تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران
تجربه معرفی نشریات انجمن معتادان گمنام به تازه واردین - نسخه‌ی قابل چاپ

+- تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران (https://forum.nairan.org)
+-- انجمن: تیم خوش آمدگویی تالار گفتگوی انجمن معتادان گمنام (https://forum.nairan.org/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: آموزش تازه واردین (https://forum.nairan.org/forumdisplay.php?fid=45)
+--- موضوع: تجربه معرفی نشریات انجمن معتادان گمنام به تازه واردین (/showthread.php?tid=1547)تجربه معرفی نشریات انجمن معتادان گمنام به تازه واردین - ناظر12 - ۱۴۰۰/۷/۲۶

تجربیات خود را در مورد معرفی نشریات در زمان تازه وارد انجمن شده بودید به اشتراک بگذارید.


RE: تجربه معرفی نشریات انجمن معتادان گمنام به تازه واردین - ssaeedg - ۱۴۰۰/۸/۲۹

برای من معرفی کتاب پایه و خریدنش خیلی جذاب بود
شاید اون اوایل بیش از 10 بار خوندمش
و بعدا هم حتا تا همین الان هفته یکی دو بار مرورش میکنم
و هنوز این کتاب برام جذاب و شیرینه
هر خط و هر کلمه شو دوست دارم


RE: تجربه معرفی نشریات انجمن معتادان گمنام به تازه واردین - Mehran270 - ۱۴۰۲/۴/۲۳

من نشریاتوبصورت اهدانوشتن شماره تلفنم ردنشریه بتازه واردمیدم ویاتوحرف زدنم میگم مثلاتوکتاب پایه بخش الهامات تازه اینطورنوشته بخون حتما مطالعه یبخش ازیک نشریه معرفیش وگفتن تجربه شخص درموردهمون بخش بصورت زنده ازخودم خیلی عالیه