تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران
2. تحت چه شرایطی ممکن است جامعه مرا به چشم نماینده NA نگاه کند؟ آیا نیاز است تا من به - نسخه‌ی قابل چاپ

+- تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران (https://forum.nairan.org)
+-- انجمن: اصول راهنما روح سنت های ما (https://forum.nairan.org/forumdisplay.php?fid=14)
+--- انجمن: سنت یازده هم (https://forum.nairan.org/forumdisplay.php?fid=75)
+---- انجمن: سوالات برای اعضا (https://forum.nairan.org/forumdisplay.php?fid=169)
+---- موضوع: 2. تحت چه شرایطی ممکن است جامعه مرا به چشم نماینده NA نگاه کند؟ آیا نیاز است تا من به (/showthread.php?tid=746)2. تحت چه شرایطی ممکن است جامعه مرا به چشم نماینده NA نگاه کند؟ آیا نیاز است تا من به - admin.a - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

2. تحت چه شرایطی ممکن است جامعه مرا به چشم نماینده NA نگاه کند؟ آیا نیاز است تا من به غیر از مطیوعات، رادیو و فیلم گمنامی خود را در رابطه با عموم حفظ کنم؟


RE: 2. تحت چه شرایطی ممکن است جامعه مرا به چشم نماینده NA نگاه کند؟ آیا نیاز است تا من به - sepher1877 - ۱۳۹۹/۱/۷

درتمام شرایط زندگی مردم بنده رابه عنوان نماینده NAمیشناسندمخصوصاچیپNAدستم باشد.زمانی که ازجلسه بیرون میایم یاسخنرانNA هستم گمنامی یعنی رعایت اصول اخلاقی احترام ادب پاگیزگی صداقت فروتنی هرجانیازنیست خودم رامعرفی نکنم بی مقدمه ازNAصحبت نکنم مگراینکه درخواستی باشد.زمانی که درحال تمرین اصول روحانی نیستم درحال بیماری هستم.


RE: 2. تحت چه شرایطی ممکن است جامعه مرا به چشم نماینده NA نگاه کند؟ آیا نیاز است تا من به - Darush sistan - ۱۴۰۱/۳/۲۲

سلام
 من یک عضو انجمن هستم که در جامعه محلی شناخته شده هستم.به طبع هر کسی سابقه مصرف و پاکی ام رو می دونه از اون طرف من به نوعی نماینده انجمن می دونه در زمانی هم که به کارهای خدماتی بیرون انجمن مشغول هستم نیز من رو به عنوان نماینده ایی از NA می دانند برای مردم خارج انجمن تفکیک من و کارهای من از انجمن و اصول انجمن ممکن نیست.


RE: 2. تحت چه شرایطی ممکن است جامعه مرا به چشم نماینده NA نگاه کند؟ آیا نیاز است تا من به - آرین ی - ۱۴۰۱/۴/۲۹

2. تحت چه شرایطی ممکن است جامعه مرا به چشم نماینده NA نگاه کند؟ آیا نیاز است تا من به غیر از مطبوعات، رادیو و فیلم گمنامی خود را در رابطه با عموم حفظ کنم؟(سنت۱۱)
من در هر جا گمنامی شخصی ام رابشکنم ،ملزم به حفاظت از آبرو و نام ان ای هستم.
و هر جا گمنامیم شکسته بشه چه بخواهم چه نخواهم دیگه از دید جامعه نماینده ان ای محسوب میشوم.
گمنامی یک مسأله شخصی،است ، اما لازمه زمانی که من دارم گمنامی خودم را میشکنم 
انگیزه ام را در اون رابطه بررسی کنم ، و بدانم که هدف من از این کار غیرروحانی نیست.
گمنامی من را در برابر انگشت نما شدن که باعث توقع بیش از حد مردم از من میشه ،و برنامه را از شر نواقص و کمبودهای من محافظت میکند.


RE: 2. تحت چه شرایطی ممکن است جامعه مرا به چشم نماینده NA نگاه کند؟ آیا نیاز است تا من به - Darush sistan - ۱۴۰۲/۵/۲۹

  سلام
[b]. --تحت چه شرایطی ممکن است جامعه مرا به چشم نماینده NA نگاه کند؟[/b]
 من از زمانی که وراد انجمن معتادان گمنام شدم جامعه من را به عنوان نماینده انجمن نگاه می کند چه من بخواهم و چه نخواهم از طریق مختلفمانند خانواده یا دوستان متوجه حضورمن در انجمن می شوند
--[b]آیا نیاز است تا من به غیر از مطیوعات، رادیو و فیلم گمنامی خود را در رابطه با عموم حفظ کنم؟[/b]
[b] بله- قطعا من باید در همه حال مراقب رفتار و کردارم در جامعه باشم...[/b]


RE: 2. تحت چه شرایطی ممکن است جامعه مرا به چشم نماینده NA نگاه کند؟ آیا نیاز است تا من به - Darush sistan - ۱۴۰۲/۸/۱۷

سلام
مواقعی من بگویم کجا هستم.
مواقعی گمنامی شخصی را در خدمات رعایت نکنم.
من همواره باید گمنامی خود را رعایت کنم و باید بتوانم طوری اگر لزوم پیدا کرد پیام برسانم که من را به عنوان مستقیم انجمن نبینند...