امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
چه باید کرد؟
#1
؟
پاسخ
 سپاس شده توسط Reza.z1362
#2
برنامه خودتان را با برداشتن قدم اول که در فصل گذشته تحت عنوان
چگونگى عملکرد از نظر گذشت آغاز کنید. وقتى که ما از ته دل عجز خود را در
مقابل اعتیادمان کاملاً مسلّم بدانیم، قدم بسیار بزرگى در راه بهبودى خود
برداشتهایم. بسیارى از ما در این مرحله هنوز کاملاً از راههاى گریز خود دست
برنداشته بودیم، اما شما این فرصت را از دست ندهید و تا آن جا که ممکن است
از اول کار را درست انجام دهید و سپس قدم دوم را بردارید و به همین ترتیب
بقیه قدمها را دنبال کنید. شما به مرور این برنامه را شخصاً درك خواهید کرد.
اگر شما در بیمارستان، زندان، مرکز بازپرورى و یا امثال آن هستید و در حال
حاضر مصرف را قطع کرده اید، مىتوانید این روال زندگى را با خیال راحت
آزمایش کنید.پس از مرخّص شدن، برنامه روزانه خودتان را ادامه دهید و با یک عضو
معتادانگمنام تماس بگیرید. شما مىتوانید از طریق نامه نگارى، تلفن و
یاحضوراً این کار را انجام دهید، اما از همه بهتر این است که به جلسات ما بیائید
تاجواب بعضى از مسائلى که هم اکنون آزارتان مى دهد را پیدا کنید. Heart Heart
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، HesamB ، آریا داریوش
#3
در صورتى که شما درمراکز یاد شده نیستید ، بازهم این مطالب در موردتان صدق می کند. امروز را قطع مصرف کنید. بسیارى از ما م ىتوانیم قطع مصرف را که به مدت طولانى غیر ممکن به نظر مى رسد، به مدت هشت تا دوازده ساعت انجام دهیم. در صورتى که وسوسه و اجبار شدید باشد، هر پنج دقیقه خوددارى از مصرف را تمدید کنید. دقایق به ساع تها و ساع تها به روزها تبدیل م ىشوند و شما به تدریج کمر عادت را میشکنید و قدرى آرامش فکر پیدا میکنید.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، آریا داریوش
#4
در آغاز، بجز شرکت در جلسات،کار چندان مهم دیگرى نمیتوان انجام داد. شاید ما نتوانیم حتّى یک کلام، یک نفر ویا فکرى را از اولین جلسه خود بخاطر بیاوریم، اما به وقت خودخواهیم توانست با آرامش از فضاى بهبودى لذّت ببریم. شرکت در جلسات به بهبودى ما استحکام میبخشد. در آغاز ممکن است به خاطر غریب بودن قدرىاحساس ترس کنیم. بعضى از ما فکر میکنیم که به جلسات احتیاجى نداریم، اما بهر حال در وقت ناراحتى به جلسات میرویم و حالمان بهتر میشود. جلسات ما را با گذشته خود در تماس نگاه میدارد، اما مهمتر از آن به ما نشان میدهد که در بهبودی به چه جایگاهی میتوانیم برسیم. با شرکت مرتّب در جلسات، به مرور به ارزش صحبت با معتادان دیگرى که مشکلات و اهداف مشترکى با ما دارند، پى میبریم. ما میبایست دریچه قلب خود را باز کنیم و محبت و درکى را که تشنه آنیم، بپذیریم تا تغییر کنیم.
پاسخ
 سپاس شده توسط عباس23 ، ناظر2 ، حـمـیـد
#5
ما معتادانى هستیم که برخلاف انتظار، از مهلکه اعتیاد جان سالم بدر
بردهایم واکنون به طور مرتب گردهم مىآییم. ما براى شنیدن پیام بهبودى، به
داستانهاى اعضاي مان گوش فرا داده و نسبت به حرف هاى صادقانه واکنش
مثبت نشان مىدهیم. ما متوجه شدهایم که سرانجام براى ما هم امید وجود
دارد. Heart Heart Heart Heart Heart
پاسخ
 سپاس شده توسط Darush sistan ، آریا داریوش ، حـمـیـد
#6
براي مان یک روال زندگى شده و احترام به نفسمان

کاملاً از دست رفته بود. دردناكترین احساس ما ناامیدى بود. انزوا و انکار

اعتیاد، باعث مىشد که ما سریعتر سرازیرى نیستى را طى کنیم Heart Heart Heart
پاسخ
 سپاس شده توسط Darush sistan ، آریا داریوش ، حـمـیـد
#7
جلسات ما را با گذشته خود در تماس نگاه میدارد، اما مهمتر از آن به ما نشان میدهد که در بهبودی به چه جایگاهی میتوانیم برسیم
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر2 ، عباس23 ، Darush sistan ، حـمـیـد
#8
وقتى ما با این انجمن و
اصول آن خوب آشنا شویم و این اصول را به مرحله اجرا درآوریم، رشدمان آغاز
مىگردد. ما سعى خود را در مورد بدیهىترین مشکلات خود بکار برده و از بقیه
آن ها در مىگذریم
پاسخ
 سپاس شده توسط Vagef ، Vagef ، Vagef ، Darush sistan ، حـمـیـد
#9
*رابطه با نیروی برتر*
*انضباط روحانی که شامل دعا و مراقبه نیز می‌ شود، زندگی روزانه بعضی از ما را شکل می دهد. بعضی از ما سعی می کنیم کل زندگی مان یک دعا باشد و هر کاری که انجام می دهیم را به نیروی برتر رمان هدیه کنیم. به هر نحوی که این کار را تمرین و تجربه کنیم، رابطه ما با نیروی برتر درک و شناخت ما از خودمان و نحو ارتباطمان با دنیای اطراف مان را شکل می‌دهد.*

*پاک زیستن صفحه ۳۴*
پاسخ
 سپاس شده توسط Vagef ، Darush sistan ، حـمـیـد
#10
داریوش معتاد
اولین قدم پرهیز کامل و قطع مصرف است.پس از آن شرکت مداوم در جلسه گوش دادن و استفاده از تجربیات اعضاء و بیان احساسات و افکارم در شرایطی که قراره من به اشتباه مسیری رو طی کنم.کمک کردن به یک دوست که بیشتر خودم از ان طریق کمک دریافت می کنم.
پاسخ
 سپاس شده توسط آریا داریوش ، حـمـیـد
#11
بهبودىمان نیز فقط در پرهیز از موادمخدرخلاصه نمىشود. بهبودى، یک تغییرعملى و مداوم در عقاید و دیدگاههاى ما در
زندگى است
پاسخ
 سپاس شده توسط Darush sistan ، آریا داریوش ، حـمـیـد
#12
سلام
به جلسه رفتن ادامه داد و برای استفاده از بهبودی مطالعه نشریات و کمک گرفتن از دوست بهبودی.رد و بدل کردن تلفن و تماس گرفتن جهت ادامه بهبودی.
پاسخ
 سپاس شده توسط آریا داریوش ، حـمـیـد
#13
بهبودى، یک تغییرعملى و مداوم در عقاید و دیدگاههاى ما در زندگى است
پاسخ
 سپاس شده توسط Darush sistan ، آریا داریوش ، حـمـیـد
#14
سلام
تغییر باورهای زمان مصرف زمان بر است.بهبودی یک فرآیند که ممکن است بر اساس میزان تمایل اعضاء به درک و اجرای موضوعات متفاوت باشد.من تمایل دارم سریعترین شرایط رو برای خودم در اعمال رفتار داشته باشم.پس باید بتوانم تحمل و صبر خود را افزایش داده و درک تازه ایی از باورهایم را جایگزین کنم و هیچ وقت کنترل نکنم.
پاسخ
 سپاس شده توسط آریا داریوش ، حـمـیـد ، ناظر۱۸
#15
قطع مصرف، اولین قدم ما در راه بهبودى است. نمىتوانیم انتظار داشته باشیم که با جسم و فکر آلوده به موادمخدر، این
 برنامه براىمان نتیجهاى داشته باشد. ما مىتوانیم این کار را در هر جائى انجام دهیم
پاسخ
 سپاس شده توسط Darush sistan ، آریا داریوش ، mosafer8707 ، حـمـیـد
#16
سلام
برای انجام هر کاری یک سری پیش نیازها است.در انجمن معتادان گمنام نیز پیش نیاز دارد.اولین کار قطع مصرف از هرگونه ماده مخدر است.شرکت در جلسات و انتخاب وارتباط با راهنما و شروع قدم هاکه پیش نیاز بهبودی است.
پاسخ
 سپاس شده توسط آریا داریوش ، حـمـیـد ، ناظر۱۸
#17
سلام
اجرای اصول ساده انجمن معتادان گمنام.
شرکت در جلسات بهبودی به اندازه ای که بتوانم خودم را بپذیرم.
تماس با راهنما به اندازه کافی و موثر...
پاسخ
 سپاس شده توسط آریا داریوش ، mosafer8707 ، حـمـیـد ، ناظر۱۸
#18
ما باید از این طرز تفکر قدیمى دست برداریم. ما باید با این حقیقت روبرو شویم که زندگى و واقعیات چه ما بخواهیم و چه نخواهیم بجلو مىروند. ما فقط مىتوانیم طریقه واکنش هاىمان و همچنین دیدى راکه نسبت به خود داریم تغییر دهیم. ما باید بپذیریم که تغییرات تدریجاً پدید مى آیند و بهبودى، یک جریان مداوم و استمرارى است.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر9 ، ناظر۱۸


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان