امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سمبل ما
#1
Heart
پاسخ
#2
سادگى، کلید سمبل و نشانگر سادگى انجمن ما میباشد .در این طرح ساده اشارات و مفاهیم مختلفى مستور است اما بیشتر از هرچیز منظور انجمن ما روابط ومفاهیمى است که به راحتى قابل درك است دایره سمبل، یک برنامه جامع و جهانى را نشان میدهد که در آن فضاي کافی براي وجود و بروز انواع افراد در حال بهبودي وجود دارد Heart Heart Heart Heart Heart Heart
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، قدرت ، ناظر10 ، hooria ، Amir_ash ، ناظر9 ، HesamB
#3
دایره سمبل، یک برنامه جامع و جهانى را نشان مىدهد که در آن فضاي کافی براي وجود و بروز انواع افراد در حال بهبودي وجود دارد.
پاسخ
#4
سادگى، کلید سمبل و نشانگر سادگى انجمن ما مىباشد. در این طرح ساده
اشارات و مفاهیم مختلفى مستور است. اما بیش از هرچیز منظور انجمن ما
روابط ومفاهیمى است که به راحتى قابل درك است.
دایره سمبل، یک برنامه جامع و جهانى را نشان مىدهد که در آن فضاي
کافی براي وجود و بروز انواع افراد در حال بهبودي وجود دارد.
مربع سمبل، با اضلاع مشخص به وضوح دیده مىشود و قابل درك است، اما
قسمتهاى دیگرى در این سمبل وجود دارد که به چشم نمىخورد. پایه مربع
نشان دهنده خیرخواهى است و اساس کار انجمن و اعضاى جمعیت ما را نشان
مىدهد. بهترین شکل نشان دادن خیرخواهى، خدمت است. خدمت واقعى
انجام کار درست با انگیزه درست است. وقتى خیر خواهى، پشتوانه و انگیزه
عضو و انجمن باشد، ما در حد اعلاى تکامل و آزادى خود هستیم. احتمالاً،
آخرین چیزى که از آن رها مى شویم، لکه ننگ اعتیاد است.
چهار وجه هرم که به شکل سه بعدى از سطح مربع به بالا رفته است، خود،
اجتماع، خدمت و خدا را نشان مىدهد که همگى در نقطه آزادى به هم
رسیدهاند. کلیه این قسمتها با نیازها و اهداف معتاد خواستار بهبودى،
همچنین هدف انجمن که فراهم آوردن زمینه بهبودى براى همگان است، رابطه
نزدیک دارند. هر چقدر که پایه وسیعتر شود (درحالی که اتحاد ما ، تعداد ما و
انجمن ما رشد می کند) به همان نسبت اضلاع هرم پهنتر و ارتفاع آزادى
بلندتر مىگردد.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10 ، hooria ، Amir_ash ، ناظر9 ، حـمـیـد
#5
 برنامه یک برنامه جهانی است. یعنی از تمام نژادها و از تمام مذاهب، فرقه ها، می توانند به این برنامه بپیوندند و از داستان بهبودی استفاده نمایند و آن را در زندگی روزمره خود بکار بندند. کار این برنامه نیّتی خیر خواهانه می باشد و خود آگاهی از داستان بیماری اعتیاد است. با وجود اینکه چهار اضلاع این دایره جهانی، خود،خداوند خدمت و جامعه می باشدکه این یک فرایند است که به آزادی برنامه قول آن را داده است برسد و این ابزار به راحتی در دسترس تمام کسانی که خواهان بهبودی و رهایی از درد اعتیاد است را قرار داده که بطور یکسان و به راحتی در اختیار عموم قرار گیرد. یعنی بها دادن به دیگران، به خود، خداوند و اجتماع می باشد.
وقتی به خودم ارزش دادن و دوست داشتن را آموختم، می توانم دیگران را هم دوست داشته باشم. امروز به خودم بها می دهم و ارزش قایل می شوم تا بتوانم به طور واقعی دیگران را همانطور که هستند دوست داشته باشم و چون بیماری در وجود من بود، خودخواهی، خودکامگی، لذت جویی، افراط، تفریط و در کل نفی ارزشهای انسانی، هیچ وقت نمی توانستم رابطه کار آمدی با خداوند داشته باشم.
فقط در حد داد و ستد کردن بود اگر خداوند حاجتم را برآورده میکرد، من هم کاری انجام می دادم. ولی با کارکرد قدم ها و سنت های معتادان گمنام به یک درک شخصی به خدای خودم رسیدم تا یک رابطه کار آمدی با آن خداوندی که خودم درک کرده ام، داشته باشم و با خدمت به خودم و سپاسگزاری از خداوند یک فرد مسئولیت پذیری بشوم. در انجمن شروع به تمرین کردن می کنم و خواهم کرد. از قبیل خوش آمد گویی به دوستان تازه وارد، منشی یک جلسه شدن یا گرداننده یا راهنما شدن تا حتی مشارکت کردن صادقانه، چیدن میز جلسه، تجربه دادن، تجربه گرفتن تا بتوانم در زندگی بکار بندم. تاوسعت این کار را در جامعه  و اجتماع باور کنم. تا بتوانم یک فرد مسئول، قابل قبول و سازنده اجتماع خود بشوم تا با آن به رهایی یا آزادی که در رأس اضلاع این هرم می باشد، برسیم. و حال هر چه در داستان بهبودی بیشتر قرار بگیرم، اصول روحانی این برنامه را لحظه به لحظه در زندگی امروزم بکار بندم، وسعت و دامنه آن بیشتر میشود تا بتوانم فقط برای امروز را زندگی کنم تا بتوانم بیماری اعتیاد را در یک نقطه از فعالیت باز دارم و در راستای بهبودی قرار گیرم.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر2 ، عباس23 ، hadisadeghi ، hooria ، Amir_ash ، ناظر9 ، حـمـیـد
#6
ما دائماً به دنبال جواب مىگشتیم و منتظر این بودیم که شاید کسى، جایى

یاچیزى باعث شود که ناگهان همه چیز درست شود
پاسخ
 سپاس شده توسط hadisadeghi ، hooria ، Amir_ash ، ناظر9 ، حـمـیـد
#7
سلام داریوش معتاد
برنامه انجمن عملی است و اجرای این برنامه بسیار ساده است.شرکت در جلسات و انتخاب یک دوست به عنوان راهنما وخواندن نشریات انجمن که بسیار ساده است و اجرای آن و عمل کردن به آن باعث نجات افکار و زندگی من معتاد می شود.
پاسخ
 سپاس شده توسط hadisadeghi ، hooria ، Amir_ash ، ناظر9 ، حـمـیـد
#8
اکثر ما متوجه شده بودیم که اعتیادمان یک خودکشى تدریجى است. اما
اعتیاد، این دشمن زیرك زندگى، قدرت انجام هر گونه اقدامى را از ما سلب
کرده بود.
پاسخ
 سپاس شده توسط Amir_ash ، ناظر9 ، حـمـیـد
#9
سادگى، کلید سمبل و نشانگر سادگى انجمن ما می باشد. در این طرح ساده اشارات و مفاهیم مختلفى مستور است. اما بیش از هرچیز منظور انجمن ماروابط ومفاهیمى است که به راحتى قابل درک است.دایره سمبل، یک برنامه جامع و جهانى را نشان می دهد که در آن فضای کافی برای وجود و بروز انواع افراد در حال بهبودی وجود دارد.مربع سمبل، با اضلاع مشخص به وضوح دیده میشود و قابل درک است، اماقسمتهاى دیگرى در این سمبل وجود دارد که به چشم نمیخورد. پایه مربع نشان دهنده خیرخواهى است و اساس کار انجمن و اعضاى جمعیت ما را نشان میدهد. بهترین شکل نشان دادن خیرخواهى، خدمت است. خدمت واقعى انجام کار درست با انگیزه درست است. وقتى خیر خواهى، پشتوانه و انگیزه

عضو و انجمن باشد، ما در حد اعلاى تکامل و آزادى خود هستیم. احتمالاً،آخرین چیزى که از آن رها مى شویم، لکه ننگ اعتیاد است.چهار وجه هرم که به شکل سه بعدى از سطح مربع به بالا رفته است، خود،اجتماع، خدمت و خدا را نشان میدهد که همگى در نقطه آزادى به هم رسیده اند. کلیه این قسمتها با نیازها و اهداف معتاد خواستار بهبودى،همچنین هدف انجمن که فراهم آوردن زمینه بهبودى براى همگان است، رابطه نزدیک دارند. هر چقدر که پایه وسیعتر شود (درحالی که اتحاد ما ، تعداد ما و انجمن ما رشد می کند) به همان نسبت اضلاع هرم پهنتر و ارتفاع آزادى بلندتر میگردد

برگرفته شده از http://nairan.blog.ir
پاسخ
 سپاس شده توسط Amir_ash ، ناظر9 ، حـمـیـد
#10
ما آموختهایم که اعتقادات و عادتهاى قدیم هیچ کمکى براى پاك ماندن و
زندگى بهتر به ما نمىکنند. در صورتى که ما دچار رکود شویم و همچنان به از
خود راضى بودن مزمن و کشنده خود ادامه دهیم، به نوعى، تسلیم عوارض
بیمارىمان شدهایم Heart
پاسخ
 سپاس شده توسط Amir_ash ، ناظر9 ، حـمـیـد
#11
ما متخصص خودفریبى و توجیه بودهایم. به کمک نوشتن این ترازنامه،
مىتوانیم بر این موانع پیروز شویم. نوشتن ترازنامه کتبى، قسمتهایى از ضمیر
ناخودآگاه ما راکه حتّى با حرف زدن و فکر کردن در مورد هویتمان مخفى
مىماند، نمایان مىسازد Heart Heart
پاسخ
 سپاس شده توسط Amir_ash ، ناظر9 ، حـمـیـد
#12
سلام داریوش معتاد
یکی از سادگی های انجمن صحبت کردن اعضاء است.هر عضو که بخواهد صحبت کند به سادگی دست بلند می کنیم و به سادگی صحبت کنیم و نظر خود را بگوییم و در تصمیم گیری ها شرکت کنیم.
پاسخ
 سپاس شده توسط Amir_ash ، حـمـیـد
#13
یکی از راه های بی شمار  نشان دادن سادگی برنامه انجمن معتادان گمنام، اعلام پاکی است. به سادگی اسمی که خود انتخاب کرده ایم و فقط پیشوند مشترک همه اعضای انجمن معتادان گمنام را به آن اضافه کرده و در آخر مدت زمان پاکی مان را بیان می کنیم . امیر حسین معتاد، ۸سال۱۰ماه۵روز. چیزی که باعث جدایی ما می شود، پرداختن به تفاوت هایمان است و راز ماندگاری ما در هر چه بیشتر اهمیت دادن به امور مشترک مان می باشد.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر9 ، حـمـیـد
#14
سادگى، کلید سمبل و نشانگر سادگى انجمن ما میباشد
وقتی مثلث " خداوند، خدمت، خود " به جای مثلث خودمشغولی،
 با تکیه بر نیت خیر برای کل جامعه شکل می گیرد،
ما به آزادی می رسیم.
پاسخ
 سپاس شده توسط Darush sistan ، حـمـیـد
#15
سلام

سادگی انجمن این است که برای همه عملی است و همه می توانند در هر نژاد وقومیت و...دست از مصرف مواد مخدر بکشند و راه تازه ایی برای زندگی پیدا کنند.بسیار ساده ارتباط با مصرف کننده و مواد مخدر قطع می کنم.ساده به جلسات می روم و ساده یک عضو را به عنوان راهنما انتخاب می کنم و...
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#16
ماحرفه ای نیستیم وروشهای پیچیده برای عضوشدن
یاپاک ماندن وبهبودی نداریم نه هیچ علم وروشیوتاییدونه رد
میکنیم مایک سمندمردمدنهادهستیم که ازطریق دورهم جمعدشدن
وتجربه کمک معنوی یک معتادب معتاددیگرپاکی وبهبودی
خودمونوادامه میدیم سازماندهی نداریمواینکه سلسه مراتب
وبالاوپایین ورییس وماریوس نداریم کمکی
ازجایی دریافت نمیکنیم ن مخالف کسی روشی
سیستمی هستیم نه موافقرمابی طرفیم 
ماازطریقدپرهیزروزانه واصول روحانی بکمک هم وباهم
یک روزیک روزبپاکی خودادامه میدهیم
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#17
 سلام

ما به سادگی می توانیم قطع مصرف نماییم.
البته دردهایی هم داریم اما مسئولیت مصرف کردن را باید بپذیریم.

ما می توانیم به سدگی اصول انجمن را در زندگی انجام دهیم وپاک زندگی کنیم...
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10
#18
مربع سمبل، با اضلاع مشخص به وضوح دیده میشود و قابل درك است، اماقسمتهاى دیگرى در این سمبل وجود دارد که به چشم نمیخورد. پایه مربع نشان دهنده خیرخواهى است و اساس کار انجمن و اعضاى جمعیت ما را نشان
میدهد. بهترین شکل نشان دادن خیرخواهى، خدمت است. خدمت واقعى انجام کار درست با انگیزه درست است. وقتى خیر خواهى، پشتوانه و انگیزه عضو و انجمن باشد، ما در حد اعلاى تکامل و آزادى خود هستیم. احتمالا،ً
آخرین چیزى که از آن رها مى شویم، لکه ننگ اعتیاد است.
چهار وجه هرم که به شکل سه بعدى از سطح مربع به بالا رفته است، خود، اجتماع، خدمت و خدا را نشان میدهد که همگى در نقطه آزادى به هم رسیده اند. کلیه این قسمتها با نیازها و اهداف معتاد خواستار بهبودى، همچنین هدف انجمن که فراهم آوردن زمینه بهبودى براى همگان است، رابطه نزدیک دارند. هر چقدر که پایه وسیعتر شود (درحالی که اتحاد ما ، تعداد ما و انجمن ما رشد می کند) به همان نسبت اضلاع هرم پهنتر و ارتفاع آزادى بلندتر میگردد.
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان