امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
بهبودی و لغزش
#1
؟
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، حوریا ___Bu
#2
بسیارى از مردم تصور مى‌کنند مفهوم بهبودى فقط مصرف نکردن موادمخدر است. آن ها لغزش را نشانه شکست کامل و پرهیز به مدت طولانى را ، علامت موفقیت کامل مى‌دانند . اما تجربه ما که برنامه بهبودى معتادان‌گمنام را دنبال مى‌کنیم، نشان داده است که مسئله به این سادگى نیست . گاه لغزش براى عضوى که قدرى با انجمن ما مربوط شده است مى‌تواند چنان تجربه تکان دهنده‌اى باشد که او را وادار به دنبال کردن جدى‌ تر این برنامه کند. در حالی که اعضاى دیگرى را مى‌بینیم که با وجود پرهیز دراز مدت ، هنوز در اثر ناصادقى وخود فریبى قادر نیستند از بهبودى کامل و پذیرش اجتماعى بهره‌مند شوند . امادر مجموع ، پرهیز کامل و مداوم ، تماس و همسانى با اعضاى گروه‌هاى NA بهترین راهى است که زمینه رشد را فراهم مى‌کند .

با آن که معتادان در اصل همگى مانند یکدیگرند ، اما به عنوان فرد ، شدت بیمارى و سرعت بهبودى ما با یکدیگر تفاوت دارد. بعضى از اوقات لغزش ممکن است زمینه‌اى فراهم کند که نهایتاً به آزادى کامل منتهى شود ، اما در اوقات دیگر ، آزادى به آن بستگى دارد که با سماجت و عزم راسخ ، هر چه پیش آید ، دو دستى به پاکى خود بچسبیم تا از مرحله بحرانى بگذریم . معتادى که بتواند به هر طریق نیاز و میل به مصرف را حتى براى یک مدت کوتاه ، ندیده بگیرد و اختیار افکار غیر ارادى و رفتار اجبارى خود را داشته باشد، به نقطه عطفى رسیده است که مى‌تواند در بهبودیش سرنوشت ساز باشد . گاه موازنه احساس آزادى و استقلال حقیقى ما به هم مى‌خورد و با آن که ظاهراً مى‌دانیم هر چه داریم در اثر اتکاء به یک نیروى برتر ، کمک کردن و کمک گرفتن از دیگران و هم دلى بدست آمده است ، امّا میل به تکروى و در دست گرفتن دوباره اختیار زندگى ، ما را به طرف خود مى‌کشد . در طول دوران بهبودى، هیولاهاى زندگى گذشته به دفعات به سراغمان خواهند آمد . ممکن است احساس کنیم که زندگى دوباره بى‌معنا ، یک نواخت وکسل کننده شده است . ممکن است مغزمان از تکرار اصول تازه‌اى که در زندگى پیدا کرده‌ایم ، خسته شود و از لحاظ جسمى نیز به خاطر انجام مکرر فعالیت‌هاى تازه‌مان احساس کوفتگى کنیم . اما با این حال ما مى‌دانیم که اگر این کارها را تکرار نکنیم ، مطمئناً  رفتار قدیم خود را دوباره از سر مى‌گیریم . اگر از چیزى که داریم استفاده نکنیم آن را از دست مى‌دهیم . این دوره‌ها معمولاً بهترین دورانى هستند که ما در آن رشد و پیشرفت مى‌کنیم . با آن که شاید ظاهراً جسم و فکر ما از تمام این چیزها خسته به نظر برسند ، امّا ممکن است قوه محرکه تغییر و تبدیل حقیقى ، در عمق وجودمان در صدد پیدا کردن راهى باشد که بتواند انگیزه‌هاى درونى ما را دچار تحول کند و زندگى‌ مان را تغییر دهد
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، admin ، قدرت ، HesamB ، ناظر10 ، yagoub ، ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، حوریا ___Bu
#3
هدف ما،نه فقط پرهیز جسمى بلکه بهبودى از طریق تجربه  به کارگیرى قد مهاى دوازد هگانه است. لازم است براى پیشرفت خود زحمت بکشیم. از آن جا که یک فکربسته، به هیچ وجه ظرفیت پذیرش اید ههاى نو را ندارد، بنابراین باید به طریقى روزن هاى براى نفوذ در آن پیدا کرد و چون فقط خود ما م ىتوانیم این کار را براى خود انجام دهیم، از این رو لازم است مواظب دو دشمن درونى خود، بى تفاوتى و تنبلى باشیم. این طور به نظر م ىرسد که مقاومت در برابر تغییر، در خون ماست و فقط چیزى مانند یک انفجار اتمى مىتواند زمین ههاى لازم را براى اصلاح یا تغییر مسیردر ما به وجود آورد. لغزش، اگر از آن جان سالم به در ببریم، میتواند گوشزدي باشد جهت جلوگیري از فرایند تخریب. 
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر10 ، ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، حوریا ___Bu
#4
ما مایلیم که محل بهبودىمان جاى امن بوده و تحت تاثیر هیچ عامل
خارجى نباشد. براى حفاظت از انجمن، تاکید مىکنیم هیچ نوع ماده مخدر و یا
وسائل مصرف آن به جلسات آورده نشود. Heart Heart Heart Heart
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر10 ، ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، حوریا ___Bu
#5
به دنبال شرکت در چند جلسه، به مرور این احساس در ما به وجود مىآید
که سرانجام به جایى تعلق پیدا کردهایم. در این جلسات، با قدمهاى دوازدهگانه
معتادانگمنام، آشنا مىشویم و چگونگى به کار گرفتن قدمها را به ترتیبى که
آمدهاند مىآموزیم و به طور روزانه از آن ها استفاده مىکنیم. این قدمها،
مشکل گشاى مسائل ما هستند و حیات ما بدانها بستگى دارد. آن ها، Heart Heart Heart
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر10 ، ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، حوریا ___Bu
#6
بهبودی و لغزش

در شخصیت خود آزار ما گرایشى وجود دارد که خواهان شکست ماست . اکثر ما احساس مى‌کنیم که لایق موفقیت نیستیم . این احساس ، در تمام معتادان مشترک است . افسوس به حال خود ، یکى از نواقص مخرب ماست و تمام انرژى مثبت را ازما مى‌گیرد . ما توجه‌ مان را بر روى هر چیزى که به مراد دل مان پیش نمى‌رود متمرکز کرده و تمام زیبائى‌ هاى دیگر زندگى را فراموش مى‌کنیم . بدون آن که تمایلى براى بهبود زندگى خود داشته باشیم و یا اصلاً میلى براى زنده ماندن هنوز در ما باشد ، مرتباً رو به تحلیل مى‌ رویم . بعضى از ما دیگر هرگز دوباره بر نمى‌ گردیم.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر10 ، ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، حوریا ___Bu
#7
داشتن دوستانى که سرنوشت ما برایشان
اهمیت داشته باشد، مسئله بسیار مهمى است. ما جاى خود را در انجمن باز
مىکنیم و به گروهى که جلسات آن ما را در بهبودى کمک کند مىپیوندیم
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر10 ، ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، حوریا ___Bu
#8
سلام داریوش معتاد
فکر کردن به وقایع روزانه و شرکت در جلسات به بهبودی من کمک می کند.اگر برنامه معتادان گمنام را به صورت روزانه و مرتب کار نکنیم دچار لغزش روحانی می شویم.لغزش روحانی زمینه ساز لغزش جسمی می شود.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر10 ، آریا داریوش ، ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، حوریا ___Bu
#9
لغزش، یک واقعیت است و مى‌تواند اتفاق بیفتد و اتفاق مى‌افتد.
بنا به تجربه ما کسانى که برنامه بهبودى ما را به طور روزانه دنبال نمى‌کنند دچار لغزش مى‌شوند و ما آن ها را مى‌بینیم که در جستجوى بهبودى، دوباره به انجمن باز مى‌گردند.

کتاب پایه
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر10 ، ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، حوریا ___Bu
#10
کمک کردن و کمک گرفتن از دیگران و هم دلى بدست آمده است، اما میل به تکروى و در دست گرفتن دوباره اختیار
زندگى، ما را به طرف خود مىکشد. در طول دوران بهبودى، هیولاهاى زندگى گذشته به دفعات به سراغمان خواهند آمد
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، 2993414542 ، ناظر10 ، ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، حوریا ___Bu
#11
اما در اوقات دیگر، آزادى به آن بستگى دارد که با سماجت و عزم راسخ، هر چه پیش آید،
دو دستى به پاکى خود بچسبیم
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر10 ، ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، حوریا ___Bu
#12
سلام
بهترین شرایط در زندگی تماس با راهنما است.در هر شرایطی کمک گرفتن از راهنما میتواند در این فرایند به من کمک کند.نشریات مسیر اصلی را به من نشان می دهد.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، آریا داریوش ، ناظر10 ، ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، حوریا ___Bu
#13
هدف ما،نه فقط پرهیز جسمى بلکه بهبودى از طریق تجربه به کارگیرى قدمهاى دوازدهگانه است. لازم است براى پیشرفت خود زحمت بکشیم. از آن جا که یک فکربسته
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر10 ، ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، حوریا ___Bu
#14
با سلام خدمت شما همدردان عزیز تجربه لغزش من به اینصورت بود که بعد از 6 سال و 9 ماه پاکی لغزش کردم زمانی که به خودم اومدم در حال مصرف کردن الکل بودم و طولی نکشید مثل جارو برقی تمام مواد مخدر موجود را یکی پس از دیگری امتحان و استفاده میکردم که حال خوبی رو تجربه کنم  و حال خوب که تجربه نمیکردم هیچ روز به روز خسارت و تخریبم به خود و اطرافیانم بیشتر میشد ، لغزش به یکباره اتفاق نمی افته من با یه خط در میان اومدن به جلسات و مشارکت نکردن حال و احساس روزمره و کار نکردن قدمها و ارتباط نگرفتن با راهنما باعث شد کاملا حال و احساسم به هم بریزه و به دنبال حال خوبی بیرون از جلسات بودم که به ارتباط گرفتن با جنس مخالف منتحی شد و این شد که در جلسات بجای اینکه به مشارکت اعضا گوش بدم و یا خودم مشارکت کنم در جلسات همش در حال پیامک بازی بودم تا یه روز به اصرار جنس مخالف در زمین بازی قرار گرفتم و .............. Confused
پاسخ
 سپاس شده توسط Darush sistan ، حـمـیـد ، ناظر10 ، حبیب ۶۶۶ ، ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، حوریا ___Bu
#15
سلام
 
پس ازمدتی پاک ماندن در جلسات امکان دارد که فکر کنیم حال همه چیز را می دانم ونیاز به تماس با راهنما ویا رعایت همه اصول بهبودی نیست وبرای بیشتر کارها وخدمات از غرور استفاده می کنم به همین منوال من خودم را به سمت لغزش میبرم بدون اینکه آگاه باشم
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر10 ، آریا داریوش ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، حوریا ___Bu
#16
لغزش بیکباره اتفاق نمیافتد بایک رنجش یک کینه ی مسیله حاشیه تغییرباورتنبلی بی تفاوتی ویایک قسمت ازبرنامه روجدی نگرفتن مثل تماس نداشتن جلسه نرفتن دعانکردن اقرارنکردن تماس بامصرف کننده مقایسه دست کم گرفتن ارزش پاکی بیهوده دانستن برنامه ودوری ازنیروی برترگیرکردن دردام وسوسهدهاواجبارها وروابط ناکارامدوزمین وتوپ بازی راجدی ندانستن وبنظرمن بی برنامگی وباطل بودن راهیست بسوی لغزش که دیریازوداتفاق خواهدافتاداینارومن بنوبه خودم تجربه کردم
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10 ، حـمـیـد ، ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، حوریا ___Bu
#17
(۱۴۰۰/۶/۲۰، ۰۶:۳۹ صبح)afshin918 نوشته است: بهبودی و لغزش

در شخصیت خود آزار ما گرایشى وجود دارد که خواهان شکست ماست . اکثر ما احساس مى‌کنیم که لایق موفقیت نیستیم . این احساس ، در تمام معتادان مشترک است . افسوس به حال خود ، یکى از نواقص مخرب ماست و تمام انرژى مثبت را ازما مى‌گیرد . ما توجه‌ مان را بر روى هر چیزى که به مراد دل مان پیش نمى‌رود متمرکز کرده و تمام زیبائى‌ هاى دیگر زندگى را فراموش مى‌کنیم . بدون آن که تمایلى براى بهبود زندگى خود داشته باشیم و یا اصلاً میلى براى زنده ماندن هنوز در ما باشد ، مرتباً رو به تحلیل مى‌ رویم . بعضى از ما دیگر هرگز دوباره بر نمى‌ گردیم.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10 ، حـمـیـد ، ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، حوریا ___Bu
#18
 سلام
بهبودی یک اتفاق ساده است اما کاری بدون برنامه و یا یک شبه نیست.
بهبودی یک فرآیند مادام العمر است.
بهبودی به معنی کار و درآمد و یا پذیرش اجتماعی نیست.
اما اینها قسمتی از بهبودی هستند.
لغزش هم یک شبه اتفاق نمی افتد.
هرگاه من قسمتی از بهبودی ام را کنار بگذارم فرآیند لغزش آغاز می شود...
پاسخ
 سپاس شده توسط آریا داریوش ، ناظر10 ، yagoub ، حـمـیـد ، ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، حوریا ___Bu
#19
بهبودی و لغزش دو جنبه متفاوت و رودرروی ما بیماران هستند که هر دو طی یک فرایندی حادث می شوند. فرایند بهبودی درازمدت می باشد ولی لغزش فرایندی کوتاه مدت دارد. هر بیماری جهت بهبودی نیاز به فرایندی دارد و در بیماری اعتیاد این فرایند بهبودی با وسوسه و لغزش همراه می باشد یعنی می توان گفت که وسوسه و لغزش جزء لاینفک بهبودی است که همه دچار آن می شویم. ولی نباید ناامید شد. برای کنترل این نقیصه باید هرم سه بعدی جلسه، کار و خانواده را بطور دقیق رعایت کرد.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر14 ، ناظر۱۶ ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، حوریا ___Bu
#20
معتادانى را دیدهایم که به انجمن ما آمدند و با امتحان برنامه بهبودى ما مدتى
پاك ماندند، اما بعضى از آن ها پس از مدتى، تماس خود را با دیگر معتادان در
حال بهبودى از دست دادند و در نهایت، اعتیاد، مجدداً در زندگىشان فعال شد.
آن ها فراموش کردند که در واقع مصرف موادمخدر در همان بار اول، جریان
مرگآور اعتیاد را، دوباره به حرکت در مىآورد. آن ها سعى کردند اعتیاد خود
را با اعتدال در مصرف و یا با مصرف موادمخدر بخصوصى کنترل کنند، اما هیچ
یک از این روشهاى کنترل، براي معتادان کارآیی ندارد.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر14 ، ناظر۱۶ ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، حوریا ___Bu
#21
سلام و وقت بخیر عزیزان
محیط جلسات،فضای امنی برای مشارکت با دیگران است . ما به مرور طبق این برنامه زندگی میکنیم و می آموزیم که اصول روحانی را در زندگی مان به کار ببریم . ما باید از چیزهایی که می آموزیم استفاده کنیم والا آن ها را با یک لغزش از دست می دهیم .
بسیاری از ما اگر نتوانسته بودیم به گروه ها و اعضای na اعتماد کنیم کارمان تمام بود ، زیرا هیچ راه دیگری برای مان وجود نداشت
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر14 ، ناظر۱۶ ، ناظر۱۸ ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، حوریا ___Bu
#22
لغزش، یک واقعیت است و مىتواند اتفاق بیفتد و اتفاق مىافتد. بنا به تجربه ما کسانى که برنامه بهبودى ما را به طور روزانه دنبال نمىکنند دچار لغزش مىشوند و ما آن ها را مىبینیم که در جستجوى بهبودى، دوباره به انجمن باز مىگردند. اینگونه افراد ممکن است قبل از لغزش، سالها پاك بوده باشند. آن ها که بخت یارشان است ودوباره برمىگردند، در اثر این تجربه تکان شدیدی می خورند.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر9 ، ناظر۱۶ ، ناظر14 ، ناظر۱۸ ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، حوریا ___Bu
#23
با سلام
من یکبار وارد انجمن معتادان گمنام شدم و تجربه هیچ لغزشی را ندارم چرا که برنامه و اصول برنامه را بسیار جدی گرفتم از همان اوایل پاکی راهنما گرفتم و تمام کارهایم را با راهنمایم چک میکردم هیچوفت با فکر و کله خودم کاری نکردم هیچ روزی بدون کارکرد قدم نبودم و امروز 15 سال و 2 ماه و23 روز هست که پاکم قدم کار مبکنم و خدمت دارم مادامی که با اصول انجمن پیش برویم هرگز لغزش نخواهیم کرد.لغزش مال معتادی است که بهبودی خود را دنبال نمیکند.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر۴ ، ناظر۱۶ ، ناظر9 ، حـمـیـد ، ناظر۱۸ ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، حوریا ___Bu ، ناظر14
#24
Heart BlushBlushBlushHeartmosafer8707لغزش، یک واقعیت است و مىتواند اتفاق بیفتد و اتفاق مىافتد. بنا به تجربه ما کسانى که برنامه بهبودى ما را به طور روزانه دنبال نمىکنند دچار لغزش مىشوند و ما آن ها را مىبینیم که در جستجوى بهبودى، دوباره به انجمن باز مىگردند. اینگونه افراد ممکن است قبل از لغزش، سالها پاك بوده باشند. آن ها که بخت یارشان است ودوباره برمىگردند، در اثر این تجربه تکان شدیدی می خورند.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر۴ ، ناظر9 ، ناظر20 ، ناظر۱۶ ، ناظر14 ، حـمـیـد ، ناظر۱۸ ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، حوریا ___Bu
#25
تله دیگرى که ممکن است پس از لغزش در آن گرفتار شویم، این است که فکرکنیم دیگر نمىتوانیم مصرف را متوقف کرده و پاك بمانیم. ما به تنهائى هرگز نمىتوانیم پاك بمانیم. با درماندگى اعتراف مىکنیم که خودمان دیگر نمىتوانیم کارى از پیش ببریم.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر۴ ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، ناظر۱۶ ، حوریا ___Bu ، ناظر9 ، ناظر14
#26
تجربه نشان داده است که اعضایی که اصول روحانی قدم های دوازده گانه رو در زندگی به اجرا میگذارند و قدم ها رو کار میکنند و با راهنماهایشان در ارتباط هستند بهبودی در آنها نمایان میشود و می‌توانند با آرامش به زندگی و کسب وکار و حضور مرتب در جلسات داشته باشند،و برعکس اعضایی که نسبت به اصول برنامه  قدم ها  راهنما و حضور مرتب در جلسات بی تفاوت هستند می‌توانند دچار لغزش شوند .

تجربه نشان داده است که اعضایی که اصول روحانی قدم های دوازده گانه رو در زندگی به اجرا میگذارند و قدم ها رو کار میکنند و با راهنماهایشان در ارتباط هستند بهبودی در آنها نمایان میشود و می‌توانند با آرامش به زندگی و کسب وکار و حضور مرتب در جلسات داشته باشند،و برعکس اعضایی که نسبت به اصول برنامه  قدم ها  راهنما و حضور مرتب در جلسات بی تفاوت هستند می‌توانند دچار لغزش شوند .
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر۱۶ ، ناظر۳ ، حوریا ___Bu ، ناظر9 ، ناظر14 ، Asghar.nasihatcon ، ناظر۸
#27
در نشریات انجمن معتادان گمنام ذکر شده که لغزش سکوی پرتاب است خیلی از دوستان در مسیر بهبودی کم کاری می کنند تنبلی و سستی آنها باعث لغزش می‌شود و لطف خدا شامل حالشان شده دوباره به جلسات برمیگردند و با تلاش بیشتر از قبل و همت بیشتر رشد می کنند 
خیلی از دوستان هم هستند با همان بار اول مصرف مجدد مرگ را تجربه می کنند برای هر دو دسته لغزش اتفاق افتاده 
هر دو روی سکوی پرتاب قرار گرفتند 
لغزش سکوی پرتاب است اما کتاب نگفته به کدام سمت
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر۳ ، حوریا ___Bu ، Reza.z1362 ، ناظر۱۶ ، ناظر9 ، ناظر14 ، Asghar.nasihatcon ، ناظر۸ ، ناظر11
#28
?کــــــتـــاب پــــــا یــــه?

بــهــبـــودی ولـــغـــزش ص79

مادرزندگی روزانه خود، گاه دچارلغزشهای عاطفی وروحانی می شویم، این حالت باعث می شودکه دربرابرلغزش جسمانی، یعنی مصرف مواد مخدر، مقاوتی نداشته باشیم. ازان جاکه اعتیادیک بیماری غیرقابل علاج است، نتیجتأ معتادان همیشه درخطرلغزش قراردارند.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر۳ ، Asghar.nasihatcon ، ناظر9 ، ناظر۴ ، ناظر۱۶ ، ناظر۸ ، حوریا ___Bu ، ناظر14 ، ناظر11
#29
لغزش، یک واقعیت است و میتواند اتفاق بیفتد و اتفاق می افتد. بنا به تجربه ما کسانی که برنامه بهبودی ما را به طور روزانه دنبال نمی کنند دچار لغزش می شوند. و ما آن ها را میبینیم که در جستجوی بهبودی دوباره به انجمن باز می گردند. این گونه افراد ممکن است قبل از لعرش سالها پاک بوده باشند. آنها که بخث یارشان است و دوباره برمی گردند در اثر این تجربه تکان شدیدی میخورند. آنها می گویند لغزش به مراتب وحشتناک تر از دوران قبلی مصرف است. ما هرگز کسی

را ندیده ایم که مطابق برنامه معتادان گمنام زندگی کند و بلغزد.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر۳ ، A.Nasihat ، ناظر۸ ، ناظر۱۶ ، حوریا ___Bu ، ناظر14 ، ناظر۴ ، ناظر9 ، ناظر11
#30
وقتى ما فراموش کنیم که چه کوشش و زحمتى صرف به دست آوردن این دوران آزادى در زندگىمان شده است، ناسپاسى در ما پدید مى آید و خود آزارى دوباره از نو آغاز مىگردد. در صورتىکه سریعاً در این مورد چاره جویى نکنیم، خطر لغزشى که تمام موجودیت ما را تهدید مىکند، در کمین مان نشسته است. ما اگر به جاى استفاده از راه حل هاى این برنامه، به تصورات باطلى که از واقعیات داریم بچسبیم، دوباره منزوى مىشویم. تنهایى، ما را از داخل مىخورد و موادمخدر که تقریباً همیشه قدم بعدى است، مىتواند بقیه کار را تمام کند. عوالم و احساساتى که دراواخر دوران اعتیاد تجربه کرده بودیم، حتى بدتر از گذشته، دوباره به سراغمان مى آیند.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر11 ، ناظر9


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان