امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سؤال 3: آیا هر چند وقت یک بار گروه شما جهت مسائل خدماتی از طریق کمیته خدمات ناحیه مور
#1
سؤال 3: آیا هر چند وقت یک بار گروه شما جهت مسائل خدماتی از طریق کمیته خدمات ناحیه مورد مشورت قرار می‌گیرد؟ از طرف کمیته خدمات منطقه چطور؟ از طرف کمیته خدمات جهانی چطور؟ آیا دلتان می‌خواهد بیشتر مورد مشورت قرار گیرد؟ یا کمتر مورد مشورت قرار گیرید؟
پاسخ
#2
گروها در مورد خدمات در سطح کمیته شهری ازطریق نمایندها مورد مشورت قرار می‌گیرند و از طرف نواهی توسط رابطین کمیته شهری از طرف شورای منطقه توسط رابطین نواهی و از طرف خدمات جهانی از طریق رابطین منطقه ای و فرا منطقه ای مورد مشورت قرار می‌گیرند در قسمت دوم گروه ها نیاز دارنند که اخبار منطقه ای به صورت موصق و دقیق به آنها گزارش داده شود توسط رابطین و نیازی به مشورت تک تک موارد با گروه ها نیست چون گروها را از هدف اصلی که برگزاری جلسات است دور می‌کند؛
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر11 ، حـمـیـد ، ناظر9 ، آرین ی ، ناظر10
#3
بله از طرف کمیته شهری به طور مستقیم توسط نماینده خدماتی مورد مشورت قرار می گیریم و از طرف لایه های بعدی ساختار نیز توسط رابطین –دوست داریم همیشه مورد مشورت قرار گیریم اما این را هم می دانیم – که ساختار باید در مقابل همه گرو ه ها باید پاسخگو باشد نه فقط گروه ما و اگر ساختار برای هر موضوعی بخواهد نظر همه گروه ها را بداند پس چرا به وجود امده اند و اختیار انها چه می شود – گروه ما تا جایی دوست دارد مورد مشورت قرار گیرد که که اقتدار خود را بر ساختار حفظ کند و ساختار پاسخگو و مسئول باشد – ما از انها می خواهیم که با بهترین وجدان مسائل روزمره را حل کنند ولی در مورد موارد تاثیر گذار حتما باید با ما مشورت کنند و گروه هم در موارد خاص حتما نظر ساختار را می گیرد و اگر بتوانیم کمکی به ساختار بکنیم حتما انجام می دهیم
گاهی اوقات از طریق رای وجدان گروهی که پشت خدمت گذاران است مورد مشورت قرار می گیریم و گاهی مثلا برای تغییر نام انجمن یا تغییر ماهیت کلی موضوعی به طور مستقیم مورد مشورت قرار می گیریم و اما همیشه باید مواظب باشیم که از هدف اصلی خود دور نشویم
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر11 ، حـمـیـد ، ناظر9 ، ناظر10
#4
هرگروه هم مستقیم وهم غیرمستقیم اثرگذارهستن گروه ماباانتخاب دونماینده به طورمستقیم به هییت نمایندگان میفرست ودرهییت نمایندگان بارای وجدان دورابط به ناحیه وناحیه به شورامنطقه وشورا به فرامنطقه وغیره.....ارتباط برقرارمیکنندوگروهاهم دوست دارندبیشترموردمشورت قرارگیرند
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر11 ، حـمـیـد ، ناظر9 ، ناظر10
#5
هر ماه یک بار = کنفرانس جهانی هر دو سال یکبار (بطور کلی توسط رابطین) در مورد لزوم نیز هر گروه و کمیته برای این ارتباط و مورد مشورت قرار گرفتن تصمیم می‌گیرند.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر9 ، حـمـیـد ، آرین ی ، ناظر10
#6
بله . از طرف کمیته خدمات ناحیه به طور غیر مستقیم توسط نماینده بین جلسه هیئت نمایندگان ، گروه مورد مشورت قرار میگیرد ( مثل فراخوان و انتخاب شورای منطقه کمتر با گروهها مشورت میکند مگر در مواردی مثل تغییر نام ۱۲ قدم ، ۱۲ سنت و یا ماهیت انجمن ، شورا منطقه بیشتر با کمیته های فرعی خود مشورت میکند ، و از طرف کمیته خدمات ناحیه دو نفر رابط به شورای منطقه فرستاده میشود و از طرف شورای منطقه هیئت امناء با خدمات جهانی مورد مشورت قرار میگیرد . در روش مستقیم در موارد صی که در محدوده اختیارات ساختار نیست ، مسائل به گروهها فرستاده شده و گروه به طور جلسه اداری خود در مورد آن تصمیم گیری میکند Heart
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر9 ، حـمـیـد ، آرین ی ، ناظر10
#7
درمواردخاص ساختاروسلسله مراتب ان ازگروه ماوگروههای دیگرمشورت میخواهد.زمانی هم هست که گروه ماازساختارخدماتی مشورت میخواهد.من فکرمیکنم اگرساختارخدماتی ما خدمتگزاران واجدشرایط داشته باشددیگربجزمواردخاص نیازی به مشورت کردن باماندارد.ماماهم میتوانیم باخیال راحت وتمرکزکافی به انجام کاراصلی مان که رساندن پیام به معتاددرحال عذاب است بپردازیم.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر11 ، حـمـیـد ، ناظر10
#8
از طرف کمیته خدمات جهانی چطور؟ آیا دلتان می‌خواهد بیشتر مورد مشورت قرار گیرد؟ یا کمتر مورد مشورت قرار گیرید؟ 
ما از ساختار خدماتی درخواست می‌کنیم که با تمامی منابع، پول، ایده و وجدانی که در اختیارشان می‌گذاریم مسئولانه برخورد کنند و زمانی که ساختار خدماتی نیاز به وجدان آگاه و بیدار داشته باشند که در کل تأثیر نگذارند با گروهها مشورت می‌کنند از طریق گزارشات شفاف – از طریق رابطین و زمان مشخصی هم ندارد.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر10
#9
سلام
معمول خدمات این است که رابطین برای شرایط بهتر در دسترسی به یک معتاد در حال عذاب همیشه مورد مشورت قرار می گیرد.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر10
#10
به طور کلی در موارد کلان از طریق نماینده بین گروهی که اختیارات لازم از طرف گروه به او واگذار شده است مورد مشورت قرار می گیرند 
مثال خاصی که به نظرم می رسد که ساختار خدماتی به طور مستقیم گروه ها رو مورد مشورت قرار داد جمع آوری کتاب روح سنت ها و همچنین کتابچه در دوران بیماری یا همچین چیزی (سلامت روان) که ما در گروه همان به طور مفصل بحث کردیم و نتیجه را به نماینده دادیم تا به ساختار خدماتی ارائه دهد 
البته با توجه به گستردگی گروه های معتادان گمنام در ایران شاید خیلی ایده ال به نظر نرسد که برای هر موردی گروه ها مورد مشورت قرار گیرند چون سال ها برای جمع اوری نظرات طول می کشد اما به طور کلی از طریق نماینده و در سطح پایین دست تر از طریق رابطین نواحی و منطقه و فرا منطقه و خدمات جهانی به طور دقیق مسائل پیگیری و مورد مشورت قرار می گیریم
پاسخ
 سپاس شده توسط آرین ی ، حـمـیـد ، ناظر10
#11
سلام

-آیا هر چند وقت یک بار گروه شما جهت مسائل خدماتی از طریق کمیته خدمات ناحیه مورد مشورت قرار می‌گیرد؟ بله مواردی که لازم به نظر گروه باشد از طریق گزارشات رابطین
-از طرف کمیته خدمات منطقه چطور؟بله در مورد چاپ نشریات در ایران  که مثبت بود
-از طرف کمیته خدمات جهانی چطور؟چند سالی است که خیر
-آیا دلتان می‌خواهد بیشتر مورد مشورت قرار گیرد؟ یا کمتر مورد مشورت قرار گیرید؟ بله تمام اعضاء انجمن باید در فرآیند کار خدمات باشند
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر10
#12
موردمشورت قرارگرفتن به دو صورت است مستقیم و غیرمستقیم.موردمشورت قرارگرفتن درسطح خدماتی بعدی اعزام یک نماینده فارابی علی البدل رابط از نمایندگان غیرمستقیم میباشد
امادردوجاگروههاموردمشورت مستقیم قرار میگیرند جلسات هیئت نمایندگان ،مجمع منطقه ای دراین قسمت نیز نمایندگان گروهها یnaدرآن قراردارندومستقیم مورداشاره خدمتگزاران ساختارشورای منطقه قرار میگیرند
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر10
#13
سلام
--آیا هر چند وقت یک بار گروه شما جهت مسائل خدماتی از طریق کمیته خدمات ناحیه مورد مشورت قرار می‌گیرد؟  معمولا باید این گونه باشد اما متاسفانه خیر.
--از طرف کمیته خدمات منطقه چطور؟ فرق ندارد
--از طرف کمیته خدمات جهانی چطور؟ آیا دلتان می‌خواهد بیشتر مورد مشورت قرار گیرد؟ یا کمتر مورد مشورت قرار گیرید؟بیشتر باید باشد نه خود محوری
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر10
#14
سلام

بله
= اگر رابطین گذارشات خدماتی را بیاورند ودر اختیار نماینده گروه بگذارند این اتفاق می افتد وگروه ها هم می توانند در فرایند تصمیم سازی شرکت کنند.
=باید گروه ها بدانند که هزینه هایشان خرج چه می شود و چگونه در فرایند این مساله شرکت کنند وبدانند که اهمیت دارند.
پاسخ
 سپاس شده توسط آریا داریوش ، ناظر10
#15
سؤال 3: آیا هر چند وقت یک بار گروه شما جهت مسائل خدماتی از طریق کمیته خدمات ناحیه مورد مشورت قرار می‌گیرد؟ از طرف کمیته خدمات منطقه چطور؟ از طرف کمیته خدمات جهانی چطور؟ آیا دلتان می‌خواهد بیشتر مورد مشورت قرار گیرد؟ یا کمتر مورد مشورت قرار گیرید؟(مفهوم۲)
تا جایی که این مشورت گیری ها گروه ها را از انجام هدف اصلی بازندارد و همچنین دست و پای ساختار را نبند و خدمتگزاران ما آزادی عمل خود را در خدمات ساختار داشته باشند .
هم گروه ها و هم ساختار بنا به نیازهایشان در تصمیم گیری های مهم لازم است همدیگر را مستقیماموردمشورت قرار بدهند و در دیگر موارد بهتر است بانزدیکترین بدنه خدماتی خود مشورت بگیرند .
پاسخ
#16
سلام
بله.
معمولا باید خدمات چه از خدمات جهانی و چه کمیته های فرعی باید بتوانند با گروه ها مشورت کنند و از انها راهنمایی بگیرند...
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان