امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سؤال 1- آیا گروه شما هیچ راه و طریقی برای این که به کمیته ناحیه خود اعلام کند که آیا
#1
سؤال 1- آیا گروه شما هیچ راه و طریقی برای این که به کمیته ناحیه خود اعلام کند که آیا آنها احتیاجات گروه را بر طرف میکنند دارند؟ چگونه؟
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر11 ، ناظر5 ، حـمـیـد ، حوریا ___Bu
#2
بله توسط جلسات اداری ازطریق نماینده وعدل بدل گروه پیشنهادات واحتیاجات خود را به کمیته شهری درمیان می‌گذارد درگروها توسط رأی وجدان گروه یک نفربه عنوان نماینده انتخاب می‌شود نماینده در گروه مشکلات گروه را به دقت گوش کرده و آن را به کمیته شهری می‌برد ودر آنجا با اعضأءکمیته شهری درمیان می‌گذارد ودرساختار برای برطرف کردن این مشکلات اقدام می‌کنند ‌‌؛
پاسخ
 سپاس شده توسط shapor z ، sepher1877 ، ناظر9 ، حـمـیـد ، ناظر5 ، حوریا ___Bu ، آرین ی
#3
بله. از طریق نماینده خدماتی (نماینده بین گروه)-در جلسات اداری گروه نماینده بین گروهی و علل بدل ان مشکلات و احتیاجات و نظرات گروه را بر اورد می کند و ان را به اطلاع کمیته شهری می رساند – نماینده باید مشکلات و احتیاجات و نظرات و نگرانیها ی گروه را بشناسد زیرا گروهها ساختار را بوجود می‌آورند. و گروهها از طریق خرد جمعی و رأی وجدان گروه و درک مشترک با اعزام نماینده خدماتی گروهی مشکلات خود را از طریق بررسی گروهی-برگزاری جلسات اداری مرتب و منظم- و ترازگروهی خود به کمیته‌های محلی و یا ناحیه، انتقال و در صورت نیاز پیگیری می‌کند ضمناً نماینده خدماتی بین گروه می‌بایست مسئولیت‌پذیر متعهد صادق و شجاع با برخورداری از اصول معنوی قدمها انتخاب تا گزارشات خود را چه در گروه و چه در کمیته شهری یا ناحیه بیان کند که این گزارشات می‌بایست شفاف و بصورت مکتوب باشد.
پاسخ
 سپاس شده توسط sepher1877 ، ناظر9 ، حـمـیـد ، ناظر11 ، ناظر5 ، حوریا ___Bu ، آرین ی
#4
بله.توسط نماینده گروه نیازها و احتیاجات گروه به ساختاراطلاع داده میشودزیراگروههاساختارازوجوداوردندوگروههاازطریق خردجمعی ورای وجدان ودرک مشترک بذاع ام نماینده خدماتی گروهی مشکلات خودراازطریق بررسی گروهی وترازگروهی خودبه کمیته های محلی ویاناحیه انتقال ودرصورت نیازپیگیری میکننددرضمن نماینده گروه میبایست مسئولیت پذیرمتعهدصادق وشجاع گزارشات خودراچه درگروه وچه درکمیته شهری یاناحیه بیان کندکه این گزارشات میبایست شفاف و بصورت کتبی مکتوب باشد.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر9 ، حـمـیـد ، ناظر11 ، ناظر5 ، حوریا ___Bu
#5
بله. از طریق نماینده خدماتی (نماینده بین گروه)
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر9 ، ناظر5 ، حـمـیـد ، حوریا ___Bu
#6
با انتخاب یک نماینده بین گروهی و با برگزاری جلسات اداری و پیدا کردن مشکلات و ارائه آن توسط نماینده.همچنین از طریق نماینده بین گروه منابعی که گروه به ساختاز میدهد ( پول ، ایده ، نظر و نیروی انسانی ) و همینطور حمایت ساختار از گروهها و برگزاری جلسات اداری منظم و گرفتن تراز نامه و مشکلاتی که در توان گروه نیست توسط نماینده در ساختار مطرح میشود و در صورت عدم پیگیری ، گروه از نماینده پاسخگویی میخواهد . مهمترین دلیل انتخاب نماینده بین گروهی این است که ساختار در 4 طبق مفهوم یک و سنت نهم در راستای رساندن پیام شکل میگیرد و یکی از وظایف نماینده این است که بتواند مشکلات و نظرات گروه خود را با ساختار در میان بگذارد و از تجربه نمایندگان دیگر گروهها برای حل مشکلات گروه خود کمک و همفکری دریافت نماید و بالعکس نماینده گروهی جزئی از حمایتی است که گروه از ساختار خدماتی هم به عنوان رابط و هم به عنوان جزئی از ساختار گروه با فرستادن نماینده به ساختار ، مسئولي و اعتماد و اختیاراتش را به نمایش میگذارد Heart Heart Heart
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر9 ، ناظر5 ، حـمـیـد ، حوریا ___Bu
#7
بله.باانتخاب نماینده بین گروه این کارانجام میشود.نماینده بین گروه واسطه گروه ماباساختاراست ومشکلات گروه رابه ساختارمنعکس میکند.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر11 ، ناظر5 ، حـمـیـد ، حوریا ___Bu
#8
بله، توسط نماینده بین گروه نیازها و احتیاجات گروهها به ساختار خدماتی اطلاع داده میشود زیرا گروهها ساختار را بوجود می‌آورند. و گروهها از طریق خرد جمعی و رأی وجدان گروه و درک مشترک با اعزام نماینده خدماتی گروهی مشکلات خود را از طریق بررسی گروهی و ترازگروهی خود به کمیته‌های محلی و یا ناحیه، انتقال و در صورت نیاز پیگیری می‌کند ضمناً نماینده خدماتی بین گروه می‌بایست مسئولیت‌پذیر متعهد صادق و شجاع با برخورداری از اصول معنوی قدمها انتخاب تا گزارشات خود را چه در گروه و چه در کمیته علی‌ یا ناحیه بیان کند که این گزارشات می‌بایست شفاف و بصورت مکتوب باشد.

واگذاری اختیار یعنی آزادی عمل به ساختار جهت بهتر انجام دادن وظیفه محوله در پست خدماتی و نقطه پاسخگویی و شرح وظایف باید بطور شفاف شخص شود و خدمتگزار باید بر مبنای مسئولیت و تعهد امانتداری خدمت کند که در کل آزادی عمل نیز محدودیت است و مشروط به پاسخگویی می‌باشد که به همراه تعیین وظایف اساسنامه گروه، کمیته، ناحیه، و شورای منطقه و حمایت کردن از خدمتگزار جهت بهتر انجام دادن وظایف محوله می‌باشد.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر5 ، حـمـیـد ، حوریا ___Bu ، ناظر6
#9
- بله. از طریق نماینده خدماتی (نماینده بین گروه) 
پس از برگزاری جلسات اداری و گرفتن گزارشات و ترازنامه و بررسی مشکلات گروه 
جمع بندی انها توسط نماینده بین گروهی و علل بدل ان به ساختار خدماتی اعلام و نتیجه را در گزارشات به گروه اعلام می کند 
همچنین کلیه درخواست های گروه و احتیاجات آن که مربوط به ساختار خدماتی است مثل ارتباط با مجر مکان جلسه و یا برگزاری جلسات باز و اطلاع رسانی یا تهیه چیپ و سکه  و نشریات توسط نماینده پیگیری و رفع نیاز می گردد 
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر5 ، حـمـیـد ، حوریا ___Bu ، ناظر6 ، آرین ی
#10
سلام
انتخاب نماینده خدماتی گروه (نماینده گروه)  که بتواند به بهترین وجه از منافع گروه خود و کل انجمن NA حمایت کند . با دقت در انتخاب نماینده گروه و حمایت کردن و راهنمایی مداوم او ، گروه توانایی خود را در تاثیر گذاری مستقیم و غیر مستقیم بر روی خدمات معتادان گمنام اعمال می کند . گروه با انتخاب یک نماینده حائز شرایط و فرستادن او برای خدمت از طرف خود ، قسمت اعظمی از مسئولیت و اختیار خود را برای خدمات در NA به انجام می رساند.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر5 ، حـمـیـد ، حوریا ___Bu ، ناظر6
#11
بله،باانتخاب یک نماینده بین گروهی فعال وموثروفرستادن توبه کمیته وشرکت اودرهییتهاودادن وگرفتن ایده ونظروراهنماییهای لازم برای انجام مسیولیتهاواعلام احتیاجات ومشکلات ونگرانیهااین کارراانجام میدهیم، ترازنامه گروهی گرفتن ونیازهاومشکلات گروه راپیداکردن واعلام آنها می‌باشد
پاسخگویی به سؤالات وبرگه خاکه ازطرف ناحیه یاکمیته به گروهها برای حل مشکلات وجمع آوری نظرات وایدههاوخواسته های آنها داده میشود
برگزاری جلسات اداری و شنیدن نظرات اعضاوگرفتن گزارش ازخدمتگزاران وحمایت آنها
ازطریق نامه نگاری،تلفن سایت
برگزاری کارگاههای آموزشی،ولی فرستادن نماینده بهترین راه وبصورت مستقیم میباشد
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر6 ، حـمـیـد ، حوریا ___Bu
#12
سلام

-آیا گروه شما هیچ راه و طریقی برای این که به کمیته ناحیه خود اعلام کند که آیا آنها احتیاجات گروه را بر طرف می کنند دارند؟بله ما ارتباط مستقیم با ساختار خدماتی داریم
-چگونه؟ از طریق گزارشاتی که نماینده گروه به ساختار خدماتی می برد.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10 ، حـمـیـد ، ناظر5
#13
بله.ازطریق منابع ارسالی گروه به ساختار(نماینده،علی البدل نماینده)
برای ایجاد رابطه منسجم بین گروه و ساختار
وجدان گروه درباره این اصل امانت داری به ساختارارائه میدهندهمینطوربالعکس
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر5
#14
سلام
--آیا گروه شما هیچ راه و طریقی برای این که به کمیته ناحیه خود اعلام کند که آیا آنها احتیاجات گروه را بر طرف می کنند دارند؟ بله

--چگونه؟  از طریق رابط که باید این گزارشات را ببرد وبیاورد.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر5
#15
سلام

==در جلسات اداری گروه بر اساس گذارشاتی که از طرق ساختار اعلام می گردد می تواند نیازهای خود را انتقال دهد و متوجه این شود که ایا ساختار مشکلی حل می کند یا خیر...
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر5 ، آریا داریوش
#16
سؤال 1- آیا گروه شما هیچ راه و طریقی برای این که به کمیته ناحیه خود اعلام کند که آیا آنها احتیاجات گروه را بر طرف میکنند دارند؟ چگونه؟(مفهوم۲)
بله ما با تـأمیـن نیازهای ساختاری که بوجود آوردیم ، اعمال نفوذ خود را بر آن ساختار برای انجام مسؤلیت هایشان حفظ میکنیم .
درواقع قسمت اعظمی از هدف بوجودآمدن ساختارهم همین بوده تا در خدمت برطرف ساختن نیاز های مشترک گروه ها باشد.
امابدون درخاست ازجانب ما و بدون اعلام نیازازطرف ما این امکان میسرنمیشود ومااین کارراازطریق حمایت روحانی خودکه شامل ایده و وجدان هست انجام میدهیم.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر5
#17
 سلام
بله
از طریق نماینده گروه با انتقال در خواست ها به رابطین می توانیم درخواست ها و نگرانی های خود را برطرف کنیم...
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر5


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان