تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران

نسخه‌ی کامل: سوالات کارگاهی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

سوالات کارگاهی

موضوع‌ها

 1. 1. اهمیت آزادی خلاقانه در گروههای معتادان گمنام چیست؟ ما چگونه می توانیم منبعی در اخت (4 پاسخ)
 2. 2. بعضی از تفاوت هایی که در نحوه بکارگیری استقلال و سنت چهارم بین گروه ها و بدنه های (3 پاسخ)
 3. 7. به چه روش هایی با مسائلی که بر روی na در کل تاثیر می گذارند برخورد می کنیم؟ چگونه (3 پاسخ)
 4. 8. آیا رویداد های ما در رقابت با رویدادها در همسایگی مان است؟ آیا تعداد رویداد ها، فع (4 پاسخ)
 5. 11. چه کارهایی میتوانیم انجام دهیم تا اصول این سنت را در فعالیت های خدماتی مان پیاده (4 پاسخ)
 6. 6. ارتباطات موثر چه نقشی در ارائه خدمات ما بازی می کنند؟ در انجمن محلی ما چه روش هایی (3 پاسخ)
 7. 10. درباره پل های ارتباطی بین این سنت با مفاهیم خدماتی بحث کنید. این پل های ارتباطی چ (2 پاسخ)
 8. 9. این سنت چگونه کمک می کند تا گمنامی را درک کنیم؟ گمنامی چگونه کمک می کند تا این سنت (2 پاسخ)
 9. 5. تصمیمات اخیر ما چگونه بر گروه‌های ما تأثیر گذاشته است؟ آیا در حال حاضر مشغول به گر (3 پاسخ)
 10. 4. تلاش های خدماتی ما چگونه به نیازها و خواسته های گروه هایی که به آنها خدمت می کنیم، (2 پاسخ)
 11. 3. بدنه های خدماتی ما چگونه پی می برند چه چیزهایی برای گروه‌های محلی ما مهم هستند؟ ما (2 پاسخ)