تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران
پمفلت معرفی کمیته کارگاه ها - نسخه‌ی قابل چاپ

+- تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران (https://forum.nairan.org)
+-- انجمن: کمیته کارگاه ها و آموزش ( قابل توجه : کلیه پاورهای آموزشی نظرات و تجربیات شخصی اعضاء است ) (https://forum.nairan.org/forumdisplay.php?fid=21)
+--- انجمن: نحوه برگزاری(فرمت) (https://forum.nairan.org/forumdisplay.php?fid=92)
+--- موضوع: پمفلت معرفی کمیته کارگاه ها (/showthread.php?tid=1539)پمفلت معرفی کمیته کارگاه ها - Nazer 5 - ۱۴۰۰/۷/۱۲

سلام
لطفا تجربیات خود را برای نحوه معرفی کمیته کارگاه های آموزشی و نحوه گردانندگی در کمیته کارگاه ها در این قسمت بارگذاری کنید؟