تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران
فرمت چیپ دهی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران (https://forum.nairan.org)
+-- انجمن: تیم خوش آمدگویی تالار گفتگوی انجمن معتادان گمنام (https://forum.nairan.org/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: کمیته خوش امدگویی (https://forum.nairan.org/forumdisplay.php?fid=13)
+--- موضوع: فرمت چیپ دهی (/showthread.php?tid=1535)فرمت چیپ دهی - Nazer 5 - ۱۴۰۰/۷/۶

سلام
فرمت چیپ دهی و یا تولد دوباره معمولا در بعضی گروه ها فرمت یک روز را به خود اختصاص می دهند.با توجه به این که چیپ ها روی مدت خاص چاپ شده مانند(۹۰) روز.در صورتی که بر اساس این فرمت عضو چیپ خود را در ۹۶ روز پاکی می گیرد و یا عضو تازه وارد چیپ خوش امد گویی را فقط در  روز چیپ دهی دریافت می کند.چه تجربه ایی در مورد تغییر این فرمت و یا چیپ گرفتن چیپ به اعضاء دارید؟آیا این نحوه فرمت چیپ دهی تاثیری در رساندن پیام انجمن و نیز تشویق اعضاء دارد؟


RE: فرمت چیپ دهی - Darush sistan - ۱۴۰۱/۱۱/۷

سلام
فرمت چیپ دهی و یا تولد دوباره معمولا در بعضی گروه ها فرمت یک روز را به خود اختصاص می دهند.با توجه به این که چیپ ها روی مدت خاص چاپ شده مانند(۹۰) روز.در صورتی که بر اساس این فرمت عضو چیپ خود را در ۹۶ روز پاکی می گیرد و یا عضو تازه وارد چیپ خوش امد گویی را فقط در  روز چیپ دهی دریافت می کند.چه تجربه ایی در مورد تغییر این فرمت و یا چیپ گرفتن چیپ به اعضاء دارید؟آیا این نحوه فرمت چیپ دهی تاثیری در رساندن پیام انجمن و نیز تشویق اعضاء دارد؟