تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران

نسخه‌ی کامل: تا خداوند برطرف كند
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.