تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران

نسخه‌ی کامل: -آمادگی ایجاد رابطه با جامعه
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
_ در زمان ایجاد رابطه چه چیزی را درباره NA وپیام انجمن انتقال می دهیم؟