امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سوال 20:درچه شرایطی متوجه حضور نیروی برتر می شوم ؟ احساس من چیست ؟
#1
سوال 20:درچه شرایطی متوجه حضور نیروی برتر می شوم ؟ احساس من چیست ؟
پاسخ
 سپاس شده توسط ssaeedg ، Essi.toobchi ، حـمـیـد ، ناظر9
#2
نتیجه دعا و مراقبه دست یابی به یک رابطه آگاهانه با خداوند است و به معنی حس کردن حضور خداوند در لحظه ، لحظه زندگی می باشد . اما شرایط خاصی است که بیشتر و عمیق تر متوجه حضورنیروی برترمی شوم .

زمانی که من دراوج مشکلات باثبات
عمل می کنم وبراساس این باورکه نیروی برتر از زندگیم مراقبت می کند و نتایج مثبتی که اتفاق می افتد حضورش را حس می کنم . 

وقتی که موهبتی رادریافت می
کنم ، حس سپاسگزاری درمن بوجود می
آید وحضور خداوند رابیشترحس می کنم ، وقتی که نورامید را دردل یک تازه
وارد یا همدرد زنده می کنم ، وقتی باانگیزه سالم درخدمت خداوند هستم ، وقتی درشرایط سخت عاطفی وسوسه
های فکری رابه خداوند می سپارم و رفتارسالم دارم ، وقتی که مشارکت صادقانه یک همدرد راگوش می کنم ،
وقتی مورد اعتماددیگران واقع می شوم ، وقتی نشانه هایی رامی بینم مثل
عزت واعتباری که خداوند به من داده ، وقتی درجایگاه واقعی خود هستم و وقتی که به نظم طبیعت می اندیشم ،
احساس شور وشعف وسپاسگزاری واعتماد واحترام ، عزت نفس ، مورد
حمایت قرارگرفتن ، زنده شدن ، یکی بودن ، دوست داشتن خداوند ، بندگی و
جزئی ازکل بودن درمن زنده می شود .
پاسخ
 سپاس شده توسط ssaeedg ، حـمـیـد ، ناظر9
#3
زمانی که در اوج مشکلات باثبات عمل می کنم و بر اساس این باور که نیروی برتر از زندگیم مراقبت می کند و نتایج مثبتی که اتفاق می افتد حضورش را حس می کنم . وقتی موهبتی

را دریافت می کنم ، حس سپاسگزاری در من بوجود می آید و حضور خداوند را بیشتر حس می کنم. وقتی با انگیزه سالم خدمت می کنم . وقتی که نور امید را در دل یک تازه وارد یا

یک دوست همدرد زنده می کنم . زمانی که مشکلم را در جلسه عنوان می کنم و آن مشکل به طور عجیبی حل می شود . وقتی مورد اعتماد دیگران واقع می شوم . وقتی مشارکت

صادقانه یک دوست همدرد را می شنوم.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر11 ، ssaeedg ، حـمـیـد ، ناظر9
#4
مشکل من به عنوان یه معتاد اینه که درک پایینی دارم
یعنی فقط تو اتفاقای خوب خدارو میبینم
تجربه من این بوده که خیلی وقتا اراده ی خداوند یه اتفاق به ظاهر تلخ که منو زنده نگه میداره
تو قدم ۱۱ اگه رابطه مون با کائنات قوی تر نشه نمیتونم بفهمم دلیل این همع اتفاق خوب و بد چی بوده
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر9
#5
رابطه آگاهانه فقط به این معنی است که ما از پیوند خود با نیروی برتر آگاهی کامل داشته باشیم . ما به حضور این نیرو توجه می کنیم و بعضی از راه هایی را که او در زندگی ما کار می کند و تاثیر می گذارد را می بینیم.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر9
#6
سلام
زمانی که از حالت انکار و خود محوری خارج بشوم متوجه حضور نیرویی برتر می شود.اکثر مواقع به من کمک می کند اما من متوجه نمی شوم.طول مدت پاکی که از من مراقبت می کند.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر9
#7
سلام
موقعی که بتوانم ذهنم را از افکار بیمار گونه پاک کنم و یا بتوانم لحظه ایی سکوت ذهن را به کار ببیرم.می توانم حضور نیروی برتر را احساس کنم.احساس خوش ایند ارامش و درک یک نیرو برتر از خودم که کنارم است.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر9
#8
امروزه بارابطه آگاهانه ای که بوجود آمده است وازپیوندورابطه ام بانیروی برترم آگاهی قشنگی پیداکرده ام وکاملا هم راضی هستم دیگرشرایط برایم معنایی نداردنیروی برترم همیشه ودرهمه جابامن است خصوصازمانی که کمک حال من است ومراقبت ازمن وزندگیم بدستان اوست،وقتی که مصرف کننده ای را میبینم وزمانیکه میبینم چطوروسوسه وشوق مصرف موادمخدر،الکل ونیکوتین ازمن گرفته شده است،زمانیکه صداقت باخودوخویشتن پذیریم رامیبینم،هرجاکه تغییرکردم وترسم تبدیل به ایمان شد، زمانیکه ناباوری ها وناامیدی هایم تبدیل به اعتمادشد،هرجاکه رابطه ام سالم شد وتوانستم پابر روی لذت طلبی ها وشهوترانی هایم بگذارم و کمترازنواقصم استفاده کردم واحساس شوق وشعف وخوشحالی ازحضور خداوندرااحساس کردم، زمانیکه دست ازکسب مال حرام برداشتم ولذت شغل ودرامدحلال راچشیدم، زمانیکه باخودم ونیروی برترم وتمام خوبی هادرصلح وآشتی هستم،وقتی که تغییرات رادر رهجوها وهمدردانم میبینم وهنگامی که خودم تغییرمیکنم،وقتی که به طبیعت نگاه میکنم وآن همه زیبایی وعظمت را یکجامشاهده میکنم،من وجود دنیا وتمامی کائنات وهستی راوهرچیزی که درآن هست رادلیل حضورنیروی برترم میدانم،زمانیکه عشق بلاعوض راهنمایم رامیبینم،زمانیکه کمکها وهمدلی وهمدردی های دیگراعضاءانجمن ودوستان بهبودیم رامیبینم،وقتی که درکارهاومسائل سخت ودشواردرگیر میشوم وخودم رانمیبازم،وقتی که بهبودیم رادنبال میکنم ودرمسیر رشد هستم ودرجلسات حضورپیدامیکنم وباسکوت کامل به مشارکت وتجربه های همدردانم گوش فرامیدهم وبالاخره زمانیکه تسلیم هستم ودرزیرچتر عجزهایم زندگی آرامی دارم کاملا حضور خداوندرا حس میکنم ودرآن زمان است که حال واحساس بسیارخوبی پیدامیکنم زیرادوستی دارم که برترین نیروهاست دوستم داردوهمیشه مرابسمت خوبیها سوق میدهدمرابسمت بهترین هاهدایت میکندودرهرشرایطی وهمیشه حضور نیروی برترم برایم قوت قلب وقابل توجه میباشد.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر9
#9
(۱۴۰۰/۱۰/۱۹، ۰۷:۵۴ صبح)Mohsen49 نوشته است: امروزه بارابطه آگاهانه ای که بوجود آمده است وازپیوندورابطه ام بانیروی برترم آگاهی قشنگی پیداکرده ام وکاملا هم راضی هستم دیگرشرایط برایم معنایی نداردنیروی برترم همیشه ودرهمه جابامن است خصوصازمانی که کمک حال من است ومراقبت ازمن وزندگیم بدستان اوست،وقتی که مصرف کننده ای را میبینم وزمانیکه میبینم چطوروسوسه وشوق مصرف موادمخدر،الکل ونیکوتین ازمن گرفته شده است،زمانیکه صداقت باخودوخویشتن پذیریم رامیبینم،هرجاکه تغییرکردم وترسم تبدیل به ایمان شد، زمانیکه ناباوری ها وناامیدی هایم تبدیل به اعتمادشد،هرجاکه رابطه ام سالم شد وتوانستم پابر روی لذت طلبی ها وشهوترانی هایم بگذارم و کمترازنواقصم استفاده کردم واحساس شوق وشعف وخوشحالی ازحضور خداوندرااحساس کردم، زمانیکه دست ازکسب مال حرام برداشتم ولذت شغل ودرامدحلال راچشیدم، زمانیکه باخودم ونیروی برترم وتمام خوبی هادرصلح وآشتی هستم،وقتی که تغییرات رادر رهجوها وهمدردانم میبینم وهنگامی که خودم تغییرمیکنم،وقتی که به طبیعت نگاه میکنم وآن همه زیبایی وعظمت را یکجامشاهده میکنم،من وجود دنیا وتمامی کائنات وهستی راوهرچیزی که درآن هست رادلیل حضورنیروی برترم میدانم،زمانیکه عشق بلاعوض راهنمایم رامیبینم،زمانیکه کمکها وهمدلی وهمدردی های دیگراعضاءانجمن ودوستان بهبودیم رامیبینم،وقتی که درکارهاومسائل سخت ودشواردرگیر میشوم وخودم رانمیبازم،وقتی که بهبودیم رادنبال میکنم ودرمسیر رشد هستم ودرجلسات حضورپیدامیکنم وباسکوت کامل به مشارکت وتجربه های همدردانم گوش فرامیدهم وبالاخره زمانیکه تسلیم هستم ودرزیرچتر عجزهایم زندگی آرامی دارم کاملا حضور خداوندرا حس میکنم ودرآن زمان است که حال واحساس بسیارخوبی پیدامیکنم زیرادوستی دارم که برترین نیروهاست دوستم داردوهمیشه مرابسمت خوبیها سوق میدهدمرابسمت بهترین هاهدایت میکندودرهرشرایطی وهمیشه حضور نیروی برترم برایم قوت قلب وقابل توجه میباشد.

(۱۴۰۰/۱۱/۱۳، ۰۴:۱۴ عصر)afshin918 نوشته است:
(۱۴۰۰/۱۰/۱۹، ۰۷:۵۴ صبح)Mohsen49 نوشته است: امروزه بارابطه آگاهانه ای که بوجود آمده است وازپیوندورابطه ام بانیروی برترم آگاهی قشنگی پیداکرده ام وکاملا هم راضی هستم دیگرشرایط برایم معنایی نداردنیروی برترم همیشه ودرهمه جابامن است خصوصازمانی که کمک حال من است ومراقبت ازمن وزندگیم بدستان اوست،وقتی که مصرف کننده ای را میبینم وزمانیکه میبینم چطوروسوسه وشوق مصرف موادمخدر،الکل ونیکوتین ازمن گرفته شده است،زمانیکه صداقت باخودوخویشتن پذیریم رامیبینم،هرجاکه تغییرکردم وترسم تبدیل به ایمان شد، زمانیکه ناباوری ها وناامیدی هایم تبدیل به اعتمادشد،هرجاکه رابطه ام سالم شد وتوانستم پابر روی لذت طلبی ها وشهوترانی هایم بگذارم و کمترازنواقصم استفاده کردم واحساس شوق وشعف وخوشحالی ازحضور خداوندرااحساس کردم، زمانیکه دست ازکسب مال حرام برداشتم ولذت شغل ودرامدحلال راچشیدم، زمانیکه باخودم ونیروی برترم وتمام خوبی هادرصلح وآشتی هستم،وقتی که تغییرات رادر رهجوها وهمدردانم میبینم وهنگامی که خودم تغییرمیکنم،وقتی که به طبیعت نگاه میکنم وآن همه زیبایی وعظمت را یکجامشاهده میکنم،من وجود دنیا وتمامی کائنات وهستی راوهرچیزی که درآن هست رادلیل حضورنیروی برترم میدانم،زمانیکه عشق بلاعوض راهنمایم رامیبینم،زمانیکه کمکها وهمدلی وهمدردی های دیگراعضاءانجمن ودوستان بهبودیم رامیبینم،وقتی که درکارهاومسائل سخت ودشواردرگیر میشوم وخودم رانمیبازم،وقتی که بهبودیم رادنبال میکنم ودرمسیر رشد هستم ودرجلسات حضورپیدامیکنم وباسکوت کامل به مشارکت وتجربه های همدردانم گوش فرامیدهم وبالاخره زمانیکه تسلیم هستم ودرزیرچتر عجزهایم زندگی آرامی دارم کاملا حضور خداوندرا حس میکنم ودرآن زمان است که حال واحساس بسیارخوبی پیدامیکنم زیرادوستی دارم که برترین نیروهاست دوستم داردوهمیشه مرابسمت خوبیها سوق میدهدمرابسمت بهترین هاهدایت میکندودرهرشرایطی وهمیشه حضور نیروی برترم برایم قوت قلب وقابل توجه میباشد.
در سختی ها و مشکلات  من متوجه حضور خداوند میشوم . و احساسم صمیمیت، وصل بودن ،شکرگذاری، امنیتو رشد در رابطه میباشد
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر12 ، حـمـیـد ، ناظر9
#10
سلام
میزان حضور نیرو برتر بستگی به میزان اجازه من دارد هر جایی که من بتوانم از نیروی برتر درخواست کمک کنم و زندگی ام را به نیروی برتر بسپارم این نیرو باعث آرامش و اطمینان خاطر من میشود.
پاسخ
 سپاس شده توسط admin.a ، ناظر9
#11
باسلام خدمت همه دوستان خوبم
درهمه اوقات او را حس میکنم و از زمانی که به انجمن معتادان گمنام آمده ام این احساس با من است در قسمت دوم این جواب باید بگویم بعضی اوقات کار اشتباهی میکنم از او خجالت میکشم و یا از اینکه او پشت من است احساس غرور دارم وخیلی از احساساتم مربوط به زمانی است که با او هستم.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر9
#12
سلام

-در گذشته موقع رفع مشکل وبر اساس تمایلات خود خواهانه بوده--اما امروزه نه من همیشه احساس وجود نیرو برتر را دارم ومی توانم آن را در کنار خود داشته باشم وحالتی از اطمینان را در خود احساس می نمایم//
پاسخ
#13
درشرایطی کهدتوجهم رویربهبودیمه ودعاومراقبه وتمرکزدارم
وقتی افکارم بسته نیست ودچارنواقص
نیستم بهتربگم وقتی خودمحوری نمیکنم حضورخدارو
حس میکنم انرژیم مثبته میل به بدی ندارم نه 
خودازارم ونه دیگرازار
اصول روحانی توزندگیم کارکنه حتمانیروی برتر
وخداوندوکنارم حس میکنم خصوصااگردرحال خدمت باشم

عموماتوجلسات وکنارراهنمام ودرحال کارکردن
قدمهاویاوقتی توگمنامی هستم مثلادرجایی که دیده
نخواهم شدخدمتیوانجام میدم یاب حیوانات وطبیعت
خدمت میکنم حس اینکه خداونددرکنارمنه مثلاوقتی چیزیو
میبخشم چون بخشش ازصفات خداونده
پس خداونددرکنارمنه یاهراصل روحانی دیگه ای
که درحال بکارگیریش باشم
پاسخ
#14
زمانی که از خودم مراقبت میکنم ...یا توی مشکلاتم ولی آرومم متوجه میشم حضور نیروی برترم پررنگه

احساس امنیت وجودمو میگیره
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان