امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سوال 14:خدمت با از خودگذشتگی و ازروی عشق بلاعوض چیست ؟ من چگونه آن را تمرین می کنم ؟
#1
سوال 14:خدمت با از خودگذشتگی و ازروی عشق بلاعوض چیست ؟ من چگونه آن را تمرین می کنم ؟
پاسخ
#2
دست یابی به یک هدف خوب نیازبه یک انگیزه صحیح و رفتارسالم دارد .

خدمتی تاثیرمثبت دارد که ریشه درعشق وگذشت وفداکاری داشته باشد .

رعایت اصل گمنامی کمک می کند تا خدمت با ازخودگذشتگی راتمرین کنیم .

یعنی صرف نظرازنتیجه وبدون چشم داشت وفارغ ازخودخواهی ومنیت وتاییدطلبی وغرایزشخصی خدمت کنیم .

رشد روحانی من وهدفی که ازحضورمن دراین دنیا به همراه دارد ازطریق خدمت کردن وعشق بلاعوض تحقق یافته است . 

خدمت دربرنامه بستری رافراهم می کند تا بتوانیم بیرون ازانجمن فردخوب ، مسئول و سازنده ای باشیم . ما در خدمت موقعی خدمتگزارخوبی هستیم
که قابلیت ، توان ، دانش کافی ، تمایل وزمان خدمت راداشته باشیم .
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر14
#3
من چگونه آنرا تمرین می کنم ؟ یعنی بدون هوای نفس بدون تایید طلبی و چشمداشت یعنی خدمت برای خداوند و نتیجه را به او سپردن من پیام را میرسانم و باقی را به او میسپارم من با نیت خیر به خدمت سازنده مشغول گشته عشقی که گرفته ام را میرسانم از خود رها گشته به دیگران توجه مینمایم بزرگترین مشکل من خودمشغولی فروانی است که دارم و بزرگترین ابزار بهبودی خدمت خالی از هوای نفس با ایثار و از خود گذشتگی عشق بدون شرط را به دیگران میدهم من از دادن عشق جریان بهبودی را به حرکت در میآورم یعنی دیگران را درست بخاطر همانچه که هستند بپذیرم و بدون توقع و چشمداشت بهترینها را بدانها بدهم
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر11 ، محمدمهدی ۱۲ ، ssaeedg ، حـمـیـد ، ناظر14
#4
قاعده کلی انجام قدم دوازدهم به طور دقیق ، خدمت همراه با از خود گذشتگی است . ما بهبودی مان را مدیون خدایی هستیم که خود درک می کنیم . اکنون خود را در اختیار او می گذاریم تا از ما به عنوان وسیله ای برای بهبودی خواستاران آن استفاده کند .

اکثر ما می آموزیم که پیام مان را فقط به آن کسانی برسانیم که درخواست کمک می کنند . گاه تنها چیزی که می تواند یک معتاد دردمند را در قبول کمک تشویق کند شاهد زنده است . ممکن است یک معتاد در عذاب باشد ، اما تمایل درخواست کمک نداشته باشد ، در این گونه مواقع می توانیم خود را در دسترس او قرار دهیم تا اگر درخواست کمک کرد یک نفر در دسترس باشد
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر14
#5
داریوش معتاد
بدون درخواست خاص و بدون چشم داشت و انتظار نتیجه کاری برای دوستم انجام بدهم.مثل گوش دادن به احساس یک دوست و توقع از او. درک دیگران و بیان احساس و همدردی.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر5 ، ناظر14 ، Reza.z1362
#6
ازخودگذشتگی یعنی ایثار،یعنی دوست داشته باشی وکمک کنی تادیگران درنازونعمت وسلامتی زندگی کنند حتی اگرخودت درمحرومیت وناکامی بسرببری خدمت باازخودگذشتگی وازروی عشق بلاعوض یعنی عمل وانگیزه ات بدون هرگونه توقع وچشمداشتی وفقط وفقط بخاطرعشق ومحبت بخداوندورعایت اصول روحانی باشدوهیچ انگیزه غیرالهی درآن نباشدوبخاطراین خدمت ازمنافع مادی ولذتهای دنیوی وعلایق ودلبستگی هایت درراه کمک به دیگران وپیشرفت آنهاونیل به اهداف عالی وانسانی چشم بپوشی.
این حالت والا واین ایثارواین ازخودگذشتگی وخدمت ازروی عشق بلاعوض یکی ازمهمترین صفات برجسته انسانی است.
خدمت باازخودگذشتگی نماد دیگرخواهی آدمیان است،وروح همنوع دوستی آنهارابه نمایش میگذارد.
ماباازخودگذشتگی درخدمت کردن ازعلایق وداشته های خودگذشت کرده ودغدغه ها ودل نگرانی ها ومنافع دیگران رابرخودمان ارجح میدانیم ودر راه برطرف کردن مشکلات دیگران گام برمیداریم.
من قبل ازهرخدمتی خداوندراناظربر اعمال ورفتارم میدانم وسعی میکنم بدون هرگونه انتظاروتوقع خدمت کنم وزیربنای خدمتم منافع خودم نباشد،و خودخواهانه عمل نکنم،همیشه در دسترس باشم نه این که در رأس باشم خالصانه خدمت کنم وبه تازه واردان سرویس بدهم ،گذشته وعجزهایم رافراموش نکم،وبادقت به مشارکت دیگران گوش کنم،منیت وغرورم را کناربگذارم وهمدردی وهمدلی داشته باشم ودرصحبت کردنم خیلی دقت کنم، درست وانسانی زندگی کردن را فقط برای امروز تمرین کنم وهمیشه با جاذبه ام حامل پیام امیدوبهبودی باشم وبرای همیشه دست ازخودخواهی وخودمحوری وتاییدطلبی بردارم وباخدمت بلاعوض درمسیربهبودی ثابت قدم بمانم.?
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، مهدی1 ، ناظر5 ، ناظر14
#7
پیام رسان بودن بامشارکت وعمل بدون ادعابدون قلوکردن
بدونومنیت تجربه نیرووامیدخودم رابااعضا
درمیان میگزارم بتازه واردین یابهتربگم برای تازه واردین
ارزش قایلم وقت میگزارم انهاراحمایت معنوی میکنم گوش میدم
بحرفاشون انتقال قدم میدم ودرپستهای خدماتی
برنامه هم ازیک ماه پاکی تاامروزحدودپانزده ساله
خدمت بدون چشم داشت دارم
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر5 ، حـمـیـد ، یاسی ، راکی ، ناظر14
#8
 سلام
-خدمت با از خودگذشتگی و ازروی عشق بلاعوض چیست ؟ 
...انجام کار درست گفتن تجربیات م بدون این که توقع داشته باشم.
... چگونه آن را تمرین می کنم ؟
فروتنی داشتن و کم کردن توقعات.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر5 ، ناظر9 ، ناظر14 ، حـمـیـد


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان