تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران

نسخه‌ی کامل: نماینده بین گروه(گزارش شفاهی)
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
نماینده بین گروه(گزارش شفاهی)


گزارشات شفاهی که باید در گروه اعلام شوند چه مواردی را شامل می‌شوند؟ گزارشاتی که فقط مختص جلسات اداری هستند چطور؟
سلام من عباس معتاد
با توجه به اینکه من سالها در گروه بعنوان نماینده بین گروه خدمت داشتم همیشه با منشی جلسه بهبودی برای وقت هماهنگ میکردم 7 تا 8 دقیقه وقت میگرفتم و کلیه اتفاقات کمیته شهری و شورای ناحیه را به اطلاع اعضا میرساندم کلیه فراخوانها بدون کم و زیاد کردن و همچنین مشکلات گروه و اتفاقات جلسه اداری را بازگو میکردم .