امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
هدف معرفی NA
#1
هدف معرفی NA
رساندن پیام NA یکی از قسمت های مهم بهبودی بسیاری از اعضای ما است و به برخی از ما کمک نموده تا توانایی های خود را کشف و گسترش دهیم . پیام بهبودی NA با حمایت شما می تواند به بسیاری از مردم برسد. شرکت در اطلاع رسانی به شما این فرصت را می دهد که تغییر مثبتی در زندگی دیگران ایجاد کنید.امروزه تقاضا برای دریافت اطلاعات در مورد انجمن ما از همیشه بیشتر است.

هدف از معرفی انجمن معتادان گمنام چیست?
پاسخ
#2
معرفی و مناسب سازی فضا جهت استفاده تمامی جوامع بشری از انجمن معتادان گمنام جهت رساندن پیام بهبودی و شرایط استفاده و بیان چشم انداز امید انجمن معتادان در قالب رعایت گمنامی اعضا و توسعه و بسط پیام بهبودی
پاسخ
#3
هدف اصلی انجمن رساندن پیام به یک معتاد است و مهم ترین هدف ما محسوب می شود و در واقع ما این هدف را از طریق برگزاری جلسات دنبال می کنیم. برای رسیدن به این هدف روش های مختلفی را دنبال می کنیم.
پاسخ
#4
هدف معرفی انجمن ایجاد فضای مناسب جهت رساندن پیام امید ما 
که هرمعتاد  زن یا مرد با هر نژاد و ملیت و مذهبی در هر جای دنیا میتواند مواد مصرف نکند از وسوسه و اجبار مواد مخدر دور باشد و یک راه جدید در زندگی به نام بهبودی را را تجربه کند در خال فعالیت و پیام رسانی میباشد
پاسخ
#5
اینکه ما با هم میتوانیم به تنهای قادر نیستیم میتوانیم تعغیر کنیم میتوانیم زندگی کنیم
پاسخ
#6
به عنوان اعضاي NA همه یک هدف اصلی داریم که باید از آن حمایت کنیم. در حالیکه که گروه ها بر روي هدف اصلی متمرکز هستند ، مسئولیت حمایت از فعالیت ها به عهده ي کمیته ي خدماتی ناحیه اي سپرده شده است. 
[b]براي آن دسته از ما که خدمات روابط عمومی را انجام می دهیم ، این بدان معناست که ما با روحیه حاکی از فروتنی خدمت نماییم. به زبان ساده ، ما معتادان در حال بهبودي هستیم که سعی در رساندن پیام بهبودي به معتادان در حال عذاب داریم ــ همان پیامی که شخص دیگري به رایگان در اختیار ما گذاشت ــ وظیفه ي ما آن است که به دیگران اجازه دهیم بدانند که معتادان گمنام ، یک برنامه ي بهبودي ساده ي روحانی و دوازده قدمی است که می تواند به هر معتاد در جستجوي رهایی از اعتیاد به مواد مخدر کمک کند. ما با اطمینان اعلام می کنیم که چه خدماتی را می توانیم یا نمی توانیم ارائه نماییم . رویکرد ما به روابط عمومی با این آگاهی است که
NA براي جامعه چیست و روابط NA با آن جامعه چگونه است. اصول فروتنی و خدمت در رساندن پیام NA  در راستاي شناخته شدن نقش NA در جامعه می تواند به ما کمک کند. 
[/b]
پاسخ
#7

نام ما - معتادان گمنام - به معناي تمرکز بر روي یک ماده مخدر بخصوص نیست. از نقطه نظر NA هیچگونه تفاوتی بین مواد مخدر مختلف از جمله الکل وجود ندارد. عضویت رایگان است و ما هیچگونه وابستگی به سازمان هاي خارج از NA شامل : دولتی ، مذهبی ، نیروي انتظامی ، قضائی و یا سازمان هاي پزشکی و روان پزشکی نداریم. همگام با فعالیت هاي خدماتی و همکاري ما با افراد دیگري که به دنبال کمک به معتادان هستند ،سعی می کنیم به روزي دست یابیم که هر معتادي در دنیا بتواند فرصت تجربه کردن پیام بهبودي ما را به زبان و فرهنگ خود بدست آورد.
پاسخ
#8
یک کمیته خدماتی ناحیه NA اثر مثبت روابط مان بر معتادانی که در جستجوي
اي ممکن است فعالیت هاي روابط عمومی خود را با یک جلسه معرفی به پرستاران ، پزشکان و یا کادر اداري در
یک بیمارستان محلی شروع کند ؛ در نتیجه این ارتباط اولیه ممکن است از اعضا درخواست شود تا در بخش هایی از
بیمارستان جلساتی را براي بیماران ترتیب دهند. در نتیجه یک پرستار داخل اورژانس ممکن است به این فکر بیافتد به
را بدهد و یک پزشک با اطمینان بیمار NA بیماري که دچار سوء مصرف مواد شده یک شماره تماس کمک رسانی
ارجاع دهد. اقداماتی که در ایجاد روابط با عموم انجام می NA را به
توسط NA دهیم ، می تواند تأثیر عمیقی در چگونگی یافتن یا نیافتن
معتادان داشته باشد
پاسخ
#9
سنت پنجم به گروه ها کمک میکند تا دلیل اصلی موجودیت شان را که رساندن پیام به معتاد در حال رنج است ابراز نمایند . ما در سنت چهارم پی بردیم که گروه های جلسات معتادان گمنام  آزاد هستند تا روش های جدید و مختلفی برای ارائه ی جلسات شان پیدا کنند . این آزادی بسیار قابل اهمیت بوده ،مشوق ما در ایجادتنوع و ابداع می باشد و به ما اجازه می دهد تا به هر وسیله ممکن به معتادان دیگر دسترسی پیدا کنیم .به سبب این استقلال ، هر گروه شخصیت خود را توسعه می دهد . ولی باید بوضوح متوجه باشیم که شخصیت یک گروه یا هدف اصلی آن گروه تفاوت دارد . در هر حال پیامی که ما می فرستیم شخصیت یک گروه نمی باشد ،بلکه پیام انجمن معتادان گمنام یعنی ، اصول یازیابی می باشد . پیامی که انجمن از ما می خواهد تا انتقال بدهیم چیست ؟ پیامی که گروه های جلسات معتادان گمنام  حامل آن هستند پیام امید و آزادی از اعتیاد فعال است.
پاسخ
#10
فرامنطقه ها جلسات خدماتی جهت مشارکت و امور اداری هستند، تا از آن طریق جوامع مختلف NA بتوانند 
با یکدیگر رابطه داشته، همکاری و رشد کنند. در موارد بسیاری خدمات جهانی با شوراهای فرامنطقه ای در 
تعامل هستند. ما فرامنطقه ها را تشویق میکنیم تا گزارش کتبی خمعرفی :ود را به کنفرانس خدمات جهانی ارائه 
نمایند و در صورت امکان کلیپهای ویدیویی کوتاهی از فعالیتهای خود را در صحن کنفرانس نشان دهند و 
پس از کنفرانس نسخ هایی از آن را در اختیار شرکت کنندگان در کنفرانس قرار دهند. جهت ارتقاء ارتباط، 
گزارشات و نامه نگاریهای مربوط به کنفرانس در اختیار فرامنطقه ها قرار میگیرد و از آنها درخواست میشود 
تا یک نسخه از گزارشات جلسه خود را در اختیار خدمات جهانی بگذارند. خدمات جهانی بطور معمول در 
جلسات فرامنطقه ای مختلف شرکت میکند و در مواردی نیز هزینه شرکت بعضی افراد در جلسه فرامنطقه را 
می پردازد. حفظ ارتباط موثر بین خدمات جهانی و فرامنطقه ها یک اولویت مهم است. جهت ارائه خدمات موثرتر 
به انجمن، خدمات جهانی و فرامنطقه ها باید به صورت مشترک برنامه ریزی و برگزاری کارگاه ها را به عهده 
گیرند و همینطور به یکدیگر در ارائه خدماتی مانند اطلاع رسانی به افراد حرفه ای و فعالیت‌های در راه 
توسعه انجمن کمک کنند. شوراهای فرامنطقه ای که شامل دو یا بیش از دو منطقه یا اجتماع فاقد کرسی در
سطح فرامنطقه ای هستند، میتوانند نمایندهای فرامنطقه ای را به کنفرانس خدمات جهانی اعزام کنند.
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان