تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران
سوال7-به عنوان گروه چه کارهای میتوانیم انجام دهیم تا رابطه خودباسازمانهای خارجی را حف - نسخه‌ی قابل چاپ

+- تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران (https://forum.nairan.org)
+-- انجمن: اصول راهنما روح سنت های ما (https://forum.nairan.org/forumdisplay.php?fid=14)
+--- انجمن: سنت ششم (https://forum.nairan.org/forumdisplay.php?fid=70)
+---- انجمن: سوالات ترازنامه گروهی (https://forum.nairan.org/forumdisplay.php?fid=141)
+---- موضوع: سوال7-به عنوان گروه چه کارهای میتوانیم انجام دهیم تا رابطه خودباسازمانهای خارجی را حف (/showthread.php?tid=1295)سوال7-به عنوان گروه چه کارهای میتوانیم انجام دهیم تا رابطه خودباسازمانهای خارجی را حف - ناظر11 - ۱۳۹۹/۴/۱۱

سوال7-به عنوان گروه چه کارهای میتوانیم انجام دهیم تا رابطه خودباسازمانهای خارجی را حفظ وتوسعه دهیم؟عدم توافق ومشکلات خودباسازمانهای خارجی بایدسروسامان دهیم؟


RE: سوال7-به عنوان گروه چه کارهای میتوانیم انجام دهیم تا رابطه خودباسازمانهای خارجی را حف - sepher1877 - ۱۳۹۹/۴/۱۲

.سازمانهایی هستند که فعالیت شون در رابطه با اعتیاد ویا خط ومشی ما
نیست اما به دایلی خاص و انسان دوستانه با انجمن ما همکاری میکنند و نیاز ما
در گروه این همکاری را شفاف سازی کرده و حتی برای سازمانها توسط روابط
عمومی ...با رعایت سنت  6وخوداتکایی سنت  7گروه حرکتی اصولی دارد
ب.....اینکه ما سنتهایی داریم و رعایت این سنت ها وحفظ ان به عهده انجمن
واعضا  ان است ومیتوانیم عدم توافق ویا حتی مشکات خود را با حدو مرزی
که سنتهامشخص کرده اند همکاری و هماهنگی داشته باشیم حرکت کنیم چرا که
دراین صورت است که میتوانیم پیام خود را برسانیم


RE: سوال7-به عنوان گروه چه کارهای میتوانیم انجام دهیم تا رابطه خودباسازمانهای خارجی را حف - Essi.toobchi - ۱۳۹۹/۶/۱۹

مشخص کردن حدود و مرزهای خود و همچنین خط قرمزهای معتادان گمنام به طور شفاف و صریح
حفظ روابط عمومی و گسترش آن در مجامع مختلف
عدم دخالت در کار سازمانهای دیگر
تایید نکردن و رد نکردن کار سازمان‌ها
حفظ احترام متقابل در روابط عمومی خود با دیگران


RE: سوال7-به عنوان گروه چه کارهای میتوانیم انجام دهیم تا رابطه خودباسازمانهای خارجی را حف - Mehran270 - ۱۴۰۱/۱۲/۲۶

دخالت وردوتاییدنکردن سازمانها
اطلاع رسانی ومعرفی انجمن استفاده
ازسنتهاواصول روحانی درحضوروچپترهای روابط عمومی