اصول انجمن) تا خدمتگزار مورد اعتماد بدون نگرانی وترس از نتایج بهترین قضاوت خود در کارهای خدماتی نظراتی هم سنگ با نیازهای گروه بدهد وخدماتی را برای رفع مشکلات ترتیب دهد.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#11
[b]سؤال 1- به طور کلی گروه شما در مورد مفهوم واگذاری اختیار چه فکر می‌کند؟(مفهوم۳)[/b]
واگذاری یعنی دادن اختیار به شخص یا گروهی که از جانب ما 
می خواهد کاری را انجام دهد .
گروه ما می داند این واگذاری به معنای از دست دادن کنترل نیست .
گروه ما میداند این واگذاری به معنای استعفا از مسؤلیت خود نیز،نیست .
گروه بایست بداند که اگرقرار بود در تمامی تصمیم گیری ها شرکت کند دیگر وقت و انرژی کافی برای هدف اصلیش که برگزاری جلسات است ،ندارد .
برای همین گروه اختیارات خود را آن هم در چهارچوب اصول و با تعیین محدوده تصمیم گیری ،به خدمتگزاران خود واگذار میکند، این کار باعث آزادای عمل برای دوطرف یعنی هم گروه و هم ساختار می شود.
پاسخ
 سپاس شده توسط Darush sistan
#12
بطورکلی گروهها درواگذاری اختیارات مشکلی ندارند اما گاهی اوقات درمورد چگونگی انجام آن اختیاریه مشکل درمیاورند داشتن اساسنامه شرح و وظایف شفاف تشکیل جلسات اداری منسجم پاسخگویی از خدمتگزاران و دقت درانتخاب خدمتگزار حمایت از آنها به این مقوله کمک شایانی میکند
پاسخ
 سپاس شده توسط Darush sistan
#13
سلام
مفهوم واگذاری اختیار برای من به این معناست که خط مشی خدمتگذاران و همچنین خدماتی که به صورت دائم و حتی موقتی انجمن به آن احتیاج دارد را فراهم کنیم ولی باید این را در نظر بگیریم که گروهها نباید تیغ دولبه باشند. یعنی نه انقدر ساده از کنار مسائل ساختار بگذرند نه آنقدر سختگیر باشند که هم باعث فرار خدمتگذاران شوند و هم ترس از گرفتن خدمت در ساختار باعث شود اعضا ساختار خدماتی را حمایت نکنند.
پاسخ
 سپاس شده توسط Darush sistan ، ناظر10


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان