امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سوال 21:چه اقداماتی جهت ارتقاء رابطه آگاهانه خود با خداوند بدان گونه که او را درک می
#1
سوال 21:چه اقداماتی جهت ارتقاء رابطه آگاهانه خود با خداوند بدان گونه که او را درک  میکنم انجام می دهم؟
پاسخ
#2
رابطه آگاهانه با خداوند یعنی رفتار بر اساس باور وحس حضور خداوند در
زندگی . همچنین درک درست از چگونگی حضور خداوند و تاثیرآن در زندگی ، یعنی درک زندگی برای رسیدن به هدف خلقت که همان یکی شدن من با خداوند و مخلوقاتش است . تاثیرات این رابطه آگاهانه رفتار و عملکرد سالم و بهبود وضعیت زندگی و موثربودن دراین دنیاست . 

هرچه این رابطه ارتقاء پیداکند ، درک
من ازچگونگی حضورخداوند وتاثیرات
اودرزندگیم بیشترمی شود و تاثیرات رفتارمثبت من در زندگی و محیط اطرافم بیشتر می شود . من نیازبه رشد
روحانی دارم تا ازبیماری اعتیاد بهبود
پیداکنم و ارتقاء رابطه آگاهانه با خداوند
کمکم می کند تا بیداری روحانی در من
روند ادامه دار و مستمری داشته باشد . 

راه حل آن مشورت با اعضای با تجربه ، استفاده از منابع دیگران ، سعی
برای دستیابی به یک طریقه روحانی
مناسب ، تمرین دعا و مراقبه ، با انگیزه
درست درخدمت خداوند بودن ، مشارکت صادقانه و جداشدن از ذهنیت منفی و باورهای مخرب و حضور درجلسه قدم و... است .
پاسخ
#3
قبلا رابطه ما با خداوند یک رابطه تحمیلی بود رابطه بود که پایه و اساسش ترس مجازات بود و من با کسی که از آن ترس داشته باشم توان رابطه نبود و رابطه ای که با ترس بود هیچگاه تبدیل به عشق نمی شود .ولی زمانی که با آگاهی رابطه برقرار شد بدون تعصب فهمیدم که خداوند همه چیز می شود برای همه کس به شرط اعتقاد و به شرط پاکی
پاسخ
#4
دعا ومراقبه

مشورت

گوش دادن به ندای درون

تسلیم خواست واراده خداوند شدن

سطح آگاهی رو بالابردن

سکوت ذهن وارام کردن ذهن گرفتن پیام ازپیرامون روشن کردن سیگنال ها
پاسخ
#5
مواقعی که سعی میکنم از اراده شخصی،تصورات باطل وتوهم، خودخواهی وخودمحوری،تأییدطلبی و منفعت طلبی،ناصادقی وبی ملاحظه گی، وبی دقتی وباری به هرجهت زندگی کردن وتنبلی وزیاده خواهی ولذت طلبی وافراط وتفریط وبیماری ام دورمیشوم رابطه ام باخداوند بهترونزدیکترمیشود.یکی از این راههاهم بررسی کردن روزانه خودمان است که همان ترازنامه نویسی میباشدوقتی ترازنامه مینویسیم کمتراشتباه میکنیم و سریعتر هم متوجه اشتباهاتمان میشویم و سعی میکنیم درشرایط سخت وبحرانی بجای اینکه به نواقصمان پناه ببریم به خداوندواصول روحانیمان پناهنده شویم، جهت ارتقاءرابطه آگاهانه ام باخداوند، روندایمان آوریم راتقویت کرده وسعی میکنم بابازنگه داشتن دریچه افکارم وتسلیم عمیق تر شدن درمسیردرستکاری وخدامحوری حرکت کنم خدمت کنم قدمهاراکارکرده وانتقال دهم، درجلسات بهبودی حضوری مرتب دارم وسعی میکنم زیربنای خدمت وعشق دادنم خداوندباشدنه هوای نفسم.شکرگزاری وسپاسگزاری ودعاومراقبه ام دائمی است،سعی میکنم دروغ نگویم وخسارت نزنم،مطالعه کنم ودرمورد بیماری وبهبودی به روز باشم،به اصول انسانی پایبندباشم،حضورمداوم خداوندرادرزندگیم حس میکنم،سعی میکنم انسانی متعهدودرستکار وآگاه باشم،معنویاتم راقویترکنم،صله رحم داشته باشم،درانکارنباشم،وروزبروز اعتمادم بخداوندبواسطه دیدن نشانه ها بیشتروقویترشود،فروتن باشم وتسلیم، وتمایلم برای درمسیربهبودی بودن روزبروزبیشترشود، منظم باشم وروی خودم متمرکزشوم،ازصفات زیبای خداوند درزندگیم استفاده کنم،روشن بینی راتمرین کنم صداقت داشته باشم وهرچیزی که مراازلحظه خارج میکند رهاکرده ودرشرایطش قرارنگیرم ابزار دست خداوندباشم وفقط برای امروز زندگی کنم.امروزه دوستی ورابطه ام باخداوند،خداوندی که خودم درک کرده ام خیلی بهتر وآگاهانه تر شده است.
پاسخ
#6
سلام
درک اینکه چه کمک هایی برایم انجام داده و چه کمک های دیگری می تواند در شرایط بیماری به داشته باشد.درک و شناخت و کارهایی که او می تواند برایم انجام دهد.
پاسخ
#7
سلام
منتظر نتیجه نبودم.انجام سهم خودم و کمک گرفتن از راهنما و پیدا کردن روشی شخصی برای ارام کردن ذهن و مراقبه.مشارکت درباره دغدغه های ذهن و افکارم.
پاسخ
#8
*باسلام ودرودوادب واحترام**دعا می کنم و در آمادگی کامل به سر می برم ( برای رفع نواقص ).*


*در آمادگی کامل یعنی شناخت نقص ،،،،،،*

*خسته شدن از نقص و دعا کردن برای رفع آن نقص..*

 *تمرین دعا کردن ،،،،،،،، انتظار نتیجه نداشتن در دعاها ،،،،،،،،، خسته نشدن از دعا کردن ،،،،،،،، استمرار در دعا کردن ،،،،،،،،،، نظم و انضباط داشتن در دعا کردن ،،،،،،،،، انجام سهم خود در امورات زندگی و بهبودی و دعاها ،،،،،،،، مشورت کردن ،،،،،،،،،، توجه به اتفاقات دور و ورم و آرام کردن افکار ( مراقبه ) ،،،،،،،،،،بیان احساس صادقانه ،،،،،،،،،، مطالعه نشریات ،،،،،،، استفاده از تجربه دیگران ،،،،،،،،تنبل و بی تفاوت نبودن نسبت به رابطه با خداوند.*

*ما باید مواظب باشیم که در دعاهایمان از خدا چه می خواهیم و مراقب باشیم که رابطه هایمان صحیح و مناسب باشد و از لغات مناسب با نیروی برتر استفاده کنیم..*

*تاکید بر مهربانی و بخشندگی خداوند یک رابطه آگاهانه است یعنی با این فکر که خداوند مهربان است رابطه برقرار کنیم..*

*ارتقا رابطه با تمرین امکان دارد..*
 *تمرین = تکرار یک عمل با رشد و توسعه و بدون دستکاری ساختار آن مثلا:::خواندن نماز بدون کم و زیاد کردن آن.*

*ما طریقه روحانی که قبلا پیدا کردیم را چگونه ارتقاء می دهیم ( با تمرین آن )..*

*کارهای دیگری هم چون:::*

*خدمت کردن ،،،،،،، سپردن روزانه ،،،،،، مراقبه ،،،،،،نوشتن ترازنامه قدم دهم ،،،،،،، استفاده از نشریات ،،،،،،کارکرد قدم ،،،،،،، کمک سبد هفتم ،،،،،، خرید نشریات برای تازه واردان ،،،،،،، استفاده از ابزاری که تاکنون استفاده کردیم و برایمان کار کرده است برای ارتقای رابطه آگاهانه خود با خداوند انجام می‌دهم..*


*در موازات تغییری که می کنیم آگاهی و درک مان نسبت به خداوند ارتقاء می‌یابد و رشد می کند تا در شرایط تغییر دچار دوگانگی نشویم،،،،*

*وقتی باورهای قدیمی را با باورهای جدید مقایسه می کنم دچار کشمکش می شویم بنابراین لازم است درک و آگاهیمان نسبت به خداوند ارتقاء یابد تا فکر نکنیم خداوند با ما بیگانه بوده ،،،،، به فکر ما نبوده و هیچ گاه ما را کمک نکرده است و باید به این درک برسیم که با وجود درد و سختی سپاسگزار او باشیم و تلاش کنیم که روز به روز آگاهیمان نسبت به اراده خداوند افزایش یابد..*


*اقداماتی که براساس و مبنای اصول روحانی ده قدم قبل باشد مانند:::*


*زندگی به روال برنامه و تراز قدم دهم،،،*

*استمرار در دعا،،،،*


*ارتباط با راهنما و هم نشینی بیشتر با اعضا آگاه به این قدم،،،،*

*حضور مرتب در جلسات،،،،*


*خاموش کردن افکار،،،،*


*سکوت و گوش دادن فعال به تجربیات همدردان،،،*


*درخواست آگاهی از نیروی برتر،،،،*

*پرهیز از منیت و غرور،،،،*


*خدمت ، محبت و عشق دادن به همدردان،،،،*
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، Darush sistan
#9
سلام

-یکی از این اقدامات بر داشتن سد این ارتباط رنجش ها واحساسات ناخوشایند هستند.در مرحله بعد امتحان روشی برای برقراری ارتباط با نیروی برتر است و در مرحله بعد آگاهی ا نوع ارتباط است...
پاسخ
#10
ارتقاع رابطه اگاهانه برامن معنیش استفاده از
ابزارهای برنامه بطورموًثره خصوصاترازقدم دهم
برام نوعی دعاکردنه ودنبال اشکالات بودن ورفع کردنشون
یعنی مراقبه حالاهرچی تواین مسیربیشترجلوبرم وکوشاترباشم بیداری روحانیم معنی پیدامیکنه ورابطم باخداوندارتقاعدپیدامیکنه خوب گوش دادن وتوجه کردن راهیست برای ارتقاع رابطه اگاهانه برای من
پاسخ
#11
سعی میکنم تسلیم رو همچنان تمرین کنم
نجنگم
قدم هامو کار کنم...دعا کنم ...مراقبت کنم...بر خلاف میلم عمل کنم و طبق رضایت اون باشم
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان