امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سؤال 2: آیا نماینده بین گروه شما بطور منظم در جلسات کمیته خدمات ناحیه شرکت میکند؟ آیا
#1
سؤال 2: آیا نماینده بین گروه شما بطور منظم در جلسات کمیته خدمات ناحیه شرکت میکند؟ آیا گروه به طور منظم به کمیته خدمات اعانه می‌دهد؟ آیا انجام این کارها امکان اعلام امکان اعلام نظر گروه شما را در مورد خدمات NA‌بوجود می‌آورد؟ چگونه؟
پاسخ
#2
بله؛ بله؛ بله؛ امروزبارفتن نماینده بین گروه به کمیته و پرداخت اعانه و ایده نظرات گروه رادر آنجابیان می‌کند و از آنها کمک می‌خواهد گروه ها با اجراع روشهائی مثل ایده وجدان پول نفر به ساختار خدماتی مسئولیت و اختیار خود را نسبت به خدمات انجام می‌دهند در ضمن با حضور نماینده در ساختار کمیته شهری نظر گروه خود را به آنجا منعکس می‌کنند واز مسئولیت کمیته فرعی و اداری پاسخگوی لازم را میخواهند؛
پاسخ
 سپاس شده توسط sepher1877 ، ناظر11 ، حـمـیـد ، ناظر9 ، ناظر5 ، ناظر6 ، آرین ی
#3
بله- نماینده بین گروه ما آخر هر ماه با حمایت مالی و معنوی گروه از ساختار و ارسال گزارشات و مشکلات گروه به ساختار به طور منظم، خواستار ارائه تجربه از ساختار برای گروه می‌باشد.
ب- بله بعد از پایان جلسات اداری منظم هر ماه و تفکیک خزانه بعد از برطرف کردن نیازهای گروه با رعایت سنت هفتم حمایت مالی خود را از ساختار به انجام می‌رساند.
ج-زمانی که رابطه گروه با ساختار توسط نماینده گروه برقرار می‌شود. ساختار خدماتی جوابگوی گروه‌های ما می‌باشد.
چ-با شرکت نماینده گروه در فرایند تصمیم‌گیریی توسط وجدان گروه و حمایت از خدمتگزاران و درخواست پاسخگویی شفاف از آنها.
گروه زمانی می تواند اختیار لازم را داشته باشد و اعلام نظر کند که مسئولیت خود را به درستی انجام دهد – مسئولیت و اختیار دو روی یک سکه هستند – شرکت مرتب در جلسات ساختار و اعلام نظر گروه ها به کمیته و برعکس به صورت شفاف و انتقال وجدان گروه –در میان گذاشتن تجربه گرو ها – اگر به خدمت گذاران به همان نسبت که مسئولیت داده می شود اختیار هم داده شود امکان اعلام نظر در مورد ساختار خدماتی NAبه وجود میا ید –به وجود اوردن کمیته های فرعی –اعلام مشکلات و خواستار راه حل – شرکت در مکانیسم وجدان گروه و اعلام نظر و ارائه ایده -
پیام سوال این است : که گروه بایست نماینده بین گروه خود و اعانه خود را به طور منظم به کمیته ناحیه بدهد تا بتواند با انجام این کار اعلام نظر خود را در مورد خدمات NAابراز کند
پاسخ
#4
هر گروه برای پیشبرد بهتر اهداف خود ، دو نماینده خدماتی بعنوان نماینده و علی البدل نماینده گروه را به ساختار خدماتی اعزام می نماید . که معولا ماهانه بصورت منظم در یک روز

خاص در ساختار خدماتی شرکت می کند ، با شرکت نمایندگان گروه در ساختار خدماتی ، تبادل تجربیات دو طرفه و اعلام نظر ها،مشکلات و نحوه ارائه سرویس های ساختار به گروه

مورد بحث و تبادل تجربه قرار می گیرد . گروه پس از کسر هزینه های جاری خود در هر ماه ، مازاد پول باقی مانده در سبد را با رای گروه جهت پیشبرد اهداف گروه و ساختار ، به

ساختار خدماتی خود اعانه می نماید .
پاسخ
#5
بله بطور منظم شرکت میکند ویکی از وظایف او دادن ایده ونظر گروه درکمیته است اومشکلات را به کمیته اعلام وراهکار برای برطرف شدن چالشها وبهتر برگزار شدن جلسات میاورد..ج.خیر من به عنوان یک عضو میدانم که بطور منظم به کمیته اعانه داده نمیشود ولی سعی میکنیم اعانه داشته باشیم..د.زمانیکه رابطه گروه باکمیته توسط نماینده برقرار میشود.ساختارخدماتی جوابگوی گروهای ان ای میباشد باشرکت نماینده گروه در فرایند تصمیم گیری توسط رای وجدان گروه وحمایت از خدمتگزاران ودرخواست نقطه پاسخگوی شفاف از آنها...
پاسخ
#6
بله. شرکت می‌کند گروهها ساختار خدماتی را جهت انجام وظایف بخصوصی به وجود می‌آورند و برای انجام این خدمات به پول نیاز است برای همین اعانه می‌دهیم
پاسخ
#7
بله . یکی از شرح وظایف نماینده بین گروهی که در اساسنامه گروه تعریف شده این است که بطور منظم در جلسات ناحیه ( هیئت نمایندگان شرکت و گروه به صورت منظم خواستار مطلع شدن از اتفاقاتی است که در هیئت نمایندگان افتاده است . و دائما با دادن ایده های نو برای خدمت رسانی بهتر ساختار خدماتی را راهنمایی میکند . مسئولیت نماینده گروه به عنوان پل ارتباطی بین ساختار خدماتی و گروه طی رأی وجدان گروه در کمیته شهری مربوطه شرکت میکنند و ایده و اعانه گروه را به ساختار خدماتی ارائه میدهد حق این را پیدا میکند که نماینده گروه در فرایند تصمیم گیریها شرکت کرده و نظر گروه را اعلام کند و با جام این امور حمایت متقابل بین گروه و ساختار خدماتی ایجاد میشود . در این مورد باید به وظیفه مهم نماینده گروه توجه کرد که گزارش کامل و مطلوبی از چگونگی عملکرد و هزینه های ساختار را به گروه ارائه دهد . اگر دقت کنیم که خدمتگزاران واجد شرایط و استواری در این مرحله انتخاب کنیم احتمالا مابقی ساختار نیز سالم خواهد ماند . و به این صورت ساختار خدماتی محکمی شکل میگیرد و به همان صورت که گروهها او را حمایت میکنند ، ساختار نیز در سدد رفع احتياجات گروهها بر می آید Heart Heart Heart
پاسخ
#8
تاانجاکه من میدانم ایشان به طورمرتب دراین جلسات شرکت میکندودموردگروه مان به ناحیه گزارش داده وبعدادرجلسات گروه نتیجه جلسات خدماتی ناحیه رابه ماگزارش میدهد.
پاسخ
#9
بله- نماینده بین گروه ما آخر هر ماه با حمایت مالی و معنوی گروه از ساختار و ارسال گزارشات و مشکلات گروه به ساختار به طور منظم، خواستار ارائه تجربه از ساختار برای گروه می‌باشد. 
ب- بله بعد از پایان جلسات اداری منظم هر ماه و تفکیک خزانه بعد از برطرف کردن نیازهای گروه با رعایت سنت هفتم حمایت مالی خود را از ساختار به انجام می‌رساند. 
ج-زمانی که رابطه گروه با ساختار توسط نماینده گروه برقرار می‌شود. ساختار خدماتی جوابگوی گروه‌های NA می‌باشد. 
چ-با شرکت نماینده گروه در فرایند تصمیم‌گیریی توسط وجدان گروه و حمایت از خدمتگزاران و درخواست پاسخگویی شفاف از آنها.
پاسخ
#10
بله. شرکت می‌کند گروهها ساختار خدماتی را جهت انجام وظایف بخصوصی به وجود می‌آورند و برای انجام این خدمات به پول نیاز است برای همین اعانه می‌دهیم.
گروهها بوسیله ایده، پول و خدمتگزار و وجدان می‌توانند در کمیته خدمات ناحیه تأثیرگذار باشند و در عوض ساختار خدماتی نیز خدمات مورد نیاز را به گروهها ارائه می‌دهد.
پاسخ
#11
سلام
بله-مهمترین منبعی که توسط یک گروه به ساختار خدماتی اهدا می گردد صرفا یک حمایت روحانی است که شامل ایده ها و وجدان آن گروه می باشد . این از طریق نماینده خدماتی به ساختار برده می شود.به صورت مرتب در هر ماه.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر5 ، حـمـیـد ، ناظر6 ، آرین ی
#12
سؤال 2: آیا نماینده بین گروه شما بطور منظم در جلسات کمیته خدمات ناحیه شرکت میکند؟ آیا گروه به طور منظم به کمیته خدمات اعانه می‌دهد؟ آیا انجام این کارها امکان اعلام نظر گروه شما را در مورد خدمات NA‌بوجود می‌آورد؟ چگونه؟( مفهوم۲)
مسؤلیت و اختیار،دو روی یک سکه هستند.
همون طور که من بتنهایی نتونستم،گروه های ماهم بتنهایی نمیتوانندمجموعه ای کامل از تمامی این خدمات را بطورهمزمان انجام بدهند،برای همین گروه هامنابع خود راباهم ادغام میکنند، و لذا ساختاری رابوجود می آورندکه این خدمات را توسعه،هماهنگ و تأمین کند ، و مسؤلیت و اختیاردار نهایی این ساختارگروه های ماهستندو مؤظفند که هم مسؤلیت حمایت آن را عهده دار باشن و هم بطورمستمربه آن خط مشی بدن و بگن چکاری را ازجانب آنهاانجام بده(نیروانسانی،ایده ،پول ،وجدان) .
نماینده حائزشرایط ازجانب گروه در ساختار شرکت و حضورپیدامیکندوسهم گروه مربوطه را در انجام صحیح مفهوم دوم بعمل درمی آورد.
زمانی که ساختارازجانب گروه هاحمایت و ساپورت میشود،خدمتگزاران آن نسبت به وظیفه شان  تعهد بیشتری از جانب خود نسب به گروه های بوجودآورندشان دارند.
مفهوم دوم امکان اعمال نظر ما را بر ساختاری که خودمان بوجودآوردیم رابرای مافراهم کرده است
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر5
#13
مسئولیت نماینده ویا علی البدل ایجاد پل ارتباطی بین گروه و ساختار خدماتی میباشد نماینده ماهی یکبارودرصورت لزوم در جلسات اضطراری کمیته خدماتی شرکت میکند یکی از اولویتهای هرگروهnaتامین منابع و پرداخت به ساختارهاست گروههایی خوب و قوی عمل میکنند که خزانه خودرااول اولویتهای گروه پرداخت شودوبعدبه ساختاراعانه شود
بله تمام عناصرتشکیل دهنده ساختارازقبیل ایده وجدان نفر پول توسط گروهها تامین میشود
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر5
#14
سلام

--آیا نماینده بین گروه شما بطور منظم در جلسات کمیته خدمات ناحیه شرکت می کند؟ بله
--آیا گروه به طور منظم به کمیته خدمات اعانه می‌دهد؟ اگر نیازی در گروه نباشد بله
--آیا انجام این کارها امکان اعلام امکان اعلام نظر گروه شما را در مورد خدمات NA‌بوجود می‌آورد؟ چگونه؟بله گروه هزینه نیرو وایده را می دهد تا خدمات انجام گردد
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر5
#15
سلام

بله
=نماینده گروه به طور مرتب در جلسات شرکت می کند واعانه هم داده می شود.این تامین نیروی خدماتی واعانه به ساختار می تواند تاثیر اختیار داری گروه را بر ساختار مشخص نماید...
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر5 ، آریا داریوش
#16
سلام
بله
نماینده گروه در هر جلسه خدماتی هیئت نمایندگان کمیته شهری شرکت می نماید و نظرات گروه را انتقال می دهد علی رغم مخالفت گاه بی گاه کمیته ها با نظرات گروه این خدمات به درستی انجام می گیرد...
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر5


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان