تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران
بصیرت - نسخه‌ی قابل چاپ

+- تالار گفتگو انجمن معتادان گمنام ایران (https://forum.nairan.org)
+-- انجمن: اصول راهنما روح سنت های ما (https://forum.nairan.org/forumdisplay.php?fid=14)
+--- انجمن: سنت دوازده هم (https://forum.nairan.org/forumdisplay.php?fid=76)
+---- انجمن: کلمه به کلمه (https://forum.nairan.org/forumdisplay.php?fid=173)
+---- موضوع: بصیرت (/showthread.php?tid=958)بصیرت - admin - ۱۳۹۹/۱/۱

Heart


RE: بصیرت - Mehran270 - ۱۴۰۲/۵/۱۴

نگرش درست نسبت به خدمتی که انجام میدهم همراه بااصل گمنامی ودوراندیشی بسیارمهم وکارامداست مابایدمتوجه باشیم بابصیرت ونگرش مثبت ودرست نسبت به چشم اندازاینده انجمن کاروخدمت انجام دهیم تامباداخدشه ای ب انجمن واردشود