تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران
روابط عمومی و دولت - نسخه‌ی قابل چاپ

+- تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران (https://forum.nairan.org)
+-- انجمن: کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی (https://forum.nairan.org/forumdisplay.php?fid=18)
+--- انجمن: فصل سیزده هم (https://forum.nairan.org/forumdisplay.php?fid=118)
+--- موضوع: روابط عمومی و دولت (/showthread.php?tid=289)روابط عمومی و دولت - admin.a - ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

روابط عمومی و دولت
قبل ازهرگونه تلاش براي ایجاد روابط با سازمان هاي دولتی، یک منطقه/ناحیه باید مطمئن شود محدودیتهاي منابع
انسانی و مالی انجمن را در نظر گرفته است. ایجاد این نوع روابط ممکن است مدت زیادي طول کشیده و نیاز به منابع
انسانی متعددي داشته باشد. همانطور که در فصول قبلی بدان اشاره شد، اولویت بندي خدمات به یک منطقه/ناحیه
کمک می کند تا ازقبول پروژه هایی که از تواناییِ آنها را در فراهم نمودن خدمات اولیه و مورد نیاز جامعۀ محلی و
گروهها می کاهد، اجتناب نماید.RE: روابط عمومی و دولت - امیر عباس.ک - ۱۳۹۹/۵/۱۱

دولت 
ایجاد رابطه با ارگانهاي دولتی می تواند اعتبار انجمن معتادان گمنام را به عنوان یک منبع مفید در خدمت اجتماع، به ثبات رسانده و افزایش دهد. این رابطه ها اغلب باعث می شود که کارکنان ارگانهاي دولتی از انجمن معتادان گمنام حمایت کرده و یا موقعیت هایی را که در طی آن تبلیغات خدمات محلی نام انجمن معتادان گمنام را نیز قید می کنند،  در اختیار ما قرار می دهند. 


RE: روابط عمومی و دولت - Darush sistan - ۱۴۰۱/۱/۱۲

سلام
ما کار اصلی انجمن که سنت 5 است را در برنامه داریم.اما باید ببینیم توانایی مان چقدر است.قبول مسئولیت برای برقرای ارتباط باحجم بالا برای اطلاع رسانی ممکن است ما را دچار مشکل کند...باید از خود بپرسیم:آیا ما به اندازه کافی عضو آموزش دیده برای اطلاع رسانی وتجدید دیدار داریم؟ آیا ما منابع مالی ما می تواند جواب گوی این حجم از خدمات باشد؟ آیا منابع مالی ما برای خرید نشریات جهت معرفی انجمن کافی است؟
با پاسخگویی به این سوالات ما بهتر می توانیم در راستای هدف انجمن وایجاد ارتباط برنامه ریزی کنیم.