امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سوال 32:آیاتاکنون چیزهایی که به آن نیازدارم به من داده شده است؟چه چیزهایی دریافت کرده
#1
سوال 32:آیاتاکنون چیزهایی که به آن نیازدارم به من داده شده است؟چه چیزهایی دریافت کرده ام؟
پاسخ
#2
سلام
من به ماشین نیاز ندارم ولی به پاک ماندن چرا.
به جوانی و پولدلری نیاز ندارم ولی به داشتن پشتیبان چرا.
به خانواده خوب داشتن نیازی ندارم ولی به دوستان همدل چرا.
نیاز های اصلی در انجمن به من داده شده.
هر کند که بقیه چیزها هم البته خوبه ولی نیاز نیست.
مجید
۹ سال مشهد
پاسخ
 سپاس شده توسط محمدمهدی ۱۲ ، حـمـیـد ، ssaeedg
#3
فرقی بین نیاز و خواسته وجود دارد خواسته من هوای نفس من میباشد .درون نیازهای من عموما خواست خداوند است قدرت اجرایی خداوند پاک ماندن و در مسیر بهبودی و خدمات بوده و یکسری توانایی ها و صبوری و درستکاری تهعد به زندگی و بهبودی و روابط سالم که مطابق ارزش هایم بوده است و ارامش درونی ....
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ssaeedg
#4
سلام بله
مثل پاکی مداوم. گرفته شدن وسوسه مواد.قطع نیکوتین و ارامش.راهنما.فرزندان خوب و...
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ssaeedg
#5
32_چه خوب است لیستی ازداشته هایمان وچیزهایی که به آن نیازداریم وبما داده شده است را تهیه کنیم وشکرگزار نیروی برترمان باشیم بخاطر تمامی داده هایش.
باکارکردن این قدم هاوحضوردرانجمن روحانی و12قدمیNA اززندگیم رضایت کامل دارم دیگردوستان واطرافیانم راقضاوت وکنترل وسرزنش نمیکنم وازداشتن اصول روحانی وجاری بودن آنهادرزندگیم سپاسگزارخداوندهستم وخیلی خوشحالم دیگرازخودآزاری وافسوس وپشیمانی ورنجش وکینه وانتقام گیری دروجودم خبری نیست، دیگرهیچ رابطه ای بادوستان قدیمی که وجودشان برای رشدروحانی ومعنوی من خطرناک است ندارم،وبجایش با افرادی دوست وهمدل شده ام که باورها وارزش هایشان برایم موردقبول است وباآنها مراوده دارم،سعی میکنم از اصل روحانی درستکاری درهمه جای زندگیم استفاده کنم حال دیگر از مشکلات زندگی وبالا وپایین شدنها هراسی ندارم چون میدانم تحت حمایت خداوندهستم،وتاکنون به اندازه نیازودرکم اززندگی،به اندازه اقدام وعملم وبه نسبت لیاقتم چیزهایی که برای یک زندگی بدون دغدغه وآرام لازم دارم بمن داده شده است خصوصا پاکی وبهبودی وخدمت را،وباورم این است که هرجادست ازحرکت واقدام وعمل بردارم ولیاقتم راازدست بدهم ودوباره بامرضم زندگی کنم چیزهای داده شده رادوباره از دست خواهم داد.
امروزه بیشترازهرچیزی که فکرش رابکنم نیازبه آگاهی ازخواست واراده خداوندو قدرت اجرایش رادارم تابتوانم خواست واراده خودم رابا خواست واراده خداوند منطبق کنم وبرروال برنامه وهمراه بااصول زندگی کنم.
خداونداین فرصت را بمن داده است تابا کارکردن صادقانه این قدمها به بیداری روحانی رسیده وآمادگی حضوردرقدم 12 را داشته باشم.خدای خوبم ممنون

گاهی اوقات  نداشتن ایمان باعث می شود  که نتوانم اصول روحانی درستی  و  شهامت را بکار ببندم وبراساس ارزشهایم عمل کنم و می ترسم آن چیزی را که دارم از دست بدهم وبه خواسته هایم نرسم . اما واقعیت این است که خداوند مرا دوست دارد ومراقب من است وخواست او برای من بهترین است و ایمان دارم که به من قدرت می دهد تا خولست او را عملی کنم .
هرگاه با تحقق بخشیدن به کاری ازطریق تمرین وبکاربستن ایمان زندگی
می کنم آرام ، آرام اعتماد وشهامت لازم
رابه دست می آورم وبا درست کاری وبراساس ارزشهایم عمل می کنم . 
شاید خیلی چیزها را ازدست بدهم
مثل روابط ، پول ، وقت ، لذت و... اما
واقعیت این است که خداوند  بجای آن ،
چیز بهتری به من می دهد . چیزهایی
که نیاز واقعی من است مثل کار ، خانواده ، روابط خوب و خدمات که
همگی اینها نعمتهایی هستند که از طرف
خداوند به من داده شده است
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ssaeedg
#6
وسوسه مخدرات درمن وجودنداردعشق و علاقه پاک ماندن در من شکل گرفته وکمک خواستن ازخداونددرمن بیشترمیشودکمک یک معتاد به معتاد دیگررادرخودهمچنان میبینم صداقت در من بوجودآمد خدمتی که برای دیگران انجام نمیدادم امروز برای خودودیگران انجام میدهیم سلامتی که نداشتم خداوندلطف کرد به من دادمرابایک فضای جدیدروحانی آشناکرد تا بتوانم راه درست زندگی راپیداکنم
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10 ، ssaeedg
#7
سلام

-بله. قطع مصرف مواد و پاک  ماندن..گرفته شدن وسوسه-دور شدن از نقص--خدمت کردن در انجمن...
پاسخ
#8
بله واقعااین اتفاق افتاده ارامش اسایش نشاط  شادی
سلامتی خانواده فرزندان صالح  
شغل ودرامدمناسب خداوندبرای من پاسخگوی
نیازهام بوده وکمبودی برام نزاشته
پاسخ
 سپاس شده توسط یاسی
#9
بله نیاز به پاکی داشتم
به راهنمای خوب 
به مکان امنی چون جلسه
به شهامت...صداقت...فروتنی ..و ...که به طور نسبی و تلاش و حمایت خداوند به دست اوردم

خواسته هامم برآورده کرده هر زمان دعا کردم به وقتش داده
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان