تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران
2- سنت ششم چگونه کمک میکند تا من در تصمیم گیری شفاف عمل - کنم؟ - نسخه‌ی قابل چاپ

+- تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران (https://forum.nairan.org)
+-- انجمن: اصول راهنما روح سنت های ما (https://forum.nairan.org/forumdisplay.php?fid=14)
+--- انجمن: سنت ششم (https://forum.nairan.org/forumdisplay.php?fid=70)
+---- انجمن: سوالات در تمامی امور (https://forum.nairan.org/forumdisplay.php?fid=140)
+---- موضوع: 2- سنت ششم چگونه کمک میکند تا من در تصمیم گیری شفاف عمل - کنم؟ (/showthread.php?tid=914)2- سنت ششم چگونه کمک میکند تا من در تصمیم گیری شفاف عمل - کنم؟ - admin.a - ۱۳۹۸/۱۲/۱۵

2-  سنت ششم چگونه کمک میکند تا من در تصمیم گیری شفاف عمل کنم؟چه چیزهایی برای من مهم هستند؟ چگونه بر روی آنها تمرکزمیکنم؟چگونه الویتهایم را با هدف خود هماهنگ میکنم ؟


RE: 2- سنت ششم چگونه کمک میکند تا من در تصمیم گیری شفاف عمل - کنم؟ - حمید محمدی - ۱۳۹۸/۱۲/۱۵

سلام وقت بخیر من تازه وارد هستم ممنون میشم راهنمایی کنید


RE: 2- سنت ششم چگونه کمک میکند تا من در تصمیم گیری شفاف عمل - کنم؟ - sepher1877 - ۱۳۹۹/۴/۱۱

سنت6 کمک میکندتاهدف سنت5راجدی بگیریم یعنی فقط اجرای ارزش درمانی کمک یک معتادبه معتاددیگراین سنت کمک میکندتاامورمهم وواقعی زندگی بهبودی خودراازمسائل غیرمهم وغیرواقعی وبیمارگونه راتشخیص دهیم تعیین حدومرزدرروابطم بادیگران باعث شفاف عمل کردن میشودپاکی وبهبودی درراس اهداف من است ورساندن پیام به هرمعتاددرحال عذاب زینت بخش این هدف میباشدزمانیکه بادرستکاری وهدفمندی زندگی میکنیم توانایی تشخیص نشاط وغنادرزندگیمان بطرزچشمگیری افزایش مییابد.


RE: 2- سنت ششم چگونه کمک میکند تا من در تصمیم گیری شفاف عمل - کنم؟ - Essi.toobchi - ۱۳۹۹/۴/۲۱

(۱۳۹۸/۱۲/۱۵، ۰۸:۰۶ صبح)admin.a نوشته است: 2-  سنت ششم چگونه کمک میکند تا من در تصمیم گیری شفاف عمل کنم؟چه چیزهایی برای من مهم هستند؟ چگونه بر روی آنها تمرکزمیکنم؟چگونه الویتهایم را با هدف خود هماهنگ میکنم ؟

ارزیابی اهداف و برنامه ریزی مسوولانه و شناسایی حد و مرزها در سنت ششم کمکمان میکند از اینذه تصویر شفاف تری داشته باشیم و بهمین دلیل تصمیمات اشتباه کمتری بگیریم. 

ب)چه چیزهایی برای من مهم هستند؟

هر عضوی دارای اولویتهایی برای خود است.

پیگیری بهبودی شخصی،رشد در زندگی و امور شخصی.تشکیل خانواده و بهبود روابط با اجتماع،خدمت در معتادان گمنام و رساندن پیام،پیشرفت شغلی و یا بهبود آن.

در کل بررسی اولویتها ما را هدفمند میکند و انچیزی برایم مهم است که جز اولویتهایم باشد..ج)چگونه بر روی آنها تمرکز کنم؟

از بررسی آنها و تطابقشان با اهداف و اولویتهایم.هرگاه عملی بر خلاف ارزش ها،اولویتها و اهدافم باشد از انجامش اجتناب میکنم.

د)چگونه اولویت هایم را با هدف خود هماهنگ می سازم؟

تمرین و تکرار اصول معتادان گمنام
بررسی تصمیمات و اعمالم
ترازنامه نویسی و ارزیابی خود
برنامه ریزی جهت نیل به خواسته هایم.


RE: 2- سنت ششم چگونه کمک میکند تا من در تصمیم گیری شفاف عمل - کنم؟ - Essi.toobchi - ۱۴۰۰/۳/۳

1⃣ رفاه شخصی و عمومی.
2⃣ حفظ اعتماد
3⃣ داشتن انگیزه و هدفمند سازی.  به نفس.
1⃣ از طریق نوشتن تصمیمات و اهداف خود و اینکه به آنها هر روز توجه کنم.
2⃣ لیستی از تصمیمات روزانه خود تهیه می کنم.
1⃣ باور خود را نسبت به انجام اولویت ها با تمرین اصول اخلاقی همراه می کنم.
2⃣ انگیزه های خود را نسبت به رسیدن به اهدافم تطبیق می‌کنم.
3⃣ یک لیست ارزیابی از اولویت ها و اهداف خود تهیه می کنم.


RE: 2- سنت ششم چگونه کمک میکند تا من در تصمیم گیری شفاف عمل - کنم؟ - hosseinheydari84 - ۱۴۰۲/۳/۲۲

سوال 14 ـ سنت ششم چگونه کمک میکند تا من در تصمیم گیری شفاف عمل کنم؟چه چیزهایی برای من مهم هستند؟ چگونه بر روی آنها تمرکزمیکنم؟چگونه الویتهایم را با هدف خود هماهنگ میکنم ؟
الف ) سنت ششم به من کمک می کند در زندگیم اهدافم را مشخص و الویت بندی کنم و برای خود حد و مرز بگذارم و مسئولیت پذیر بوده و با برنامه ریزی حرکت کنم و مسئولیت رفتار ، کردار و گفتارم را بعهده بگیرم و با تمام توان سعی کنم حرکت درست را انجام دهم .
ب ) هر انسانی در زندگی شخصی خود طبق  ارزشها و اهدافش ، برنامه ریزی و الویت بندی بخصوص دارد که برایش مهم  است . برای من مهمترین الویتم بخاطر فاصله ای که از انجمن داشتم .  یادگیری مجدد اصول و بروز کردن خودم و عملکرد به آنها بوده تا عقب ماندگیهای زندگیم را از لحاظ معنوی ، مالی جبران کنم .
پ ) کاملاً با اولویت های زندگی ام ، برنامه ریزی کرده و با همان برنامه رو به جلو حرکت میکنم.
1 ـ بهبودی شخصی اولویت اول زندگیم است
2 ـ درست کردن روابطم چه در خانواده چه اجتماع با برقراری تعادل ، بعنوان یک عضو انجمن
3 ـ برنامه ریزی برای یک کار جدید برای رسیدن به یک ثبات مالی
ج ) من تمام اولویت های زندگیم را از فیلتر انجمن با مشورت و عملکرد به آن و یادگرفته هایم از اصول کذرانده و تصمیم درست را میگیرم . کل زندگیم را با یادگیری اصول و عملکرد به آنها طبق برنامه ریزی روزانه که دارم از طریق مشورت و تراز ارزیابی کرده و سعی میکنم تعادل را بر روی افکار ، رفتار ، کردار و گفتارم برقرار کرده و عمل کنم .


HH