تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران

نسخه‌ی کامل: كساني كه به آن ها صدمه رساندهايم و چگونگي آن صدمات
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

كساني كه به آن ها صدمه رساندهايم و چگونگي آن صدمات

موضوع‌ها

  1. تجربه لیست خسارت (7 پاسخ)