تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران

نسخه‌ی کامل: تجربه معرفی نشریات انجمن معتادان گمنام به تازه واردین
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
تجربیات خود را در مورد معرفی نشریات در زمان تازه وارد انجمن شده بودید به اشتراک بگذارید.
برای من معرفی کتاب پایه و خریدنش خیلی جذاب بود
شاید اون اوایل بیش از 10 بار خوندمش
و بعدا هم حتا تا همین الان هفته یکی دو بار مرورش میکنم
و هنوز این کتاب برام جذاب و شیرینه
هر خط و هر کلمه شو دوست دارم
من نشریاتوبصورت اهدانوشتن شماره تلفنم ردنشریه بتازه واردمیدم ویاتوحرف زدنم میگم مثلاتوکتاب پایه بخش الهامات تازه اینطورنوشته بخون حتما مطالعه یبخش ازیک نشریه معرفیش وگفتن تجربه شخص درموردهمون بخش بصورت زنده ازخودم خیلی عالیه