امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سؤال 4: در کتاب پایه ما در قسمت مربوط به سنت دوم (صفحه 60) می‌گوید: «ما مدیران خوبی ن
#1
سؤال 4: در کتاب پایه ما در قسمت مربوط به سنت دوم (صفحه 60) می‌گوید: «ما مدیران خوبی نیستیم، و حتی یک نفر از ما قادر نیست که دائماً تصمیمات درست بگیرد.» اگر این موضع واقعیت دارد، ما چگونه می‌توانیم مسئولانه اختیارات مورد نظر در مفهوم سوم را به خدمتگزاران مورد اعتماد خود تفویض و واگذار کنیم
پاسخ
#2
سؤال 4: در کتاب پایه ما در قسمت مربوط به سنت دوم (صفحه 60) می‌گوید: «ما مدیران خوبی ن

ما طبق اصول انجمن کارهایمان را انجام می‌دهیم و در مورد کارهاای که نیاز به حرفه دارد ما طبق سنت ها می‌توانیم افرادی را استخدام کنیم و آنها پاسخگو باید باشند این گروه ها هستند که ساختار را می‌سازند پس باید از طرف گروه ها و با راهنماای های گروه ها عمل کند هر وقت که گروها احتیاج داشته باشند اختیارنهایی خود را در مورد مسائل اعمال می‌کنند و از آنها می‌خواهند که کار را انجام دهند دادن اختیارها به‌ ساختار می‌تواند یک ریسک باشد ولی می‌تواند با رعایت و دقت و آگاهی که نسبت به اعضأءای که برای ساختار انتخاب میکنیم موفق باشیم ما باید در انتخاب دقت کنیم و همه موارد را بسنجیم تا دوچار مشکل نشویم کسانی که از ظرفیت و مدیریت چیزی نمیدانند ویا جواب گو نیستند انتخاب نکنیم
پاسخ
#3
مسئولیت اگر به صورت فردی باشد خطرناک است – ما به صورت گروهی خدماتمان را انجام می دهیم و این خود قسمتی از این خطر را کاهش می دهد –بعد باید برای انها حد ومرز و شرح وظایف و چگونگی اختیار تعیین می کنیم ( اساسنامه )-از انها می خواهیم که در مقابل ما پاسخگو باشند – از انها می خواهیم که هر زمان که ما خواستیم اختیار نهایی را اعمال می کنیم – مفاهیم دیگر را که ضامن این مفهوم هستند به کار می گیریم – این مسئولیت را به کسانی می دهیم که ظرفیت و توانایی انجام ان خدمت را داشته باشند و خدمت گذاران مورد اعتماد و توانا به کار می گیریم – تمایل به پاسخگویی داشته باشند – سنت دوم را در هنگام انتخاب خدمت گذاران به کار می گیریم – رابطه مستقیمی داشته باشیم – از انها حمایت معنوی می کنیم و در انجام خدماتشان به انها کمک می کنیم -ارائه برنامه خدمتی به خدمتگزار و در اختیار قرار دادن منابع مورد نیاز و دریافت گزارش شفاف از عملکرد و هزینه‌های مربوطه
پاسخ
#4
بعضی از مواقع ما می ترسیم از این که واگذاری اختیار به معنای از دست دادن کنترل بر روی خدمات باشد .

مفاهیم اول ، دوم و سوم طراحی شده اند تا بی آن که دستان خدمتگزاران مورد اعتماد خود را ببندیم ، کمک کنند . مسئولیت خود را بر ساختار خدماتی حفظ کنیم . مفهوم سوم ، گروه های ما را تشویق می کند که بر روی مسئولیت خود تمرکز کنند در حالی که از دادن اختیار لازم به ساختار خدماتی جهت ارائه خدمات مورد نیاز NA اطمینان حاصل می نمایند .

مفاهیم دوازده گانه ما از گروه ها نمی خواهد که از اختیارات خود استعفاء کنند ، یا آن را بدان گونه تفویض کنند ، که به ساختار اجازه داده شود تا هر کاری که دوست دارد انجام دهد .

گروه ها به هر حال ، ساختار خدماتی را سازمان داده اند که از طرف آنها و با راهنمایی آنها عمل کند . و هر زمانی هم که گروه ها احتیاج دارند ، اختیار نهایی خود را در مورد مسائل خدماتی اعمال کند ، آن ها را تشویق می کنیم که این کار را بکنند . اگر چه در مسائل روزمره ، گروه ها به هیئت ها و کمیته های خدماتی ما ، اختیار اجرایی لازم را داده اند تا کار محوله را انجام دهند.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10 ، ناظر9 ، حـمـیـد
#5
خیر، با مشورت گروه و آگاهی دادن به خدمتگزاران آزادی خدمت را از او نمی‌گیریم و نمی‌توانیم در بسیاری از مسائل دخالت در خدمتش کنیم
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر9 ، حـمـیـد
#6
با مشخص کردن شرح وظایف و محدوده اختیارات در اساسنامه و در هنگام انتخاب خدمتگزار دقت میکنیم و شرح وظایف و محدوده اختیارات آن خدمتگزار را تفویض و آگاه سازی میکنیم . از تجربیات انتخاب های گذشته استفاده میکنیم و بعد از انتخاب ، او را به حال خود رها نمی کنیم و از او حمایت لازم را به عمل آورده و در چارچوب اصول و اساسنامه از او پاسخگویی میخواهیم و با دادن ایده و راهنمایی حمایتش میکنیم و فرصت اشتباه را به خدمتگزار میدهیم . واگذاری اختیارات یک مسئله جمعی است نه فردی و طبق سنت دوم وجدان گروه ندای خداوند است و رأي وجدان بیدار گروه با معیارهای انتخاب رهبر و خدمتگزاران ، دقت در انتخاب و تفهیم شرح وخلایف به خدمتگزار ، اختیارات لازم را به خدمتگز ر تفویض کرد 
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر9 ، حـمـیـد
#7
مابایدکسانی راانتخاب کنیم که دربرابرگروه پاسخگوباشندوجدان گروه رابه رای ونظرترجیح بدهنددرضمن خیلی مهم است که حدودواختیارات خدمت گزارمان رابه وضوح تعریف کنیم تادرصورت لزوم بتوانیم درموردوظیفه واگذارشده ازاوتوضیح بخواهیم.حضورموثرمادرجلسات اداری(به عنوان اعضاگروه یاخدمتگزارگروه)وتوجه به گزارش هایی کهدرجلسات خدماتی خوانده میشودبه بهترشدن خدمتگزاران متن کمک میکند.بایدسعی کنیمبادادن ایده وتجربه انهاراهدایت کنیم.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#8
یا انتخاب خدمتگزار و مورد اعتماد و مشخص نمودن اختیارات و محدوده خدمتی و شرح وظایف 
ارائه برنامه خدمتی به خدمتگزار و در اختیار قرار دادن منابع مورد نیاز و دریافت گزارش شفاف از عملکرد و هزینه‌های مربوطه.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#9
سلام
ما ممکن است به تنهایی مدیر خوبی نباشیم...اما کمیته های فرعی  بر اساسهمکاری و کار تیمی شکل می گیرد اما نقطه پاسخ گو گرداننده این تیم همان مسئول کمیته فرعی و خدماتی است.ما بر اساس مشورت و تعامل و درخواست راهنمایی است.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#10
سؤال 4: در کتاب پایه ما در قسمت مربوط به سنت دوم (صفحه 60) می‌گوید: «ما مدیران خوبی نیستیم، و حتی یک نفر از ما قادر نیست که دائماً تصمیمات درست بگیرد.» اگر این موضع واقعیت دارد، ما چگونه می‌توانیم مسئولانه اختیارات مورد نظر در مفهوم سوم را به خدمتگزاران مورد اعتماد خود تفویض و واگذار کنیم?(مفهوم۳)
واگذاری مسؤلانه اختیارات یعنی، تعیین حدومرز شفاف، یعنی خط ومشی دادن ، یعنی راهنمایی مداوم و پیوسته دادن ، یعنی بی آنکه دست خدمتگزار راببندیم او را هدایت کنیم ، یعنی از خودمان سلب مسؤلیت نکنیم و ارتباط مان را قطع نکنیم ، یعنی حمایت معنوی مان را از خدمتگزار دریغ نکنیم ،.....
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#11
خدمت یک کاردستی جمعی است و همه چیز و همه اموردرnaگروهی است واگذاری اختیارات نیز گروهی است نه فردی.طبق سنت دوم باید بدانیم که وجدان گروهی ندای خداوند است برای وجدان دراین قسمت باید با معیارهای انتخاب رهبری دقت درانتخاب و تصمیم گیری تفهیم کامل شرح و وظایف خدمتگزاران و حدود اختیارات اصولی هماهنگ باشد همفکری مشورت باوجدان گروه است به تنهایی مدیرنیستیم تفویض اختیارتوسط گروهها میباشد
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#12
سلام
--در کتاب پایه ما در قسمت مربوط به سنت دوم (صفحه 60) می‌گوید: «ما مدیران خوبی نیستیم، و حتی یک نفر از ما قادر نیست که دائماً تصمیمات درست بگیرد.» اگر این موضع واقعیت دارد، ما چگونه می‌توانیم مسئولانه اختیارات مورد نظر در مفهوم سوم را به خدمتگزاران مورد اعتماد خود تفویض و واگذار کنیم؟
 در قالب تجربه و اساسنامه یک سری کارها را به این خدمتگذاران واگذار کرده ایم که باید برای ان از گروه و یا اعضاء کمیته خدماتی اجازه و یا تجربه وکمک بگیرند و به تنهایی اقدام نکنند.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#13
سلام

-البته در بحث عدم مدیریت من چیزی برای اغراق ندارم - اما می دانم که من هم یک انسان هستم با یک سری ویژگی ها که با این ها می توانم زندگی ام را کنترل نمایم وکارهای روزمره را انجام دهم- در خدمت معتادان گمنام من از اعضاء کمک می گیرم و تجربه انها را استفاده می نمایم وخودم به تنهایی تصمیم نمی گیرم.تراز بهبودی دارم و هر گاه در اشتباه باشم سریعا بع ان اقرار می نمایم...
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان