امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
گمنامی در روابط عمومی داخلی
#1
گمنامی در روابط عمومی داخلی
گاهی ما گمنامی را با راز داري اشتباه می گیریم در حالی که آنها یکی نیستند. هنگام مشارکت در یک جلسه ي NA بهتر است به خاطر داشته باشیم که در حال مشارکت در یک مکان عمومی هستیم. احتمال دارد اعضا از طریق مشارکتشان شناخته شوند. معمولاً از آنچه در جلسه مشارکت شده گزارشی تهیه نمی شود ، حتی زمانی که یک عضو در مورد عمل مجرمانه ي خود مشارکت نماید. به هر صورت تضمینی وجود ندارد که علیرغم نیت خیر گروه ، مشارکت هاي جلسات NA در همان مکان باقی بماند. مشارکت هاي جلسات بخش دیگر رازداري به راهنما و رهجو مربوط می شود. برخلاف روان پزشکان و یا روان شناسان و مشاوران ، راهنمایان عموماً از آن چه رهجوهایشان با آنها در میان می گذارند ، یادداشت برنمی دارند. معمولاً یک راهنما در مورد آنچه با او به مشارکت گذاشته می شود راز دار است ولی تضمینی در این باره وجود ندارد. راهنمایان نیز خود معتادان در حال بهبودي هستند ، نه حرفه اي هایی که براي انجام این امور پول دریافت می کنند. درك این تفاوت به اعضا کمک می کند تا در مورد گمنامی و راز داري درNA واقع بین تر باشند. اغلب ممکن است این توهم در ما ایجاد شود که اینترنت یک محیط عمومی نیست. در نتیجه نقش گمنامی شخصی می تواند در شبکه گسترده ي جهانی گیج کننده باشد. بسیاري از اعضا با فعالیت هاي مشتاقانه جهت رساندن پیام بهبودي NA اقدام به راه اندازي وب سایت و وبلاگ هاي شخصی نموده اند. یکی از راه هایی که یک سایت شخصی می تواند در رعایت اصل گمنامی به کار گیرد بیان این نکته است که این سایت نماینده NA نبوده و فقط بازگو کننده نظرات شخصی است.


چگونه می توانیم با حفظ گمنامی شخصی در مشارکت ها، رابطه راهنما و رهجویی و در اینترنت ، پیام na را در دسترس جامعه معتادان قرار دهیم؟
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10 ، حـمـیـد ، حوریا ___Bu ، ناظر۱۸
#2
در NA ، اصل گمنامی ، مروج چیزي است که نشریات ما آن را “ سخاوت ایثارگرانه ” توصیف کرده اند. اصل گمنامی ، ما را راهنمایی می کند به شیوه هایی رفتار کنیم تا منافع گروه را در رأس منافع خود قرار دهیم. اهمیت “ ما ” از “ من ” بیشتر می شود. وقتی که توانمندي ها و ضعف هاي فردي خود را می پذیریم ، فروتنی را تمرین می کنیم و در عمل فروتنی همان گمنامی است. وقتی درك می کنیم گروه قوي ترین وسیله ي رساندن پیام NA است ، فروتنی را تمرین می کنیم. وقتی با یکدیگر در یک جلسه ي NA می نشینیم همه با هم برابر هستیم ، گمنامی از مامی طلبد این برابري و از خودگذشتگی را به روابط مان با جامعه منتقل کنیم . 
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، حوریا ___Bu ، A2.a.dall
#3
وقتی یکی از دوستان ما ، درگیري شخص دیگري را با اعتیاد براي ما تعریف می کند ، شاید دلمان بخواهد به آن دوست مطالبی را درباره معتادان گمنام و تجربیات خود در آنجا بگوییم. وقتی یکی از همکاران ما با مشکل مصرف مواد مخدر روبرو شده ، شاید صلاح بدانیم تجربه خود را با او درمیان بگذاریم.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، حوریا ___Bu
#4
هیچ یک از ما دلش نمی خواهد با بوق و کرنا و بدون دلیل موجه ، تمام ریزه کاري هاي تأسف برانگیز
اعتیاد خود را به همه شهر بگوید و به همین منوال با هرکسی که برمی خوریم ، دربارة عضویت خود در
چیزي ابراز نمی کنیم. اگر به نظر می رسد می توانیم به شخص دیگري کمک کنیم ، این بار موضوع NA
فرق می کند و شاید صحیح باشد مختصري درباره داستان خود و بهبودي در معتادان گمنام براي او تعریف
کنیم.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، حوریا ___Bu
#5
وقتي يكي از دوستان ما ، درگيري شخص ديگري را با اعتياد براي ما تعريف مي كند ، شايد دلمان بخواهد به آن دوست مطالبي را درباره معتادان گمنام و تجربيات خود در آنجا بگوييم. وقتي يكي از همكاران ما با مشكل مصرف مواد مخدر روبرو شده ، شايد صلاح بدانيم تجربه خود را با او درميان بگذاريم. هيچ يك از ما دلش نمي خواهد با بوق و كرنا و بدون دليل موجه ، تمام ريزه كاري هاي تأسف برانگيز اعتياد خود را به همه شهر بگويد و به همين منوال با هركسي كه برمي خوريم ، دربارة عضويت خود در NA چيزي ابراز نمي كنيم. اگر به نظر مي رسد مي توانيم به شخص ديگري كمك كنيم ، اين بار موضوع فرق مي كند و شايد صحيح باشد مختصري درباره داستان خود و بهبودي در معتادان گمنام براي او تعريف كنيم.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر12 ، حـمـیـد ، حوریا ___Bu
#6
اغلب ممکن است این توهم در ما ایجاد شود که اینترنت یک محیط عمومی نیست. در نتیجه نقش گمنامی
شخصی می تواند در شبکه گسترده ي جهانی گیج کننده باشد. بسیاري از اعضا با فعالیت هاي مشتاقانه جهت رساندن پیام بهبودی na اقدام به راه اندازي وب سایت و وبلاگ هاي شخصی نموده اند. یکی از راه هایی که یک سایت شخصی  می تواند در رعایت اصل گمنامی به کار گیرد بیان این نکته است که این سایت نماینده ي NA نبوده
و فقط بازگو کننده نظرات شخصی است.

(فصل دوم)
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، حوریا ___Bu
#7
در NA ، اصل گمنامي ، مروج چيزي است كه نشريات ما آن را “ سخاوت ايثارگرانه ” توصيف كرده اند. اصل گمنامي ، ما را راهنمايي مي كند به شيوه هايي رفتار كنيم تا منافع گروه را در رأس منافع خود قرار دهيم. اهميت “ ما ” از “ من ” بيشتر مي شود. وقتي كه توانمندي ها و ضعف هاي فردي خود را مي پذيريم ، فروتني را تمرين مي كنيم و در عمل فروتني همان گمنامي است. وقتي درك مي كنيم گروه قوي ترين وسيله ي رساندن پيام NA است ، فروتني را تمرين مي كنيم. وقتي با يكديگر در يك جلسه ي NA مي نشينيم همه با هم برابر هستيم ، گمنامي از ما مي طلبد اين برابري و از خودگذشتگي را به روابط مان با جامعه منتقل كنيم.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر14 ، ناظر۱۸


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان