تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران

نسخه‌ی کامل: برداشت شخصی شما از فصل پنجم
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

ناظر5

برداشت شخصی شما از فصل پنجم کتاب پاک زیستن چیست ؟
اینکه ۳ اصل یادمون نره صداقت روشن بینی تمایل و اینکه من همه این هارو تمرین میکنم تا شب اروم به رختخواب برم
بهبودی ما در روابطمان ریشه دارد و اکثر ما به طریقی با این مقوله مشکل درگیریم. روابطمان با یکدیگر در جلسات انجمن, با خانواده هایی که از آن بوجود آمده ایم و یا خود بوجود آورده ایم تمامأ مواردی هستند که ما در آنان اصولی مانند صداقت, همدردی و صمیمیت را تمرین می کنیم. عشق پدیده ای التیام دهنده در زندگی مان است و زمانی که ما به خود اجازۀ ارتباط گذاشتن با دیگران را می دهیم, آن را تجربه می کنیم.
سلام
بهبودی قسمت های مختلفی دارد ایجاد رابطه شروع آن است‌ اما مهم تر ان حفظ و شرایط رابطه است. این مرحله در شروع با جلسات است و ارتباط با یک همدرد به راهنما و خانواده و جامعه کشیده می شود. حفظ و چگونگی ان مهم است...