امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سوال 23:چند مثال از مواقعی که در زندگی سعی کردید تا اراده خود را با اراده خداوند منطب
#1
سوال 23:چند مثال از مواقعی که در زندگی سعی کردید تا اراده خود را با اراده خداوند منطبق کنید را بنویسید؟نتایج آنها چه بود ؟
پاسخ
#2
ازطریق انطباق اراده خودم بااراده خداوند توانستم قطع مصرف کنم وبه جلسه روم وراهنمابگیرم ، قدم ، سنت
ومفهوم کار کنم .

خدمت کردن ومشورت کردن وکمک گرفتن ازراهنما وبکارگرفتن رهنمودهای برنامه واستفاده از تجربیات دیگران برایم موثر واقع شد و ازاین طریق تاثیر مثبت بر زندگی من گذاشته شد و درصد اشتباهاتم کمتر شد ، موفقیت بدست می آورم ، از ترسهایم جدا می شوم و موفق ترعمل می کنم . 

من از طریق رفتارسالم وازطریق دعا
ومراقبه ، مشورت وسالم سازی انگیزه
هایم می توانم اراده خودم را با اراده خداوند منطبق سازم .
پاسخ
#3
اراده شخصی هیچ خلائی از من پر نمی کند بلکه خلاءهای جدیدی به وجود می آورد و آرامش را می گیرد احساسات و عواطف را بالا پایین می کند اراده شخصی مخالف و خواست خداوند است . اما زمانی که خواست ما و اراده خداوند هماهنگ باشد پیروز می شویم .مثل پاک ماندن و در راه بهبودی بودنم ،چون از خرد جمعی استفاده کردم که همان اراده خداوند است .من شناخت اراده خود وخداوند را ندارم بلکه با مشورت می توانم شناخت پیدا کنم
پاسخ
#4
زمانی ک تسلیم خواست خدا بودم

زمانی ک دعا کردم

زمانی ک تسلیم شدم وجنگ نکردم

مطمنن خواست من میخواسته وبه صلاح من بوده

شکر گزارش بودم

هروقت ازسرراهش کناررفتم
پاسخ
#5
سعی کرده ام دریچه افکاروقلبم رابازنگه دارم وبامراقبه هایی که میکنم آماده باشم برای دریافت الهامات ونشانه های الهی،اصول روحانی رادرزندگیم بکار گرفته ام،تسلیم هستم،فروتنی دارم، روندایمان آوری راروزانه درزندگیم تقویت میکنم وفقط برای امروز زندگی میکنم،دعامیکنم،اقدام وعمل میکنم ونتیجه رابه اومیسپارم وهرچه که باشد چه خوب وچه بدمیپذیرم چون به خداوندی که خود درک کرده ام اعتماد دارم سپرده ام پس هرچه که باشد میپذیرم،قوانین رارعایت میکنم، باگذشتن از هوای نفسم،باازدواج کردن وصاحب اولادشدن وتربیت صحیح آنها، بادرآمدوشغل حلال داشتن،بادست برداشتن ازاعتیادم وجداشدن از وابستگی هایم،باحرکت کردن درمسیری انسانی،بااجتناب کردن ازعمل از روی اراده شخصی،باپیداکردن طریقی خاص برای دعاومراقبه ورابطه مستقیم با خداوند،باسعی وتلاش وخدمت کردن و باگذشتن ازیک لذت علیرغم میل باطنی، بااستفاده نکردن ازنواقصم،باجلسه رفتن، باکمک کردن به دیگران وخدمت به آنها بدون هرگونه توقع وزیربنایی،زمانیکه قدمهاراانتقال میدهم ویا خودم قدم کار میکنم،وقتی که روی خواسته هایم پافشاری نمیکنم وتوی کارهایم صداقت دارم،زمانیکه به خانواده ام خدمت میکنم ودرکارهای خیروعام المنفعه مشارکت میکنم،وقتی که از روابطم سوءاستفاده نمیکنم وروابط سالم دارم ودرتمام کارهایم خداوند رادخیل میدانم.
ونتیجه اینکه:روابطم واقعا اصلاح شده وکمترسراغ لذت طلبی میروم،درزندگی صاحب برنامه ریزی شده ام وهدف هایم راتعیین کرده ام ودرمسیرآنهاحرکت میکنم،حال واحساسم خوب است وآرامش نسبی خوبی پیداکرده ام.
زمانیکه اراده خودم رابا اراده خداوند منطبق وهمسو میبینم قویتروصبورتر میشوم.
زمانیکه اراده خودرابااراده خداوند منطبق میکنیم یعنی درمسیرروحانی و بهبودی درحرکتیم
پاسخ
#6
سلام در زمان مصرف برای مصرف این کار را انجام دادم اما همیشه با شکست مواجهه شدم.حال دارم این کار را انجام میدهم سعی می کنم تا با مشورت با راهنما و اجرای اصول این خواست را انجام دهم.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر20
#7
ازطریق انطباق اراده خودم بااراده خداوند توانستم قطع مصرف کنم وبه جلسه روم وراهنمابگیرم ، قدم ، سنت
ومفهوم کار کنم .
⬅️خدمت کردن ومشورت کردن وکمک گرفتن ازراهنما وبکارگرفتن رهنمودهای برنامه واستفاده از تجربیات دیگران برایم موثر واقع شد و ازاین طریق تاثیر مثبت بر زندگی من گذاشته شد و درصد اشتباهاتم کمتر شد ، موفقیت بدست می آورم ، از ترسهایم جدا می شوم و موفق ترعمل می کنم . 
⬅️من از طریق رفتارسالم وازطریق دعا
ومراقبه ، مشورت وسالم سازی انگیزه
هایم می توانم اراده خودم را با اراده خداوند منطبق سازم
پاسخ
#8
سلام

- یکی از این مسائل قطع مصرف است من خواستم که قطع مصرف نمایم و خداوند هم تاثیر کمک خود را گذاشت- مسئولیت پذیری در زندگی--خدمت کردن در انجمن معتادان گمنام...
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر20
#9
جلسه رفتن قطع مصرف وکمک خواستن ازگروه 
قدم کارکردن واقراروخدمت خدمت خدمت وهمچنین
رعایت سنتهاومصالحدجمعوبه مصلحت خودم
ترجیح دادن احترام به نظرواعتقادات دیگران
مخالف شدن وناسازگارنشدن همراهی باوجدان
گروه هرچندنظرمن نباشه ارجع دونستن اصول
بجای شخصیتها دعاکردن و....
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر20
#10
زمان که کارهامو به خاطر رضایت خدا کردم نه رضایت خودم نتیجش این شده خسارت نزدم و احساس پر بودن و شادی از درون بهم دست داده
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر20


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان