تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران
مهمان نوازی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران (https://forum.nairan.org)
+-- انجمن: اصول راهنما روح سنت های ما (https://forum.nairan.org/forumdisplay.php?fid=14)
+--- انجمن: سنت اول (https://forum.nairan.org/forumdisplay.php?fid=39)
+---- انجمن: اصول روحانی (https://forum.nairan.org/forumdisplay.php?fid=62)
+---- موضوع: مهمان نوازی (/showthread.php?tid=1145)مهمان نوازی - admin - ۱۳۹۹/۱/۳

Heart


RE: مهمان نوازی - آرین ی - ۱۴۰۱/۵/۶

اصل روحانی؛ مهمان نوازی (سنت۱)
اصل روحانی مهمان نوازی و پذیرا بودن در سنت یک و سنت سوم ما ،دست در دست یکدیگر کمک میکند که ؛ 
درب انجمن معتادان گمنام و قلب اعضای آن بر روی هر کس که خواهان بهبودی است ،باز باشد.
مهمان نوازی نه تنها در فرهنگ و مذهب ما مهم است بلکه باعث میشود که ما علرغم فرهنگ های متفاوت، نژادهای متفاوت، آداب و رسوم متفاوت،عقایدمتفاوت و... در معتادان گمنام پذیرای همدیگر باشیم و این اصل رابطه ما را باna و دنیای اطراف مان تغییر میدهد و باعث هر چه بیشتر اتحاد ما میشود. 


RE: مهمان نوازی - Mehran270 - ۱۴۰۱/۱۱/۶

درسته ک من واعضای جلسه گمنامیورعایت میکنیم 
ولی درپنفلت خونده میشه ایامهمانی از
شهرهای دیگردرجلسه حضوردارد
بمعنی اینه که جلسه مال همه ماست ولی
شمابعنوان مهمان خودتومعرفی کن تابهتربشناسیمت
وقت مشارکت بدیم شماره بدیم بیرون ازجلسه
درکنارت باشیم باهات همدلی وتبادل تجربه کنیم
وحس تنهایی وتفاوت معتادگونه نداشته باشی
دعوت کنیم درجلسات بعدارجلسه بهبودی
درمیان ماباشی واگرمشکلی هست 
کمک کنیم اگربتونیم واگربخای


RE: مهمان نوازی - ناظر5 - ۱۴۰۲/۸/۱۷

سلام

هیچ چیز ارزش درمانی کمک یک معتاد به معتاد دیگر را ندارد
#پایه


RE: مهمان نوازی - Darush sistan - ۱۴۰۲/۸/۱۷

سلام
زمان ورودم به جلسات احساس غریبه بودن نداشتم.
هر عضو که به جلسات می آید باید مانند مهمان با او برخورد کرد...