تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران

نسخه‌ی کامل: سوال7-به عنوان گروه چه کارهای میتوانیم انجام دهیم تا رابطه خودباسازمانهای خارجی را حف
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سوال7-به عنوان گروه چه کارهای میتوانیم انجام دهیم تا رابطه خودباسازمانهای خارجی را حفظ وتوسعه دهیم؟عدم توافق ومشکلات خودباسازمانهای خارجی بایدسروسامان دهیم؟
.سازمانهایی هستند که فعالیت شون در رابطه با اعتیاد ویا خط ومشی ما
نیست اما به دایلی خاص و انسان دوستانه با انجمن ما همکاری میکنند و نیاز ما
در گروه این همکاری را شفاف سازی کرده و حتی برای سازمانها توسط روابط
عمومی ...با رعایت سنت  6وخوداتکایی سنت  7گروه حرکتی اصولی دارد
ب.....اینکه ما سنتهایی داریم و رعایت این سنت ها وحفظ ان به عهده انجمن
واعضا  ان است ومیتوانیم عدم توافق ویا حتی مشکات خود را با حدو مرزی
که سنتهامشخص کرده اند همکاری و هماهنگی داشته باشیم حرکت کنیم چرا که
دراین صورت است که میتوانیم پیام خود را برسانیم
مشخص کردن حدود و مرزهای خود و همچنین خط قرمزهای معتادان گمنام به طور شفاف و صریح
حفظ روابط عمومی و گسترش آن در مجامع مختلف
عدم دخالت در کار سازمانهای دیگر
تایید نکردن و رد نکردن کار سازمان‌ها
حفظ احترام متقابل در روابط عمومی خود با دیگران
دخالت وردوتاییدنکردن سازمانها
اطلاع رسانی ومعرفی انجمن استفاده
ازسنتهاواصول روحانی درحضوروچپترهای روابط عمومی