تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران

نسخه‌ی کامل: نیاز na به روابط اجتماعی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
نیاز na به روابط اجتماعی
ما می توانیم از طریق بعهده گرفتن نقشی فعالانه تر در روابط خود با اعضای جامعه رشد کنیم. همچنین می توانیم آن دسته از نقطه نظرات خود که باعث می شوند حرفه ای ها بتوانند در رسیدن به هدف اصلی مان به ما کمک کنند را توسعه دهیم . ما حتی می توانیم در مورد نحوه تاثیر رفتار فردی مان بر تمایل عموم در ارجاع معتادان به انجمن معتادان گمنام مسئولیت بیشتری بعهده بگیریم.

چرا معتادان گمنام به روابط با جامعه نیاز دارند؟
به عنوان یک انجمن تاکنون ما در روابط مان با جامعه پیشرفت قابل ملاحظه ای بدست آورده ایم. کمیته های خدماتی ناحیه در سراسر دنیا جلسات را به داخل مراکز تأدیبی برده و همچنین با در اختیار گذاشتن اطلاعات به انواع حرفه ای ها رویدادهای NA را برنامه ریزی کرده و از طریق خطوط تلفن NA با اعضای جامعه ارتباط متقابل برقرار می کنند ، با این وجود هنوز هم ما برای رشد جا داریم.
ما می توانیم از طریق به عهده گرفتن نقشی فعالانه تر در روابط خود با اعضای جامعه رشد کنیم. همچنین می توانیـم آن دسته از نقطه نظرات خود که باعث می شـوند حرفـه ای ها بتوانند در رسیدن به هدف اصلی مان به ما کمـک کنند را توسعه دهیم. ما حتی می توانیم در مورد نحوه ی تأثیر رفتار فردی مان بر تمایل عموم در ارجاع معتادان به انجمن معتادان گمنام مسئولیت بیشتری به عهده بگیریم. کتاب راهنمای روابط عمومی از آن جهت انتشار یافته که در رساندن هر چه بهتر پیام NA به ما کمک کند. این کتاب تهیه شده تا به ما کمک کند شناخت خود از NA و اعتبار برنامه بهبودی مان را به گونه ای افزایش دهیم تا بدین وسیله معتادانی که در جستجوی کمک هستند مجبور نباشند کماکان از اعتیاد فعال در عذاب باقی بمانند. ما با توانایی در ایجاد روابطی پایدار با جامعه اطمینان حاصل می کنیم که NA تبدیل به یک انتخاب قابل احترام ، معتبر و در دسترس معتادان برای بهبودی شده و باقی خواهد ماند.
کتابچه اطلاع رسانی انجمن معتادان گمنام فصل اول
سلام ما به روابط عمومی نیاز ذاریم تا بتوانیم پیام انجمن را راحت تر و سریع تر ودر وسعت هرچه بیشتر به بقیه اقشار جامعه و در نهایت همدردان در حال عذاب برسانیم و تا انجمن بواسطه جاذبه و خوشنامی خود به رشد و پیام رسانی خودش ادامه دهد
این کتاب راهنما براي اعضاي NA با پاکی هاي متفاوت و با تجربه هاي خدماتی گوناگون همچنین براي کسانی که ممکن است در امور روابط عمومی NA هیچ تجربه و یا دانش قبلی نداشته باشند ، نوشته شده است.
فرصت انجام امور روابط عمومی ، بیشتر در سطح نواحی دست می دهد و در نتیجه ، این کتاب بیشتر با کسانی سروکار دارد که در کمیته هاي خدماتی نواحی مشغول به خدمت هستند. در عین حال این مطالب می تواند در سطوح مختلف خدماتی مورد استفاده هاي متفاوت قرار گیرد. 
NA   و روابط عمومی 
 
اصل خدمت ، که لازمه به کارگیري سنت یازدهم ماست ، به تلاش و فعالیت ما بستگی دارد. براي  اینکه بتوانیم تا حد توان به معتادي که هنوز در رنج است ، خدمت کنیم باید فعالانه پیام خود را در شهرها ، شهرك ها و دهات انتشار دهیم . ...اما به منظور جلب معتاد در حال عذاب به برنامه ، باید با جدیت تلاش کنیم برنامه ما در سطح گسترده اي شناخته شود. هرچه روابط عمومی ما گسترده تر شود ،توانایی ما براي خدمتگزاري بهتر ، افزایش خواهد یافت.  
                                                                            سنت یازدهم ، کتاب چگونگی عملکرد             
اولین بخش شامل اطلاعات مفهومی است ؛ مانند : تبادل نظر در مورد اصول
در فصل چهار. فصل هاي باقی مانده شامل اطلاعات PR برنامه ریزي در فصل سه و ایده هاي آموزشی
کاربردي است که در زمینه هاي بخصوص خدماتی بکار می رود.