تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران
نگرش پذیرش بلاشرط و روابط عمومی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران (https://forum.nairan.org)
+-- انجمن: کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی (https://forum.nairan.org/forumdisplay.php?fid=18)
+--- انجمن: کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی (https://forum.nairan.org/forumdisplay.php?fid=294)
+--- موضوع: نگرش پذیرش بلاشرط و روابط عمومی (/showthread.php?tid=1567)نگرش پذیرش بلاشرط و روابط عمومی - ناظر 1 - ۱۴۰۰/۱۱/۱۱

کاربردسنت سوم  در روابط عمومی 

نگرش پذیرش بلاشرط و روابط عمومی


RE: نگرش پذیرش بلاشرط و روابط عمومی - ناظر 1 - ۱۴۰۰/۱۱/۱۲

(۱۴۰۰/۱۱/۱۱، ۰۹:۰۳ عصر)ناظر 1 نوشته است: کاربردسنت سوم  در روابط عمومی 

نگرش پذیرش بلاشرط و روابط عمومی


حقیقتا یکی از جذابیت های موجود در NA پذیرا بودنِ بی قید و شرط است. وقتی در ارتباط با جامعه و مسئولین به تشریح
سنت سوم می پردازیم، به ذهن مخاطبینِ مان چنین القا می گردد. که این انجمن برای عضویت ِمعتادان، هیچ تفکیک و تمیزی قائل نیست و به راستی که فقط جویای تحقق هدف اصلی خود که همانا نجات تمامیِ معتادان  می باشد.
در حقیقت پذیرش بلاشرطِ هر معتادی نمایانگرِ اهمیت قائل شدنِ انجمنِ ما به نجاتِ زندگی تمامی معتادانِ جامعه است و ما در روابط عمومی مان بر این نکته قویا تأکید می کنیم که آغوشِ ما برای تمامی معتادان فارغ از سن، جنسیت، قومیت باز است و همانگونه که بیماری اعتیاد هیچ تبعیضی برای افراد جامعه قائل نبوده، انجمن ما هم دست یافتن به بهبودی را از هیچ معتادی دریغ نمی کند و فقط کافی است که یک معتاد علی الرغمِ ماده ی مصرفی و میزان تحصیلات ِ خود بخواهد از طریق برنامه ی ما برای رهایی از اعتیادِ خود استفاده کند تا بتواند بدون هیچ محدودیتی از تمام ابزارموجودد در NA بهره مند گردد.
پذیرش بلاشرط به ما کمک می کند تا اعضایمان با یک دید -که صرفا ایجادِ جاذبه است-  به استقبالِ تازه واردان بروند و قضاوتِ آنها با هر اساسی را، بر خود ممنوع بدانند و متعاقبا با نگاهی پر از مهربانی، رأفت و همدردی فقط در تلاش باشند تا در افزایشِ تمایلِ تازه واردان به حضور در جلسات، سهیم باشند.
کمیته روابط عمومی به عنوان یکی از ارکانِ بدنه های خدماتی در گسترش NA نقش داشته و دارد.  این نقش مرهونِ همین نگرشِ پذیرشِ بلاشرط است. ما امروزه جمعیتی جهانی شده ایم  و از مرزهای جغرافیایی و فرهنگی گذر کرده ایم تا بتوانیم یک منبعِ قابل اعتماد برای ارجاعِ معتادان از سوی جامعه باشیم و رویای مان را محقق سازیم


RE: نگرش پذیرش بلاشرط و روابط عمومی - afshinnejati - ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

پذیرش بلا شرط در انجمن معتادان گمنام عشق را بطور عملی برای جامعه ی داخلی و جامعه ی بیرونی تفصیر میکند و همین عامل بیشترین جذابیت را در بیرون از انجمن دارد