امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سؤال 4: مفهوم دوم به هیئت‌ها و کمیته‌های خدماتی چه می‌گوید؟ آیا گروه شما فکر می‌کند ک
#1
سؤال 4: مفهوم دوم به هیئت‌ها و کمیته‌های خدماتی چه می‌گوید؟ آیا گروه شما فکر می‌کند که این پیام را ساختار خدماتی دریافت کرده و فهمیده است؟ اگر نه گروه شما در این مورد چه می‌تواند بکند؟
پاسخ
#2
پیام مفهوم دوم به ساختار خدماتی این است که همیشه گوش به فرمان گروه ها رفع نیازهاو خدماتی که گروه ها نیاز دارند باشیم و همیشه از حمایت و راهنمایی گروها استفاده کنند این گروها هستند که در خواست می‌کنند و کمیته اجراع می‌کند؛ قسمت دوم سوال بله؛ گروها احساس می‌کنند با به وجود آمدن ساختار خدمتی بیشتر خدمات را انجام می‌دهد وطبق در خواست گروه ها عمل می‌کند و نه از روری ایده و افکار خودشان قسمت آخر سوال اگر خدماتی مشکلی پیش بیاید و نیاز گروه ها بر طرف نشوده گروها از طریق نماینده بین گروه از ساختار خدماتی پاسخگوی لازم راازخدمت گزاران می‌خواهد؛
پاسخ
 سپاس شده توسط sepher1877 ، حـمـیـد ، Essi.toobchi ، admin ، ناظر5 ، آرین ی
#3
ما از ساختار خدماتی درخواست می‌کنیم که با تمامی منابع، پول، ایده و وجدانی که در اختیارشان می‌گذاریم مسئولانه برخورد کنند- خواستار نظرات ما باشید و رهنمودهای ما را نادیده نگیرید – ساختار زاییده گروه ها هستند و حق حاکمیت با گروه هاست –نسبت به گروه ها مسئولیت پذیر باشید – به گروه ها گزارش شفاف بدهید – مسئولیت ها را به نحو احسن انجام بدهید –خدمت ها را صادقانه و با حفظ منافع مشترک انجام بدهید
قسمت دوم سوال : خوب است ولی مشکلاتی هم دارد گاهی خدمت گذار ها به جای خدمت مسئولانه دنبال ستاره شدن هستند و فقط به رتبه خدمتی فکر می کنند – گاهی هم با منابع انسانی خوب برخورد نمی شود و وقت را هدر می دهند و بیشتر درگیر غرائض شخصی خود هستند –البته تا حدودی، از طریق آگاه ساختن گروه‌ها از روش خدمتی خود و دادن پاسخ رک و شفاف و روشن کردن گروه‌ها از روند خدمتی خود با دادن گزارشات کتبی و ارتباط مستمر داشتن با گروه‌ها.


قسمت سوم سوال : اگر انجام ندادند باید در انتخاب انها دقت کرد –انتخاب افراد آگاه و مطلع کردن آنها از شروع وظایفشان- راهنمای کردن انها با داشتن یک اساسنامه کامل و واگذاری اختیارات لازم و پاسخ خواستن از آنها.و نهایتا از طریق اساسنامه انجام اعمال می کنیم که هر خدمت گذار را می توان با ............
پاسخ
#4
مفهوم دوم به ساختارخدماتی میگوید که این ساختارتوسط گروههایNAبوجودامده استوتمامی منابع اعم ازمالی انسانی ایده ووجدان انهاازسطح گروههاشکل گرفته است ومیبایستی ازگروههاحمایت کنندوطبق نظرگروههاحرکت کرده وگام بردارندبایدتمامی نقطه نظرات گروههارابادقت بررسی وتوجه قراربدهندوبرای پیشبردهدف اصلی naوگروههاتلاش کنندوبامسیولیت پذیریدرقبال گروههابه نحواحسنت برای شانخدمات مربوطه راارایه دهند
پاسخ
#5
مسئولیت و اختیار نهایی برای خدمات در NA می‌باشد – اینکه باید در قبال گروهها پاسخگو باشند – باید نماینده گروه خواستار پیگیری موضوع باشد.
پاسخ
#6
مفهوم دوم تأکید میکند که تصمیم گیرنده اصلی گروهها میباشند چون این گروهها هستند که ساختار را به وجود آورده اند . همانطور که گروهها از نظر ایده ، وجدان و پول و نفر ساختار خود را حمایت میکنند انتظار دارند که ساختار خدماتی هم به صورت منظم و مستمر از گروهها حمایت کند و با آنها هماهنگ باشد و گزارش شفاف ارائه دهند و به نمایندگان گروهها پاسخگو باشند و منابع گروهها را مسئولانه مدیریت کنند ، کمیته ها و هیئت های آنها حکومتی نمیباشد.نماینده ها و علی البدل در ساختار خدماتی نقش محوری دارند و گروه با تشکیل جلسات اداری و گرفتن تراز نامه گروهی منظم و آموزش سنتها و مفاهیم به اعضای خود میتواند سطح آگاهی گروه را بالا ببرند . این پیام را میدهد که ساختار از گروهها به وجود می آید و گروهها منابع لازم را در اختیار این ساختار قرار میدهند تا از طریق آنها و همراه یکدیگر به هدف اصلی دست یابند و مسئولیت اصلی ساختار رفع نیازهای گروهها میباشد ، و در ه حال چه بطور مستقیم و چه غیر مستقیم باید گرو ها را مورد مشورت قرار دهند . گروه نیز ضمن استمرار در ارسال منابع میبایست مسئولیت خود را در قبال ساختاری که به وجود آورده را فراموش نکرده و همیشه حمایت همه جانبه خود را از ساختار خدماتی آن به عمل آورد Heart Heart Heart
پاسخ
#7
این مفهوم به این نکته مهم اشاره میکندکه اختیارومسئولیت اصلی خدمت به عهده گروه هااست وگروههادرموردانتخاب خدمتگزاران خودخیلی بایدمراقب باشند.اگرساختاراشتباهی مرتکب شودمسئولیت زیادی متوجه گروهها است.چون گروههاساختاررابه وجوداورده اندودرخوبی وبدی عملکردساختارسهیم هستند.
پاسخ
#8
استفاده صحیح از منابع در دسترس مثل، وجدان، ایده، افراد  وپول – تشکیل‌دهی گروه‌ها و نظرخواهی از آنها، ارائه گزارشات شفاف و مسئولیت‌پذیر بودن. 
تا حدودی، از طریق آگاه ساختن گروه‌ها از روش خدمتی خود و دادن پاسخ رک و شفاف و روشن کردن گروه‌ها از روند خدمتی خود با دادن گزارشات کتبی و ارتباط مستمر داشتن با گروه‌ها. 
انتخاب افراد آگاه و مطلع کردن آنها از شروع وظایفشان با داشتن یک اساسنامه کامل و واگذاری اختیارات لازم و پاسخ خواستن از آنها.
پاسخ
#9
گروه ها ساختار را به وجود اورده اند تا خود را از درگیری های که ما را از هدف اصلی دور می کند دور بمانیم بنابراین به ساختار می گوییم که با منابعی که ما در اختیار انها قرار داده ایم مسئولانه برخورد کنند . خدمت گذاران درستی را انتخاب کنند تا هدف اصلی را پیگیری کنند نه هدف های شخصی خودشان را
پاسخ
#10
ساختار خدماتی NA را گروه ها به وجود آورده اند تا در خدمت برطرف ساختن نیازهای مشترک گروه ها قرار گیرد.

هیئت ها و کمیته های خدماتی در انجمن ما ایجاد شده اند تا کمک کنند گروه ها تجارب خود را با یکدیگر در میان بگذارند ، ابزاری را فراهم آورند که گروه ها بهتر بتوانند به وظایف خود عمل کنند.اختیار با گروه است.گروه از طریق گزارش ها می تواند متوجه شود که پیام خود را به ساختار داده.
پاسخ
#11
ساختارخدماتی naازگروههایnaبوجودامده،بنابراین پس از دریافت منابع از گروهها میبایست به گروهها پاسخگو باشد.مفهوم دوم ساختارخدماتی ازساختارمیخواهدکه منابع را مسئولانه و درست استفاده کند درجهت توسعه هدف اصلی.
بله ازطریق حضورمرتب نماینده درساختاروگزارشات کتبی و شفاهی ازطریق عملکرد کمیته خدمات شهری مثل برگزاری کارگاههای آموزشی  اعزام گرداننده سخنران به گروهها چیپ و سکه نشریات اطلاع رسانی.همچنین پاسخگوی شفاف خدمتگزاران ساختار به نمایندگان گروه متوجه میشوند که ساختار این پیام را دریافت کرده است
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر5 ، حـمـیـد
#12
 مسئولیت و اختیار نهائی برای خدمات در معتادان گمنام با گروههای معتادان گمنام می باشد.(مفهوم دوم)

گروه ها می توانند
1_فراهم آوردن ابزاری که گروه ها بهتر بتوانند به وظایف خود عمل کنند.

2_در میان گذاشتن تجارب گروه ها با یکدیگر
ایجاد ساختار می تواند
1_برطرف کردن نیاز های مشترک گروه ها را داشتته باشد
2_جذب اعضاء را به جلسات بهبودی و انتقال پیام اصلی انجمن را داشته باشد

بنابراین  ساختار خدماتی را گروه ها به جا آوردن و 
اختیار نهایی در همه امور و مسئولیت نهایی در حمایت از کلیه ی فعالیتهای ساختار را به عهده دارند (این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند)


گروه ها با اعلام احتیاجات و نگرانی هایشان 
اقتدار خود را بر ساختار خدماتی که وجود آورده اند اعمال می کنند
دقت در انتخاب نماینده بین گروهی:که به بهترین شکل بتواند از منافع گروه و کل انجمن حمایت کند>>قسمت اعظمی از مسئولیت گروه ها است.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر5 ، حـمـیـد
#13
سلام
--مفهوم دوم به هیئت‌ها و کمیته‌های خدماتی چه می‌گوید؟اختیار نهایی خدمات با گروه ها است
--آیا گروه شما فکر می‌کند که این پیام را ساختار خدماتی دریافت کرده و فهمیده است؟ اگر نه گروه شما در این مورد چه می‌تواند بکند؟ نه ساختار نفمیده است.معمولا تبادل تجربه و در نهایت دوسوم و برکناری.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر5 ، حـمـیـد
#14
سلام

==  خدمات باید برای کارها از گروه ها اجازه بگیرند وبرای فرایند اعتماد سازی گذارش بدهند...
==گاها بعد از انتخاب بعضی خدمتگذاران نخبه باعث می شود گروه بفهمد اشتباه کرده و در مدت خدمت این مساله را می توانند به خدمتگذار انتقال دهند اما گاها تا پایان خدمت این خدمتگذار ممکن است طول بکشد...
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر5
#15
سؤال 4: مفهوم دوم به هیئت‌ها و کمیته‌های خدماتی چه می‌گوید؟ آیا گروه شما فکر می‌کند که این پیام را ساختار خدماتی دریافت کرده و فهمیده است؟ اگر نه گروه شما در این مورد چه می‌تواند بکند؟(مفهوم۲)
مفهوم دوم خطاب به ساختارخدماتی میگوید؛ 
که گروه ها مستقیم یاغیرمستقیم و براساس نیازشان هیأت هاو کمیته هارابوجودآورده اند،منابع (انسانی،پول،ایده و وجدان)
آن را نیز تأمین کرده اند،و باتعهدو وحدت دیگر گروه ها آن را سازمان دهی کرده اند،تا در خدمت به هدف اصلی باشد .
بنابراین ساختار مؤظف است در همه امور احتیاجات و خواسته های گروه ها را درنظربگیرد.
-بله متوجه شده، و اگر اشکالی باشد بدلیل عدم توجه ما درهنگام انتخاب خدمتگزار واجد شرایط میباشد
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر5


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان