تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران

نسخه‌ی کامل: بصیرت
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
Heart
نگرش درست نسبت به خدمتی که انجام میدهم همراه بااصل گمنامی ودوراندیشی بسیارمهم وکارامداست مابایدمتوجه باشیم بابصیرت ونگرش مثبت ودرست نسبت به چشم اندازاینده انجمن کاروخدمت انجام دهیم تامباداخدشه ای ب انجمن واردشود