تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران

نسخه‌ی کامل: پمفلت معرفی کمیته کارگاه ها
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سلام
لطفا تجربیات خود را برای نحوه معرفی کمیته کارگاه های آموزشی و نحوه گردانندگی در کمیته کارگاه ها در این قسمت بارگذاری کنید؟