امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سؤال 3: اگر هر هیئت یا کمیته خدماتی که به گروه شما خدمت می‌کند، می‌توانست فقط بعد از
#1
سؤال 3: اگر هر هیئت یا کمیته خدماتی که به گروه شما خدمت می‌کند، می‌توانست فقط بعد از مشورت با گروه شما اقدام کند، آیا قادر بود که به نرمی و راحتی وظایفی را که گروه شما به عهده‌اش گذاشته است را انجام دهد؟
پاسخ
#2
سؤال 3: اگر هر هیئت یا کمیته خدماتی که به گروه شما خدمت می‌کند، می‌توانست فقط بعد از

خیر ما وقتی اختیارتام داده ایم دیگر در امور کارهایشان دخالت نمی‌کنیم مگر اینکه از مسیر اصلی انجمن NAخارج شوند که توسط نماینده اطراض ها و گوش زدها گفته می شود هيئت های کمیته های خدماتی بعد از اینکه از طرف گروه ها مشورت می‌کنند در نهایت با وجدان گروهی خودشان در هیئت‌هاو کمیته ها کارها را به عهدهٔ شان گزاشته و انجام می‌دهند اینطوری وجدان گروهی خودشان هست و کارها به خوبی انجام می‌شود
پاسخ
#3
خیر واگذاری اختیار می تواند هم به گروه ها و هم به ساختار خدماتی ازادی عمل بیشتری بدهد که مسئولیت اصلی خود را به نحو احسن انجام دهند – ما باید به انها اختیار بدهیم چون انها زمانی می توانند به بهترین وجه وظایفی که گروه به عهده انها گذاشته است انجام دهند که به انها ازادی و اختیار داده باشیم و به عبارتی به انها در بکارگیری بهترین قضاوتهایشان برای انجام مسئولیت هایشان ازادی بدهیم – انها باید با خرد جمعی و وجدان گروهی خود مشورت کنند تا بهترین درک و تصمیم خود را در مورد بهترین راه برای خدمت به گروه ها را پیدا کنند – و اگر قرار باشد در مورد هر مسئله ای با ما مشورت کنند دیگر نمی توانند به خوبی وظیفه خود را انجام دهند و مفهوم سوم کاربردی نداشت – اگر هیئت‌ها یا کمیته‌های خدماتی به مشورت و منابع یک گروه محدود شوند توانایی خدماتش به یک گروه محدود می‌شود. اصل مشارکت در NA به هیئت و کمیته‌های خدماتی کمک میکند تا نظر و مشورت همه گروه‌ها را در نظر گیرد تا به بهترین درک خود در راستای هدفشان با توجه به اختیار و آزادی که گروه‌ها به آنها داده‌اند دست پیدا کنند.
پاسخ
#4
خدمت گزاران مورد اعتماد ما وقتی می توانند به بهترین وجه به ما خدمت کنند که ما بدان ها در بکارگیری بهترین قضاوت شان برای انجام مسئولیت های شان آزادی بدهیم .

ساختار خدماتی باید همیشه مستقیم در برابر کسانی که بدان ها خدمت می کند جواب گو باشد. اما در همان حال باید به آن در حدی معقول ، اختیار به انجام رساندن وظایفش را داد . یک گروه ، هیئت خدماتی و یا کمیته باید با وجدان گروه جمعی خود مشورت کند تا به بهترین درک خود در مورد بهترین راه بکارگیری این مفهوم خدماتی دست یابد .
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10 ، ناظر9 ، حـمـیـد
#5
خیر، با مشورت گروه و آگاهی دادن به خدمتگزاران آزادی خدمت را از او نمی‌گیریم و نمی‌توانیم در بسیاری از مسائل دخالت در خدمتش کنیم
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر9 ، حـمـیـد
#6
خیر . زیرا اگر هر هیئت بخواهد با گروه مشورت کند نمیتواند همه وظایفی را که به عهده اش گذاشته ایم به درستی انجام دهد و باعث از بین رفتن اتحاد انجمن دو در گروهها اختلاف بوجود می آید و دست و پای خدمتگزار بسته میشود و باعث هدر رفتن به میشود و گروه از هدف اصلی خود دور میشود . خدمتگزاران مورد اء ماد ما وقتی میتوانند به خدمت کنند که ما به آنها در بکارگیری بهترین ایده ها برای انجام مسئولیتهای شان آزادی بدهیم و هدف مفهوم سوم به وجود آوردن زمینه راقعی برای انجام خدمت میباشد . مسلما اگر بابت هر تصمیمی که ساختار بخواهد با گروهها مشورت کند زمان و آزادی عمل تصمیم گیری را از دست میدهد و عملا ساختار از وظیفه اصلی اش که کمک به پیشبرد سنت پنجم در سطحی گسترده است باز میماند و منابع به هدر میرود Heart Heart Heart
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر9 ، حـمـیـد
#7
خیر.مسلمانمیتوانست خدمات مناسبی ارائه کند.این کارهم به هدفاصلی گروه لطمه میزند(مخالف سنت پنجم)وهم ساختارراناکارامدمیکرددراصل وقتی ساختارنمیتوانددرموردی تصمیم گیری کندبایدبه مشورت باگروههااقدام کندوگرنه وقت وانرزی خودوگروه رابیهوده تلف کرده است.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#8
گر هیئت‌ها یا کمیته‌های خدماتی به مشورت و منابع یک گروه محدود شوند توانایی خدماتش به یک گروه محدود می‌شود. اصل مشارکت در NA به هیئت و کمیته‌های خدماتی کمک میکند تا نظر و مشورت همه گروه‌ها را در نظر گیرد تا به بهترین درک خود در راستای هدفشان با توجه به اختیار و آزادی که گروه‌ها به آنها داده‌اند دست پیدا کنند.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#9
سلام
اختیار دادن به خدمتگذار بر اساس اصول انجمن که تبعیت از قدم،سنت،مفاهیم است و بر همین اساس مورد مشورت قرار می گیرند.خدمات در انجمن به تنهایی و با یک نفر و یک فکر انجام نمی گردد و اگر هر مسئول کمیته بخواهد از تک تک گروه ها اجازه بگیرد آن خدمت در زمان خودش انجام نمی گردد و از بین میرود.مثلا اگر بخواهند امروز فرماندار را ببینند ممکن است این فرایند یک ماه بعد انجام بگردد.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#10
سؤال 3: اگر هر هیئت یا کمیته خدماتی که به گروه شما خدمت می‌کند، می‌توانست فقط بعد از مشورت با گروه شما اقدام کند، آیا قادر بود که به نرمی و راحتی وظایفی را که گروه شما به عهده‌اش گذاشته است را انجام دهد؟(مفهوم۳)
اگرهم میتوانست خدمـاتش محـدود بـود !
مفهوم ۱، ۲، ۳ جوری طراحی شدند که دست خدمتگزاران را هم نبندند.
ما نبایست خلاقیت،نبـوغ، قضاوت معقول و مستقل خدمتگزاران مان را با آوردن طرح ها و یا سیاست نامه ها محدود کنیم .
ماخدمت گزاران قابل اعتماد را بنا به ویژگی های رهبری مؤثر انتخاب میکنیم تا در دادن وکالت که یک امر ریسکی میباشد،ترس و نگرانی نداشته باشیم.
لازم است که هر خدمتگزار با سطـح مـربوطـه خودش مشـورت کنـد و مورد راهنمـایی قرار گیـرد .
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#11
خیرزیرادراینصورت منابع روحانی مالی وقت و انرژی ما برای انجام خدمات درراستای رساندن پیام به معتادان درحال عذاب هدرمیرود البته دادن اختیاریه ریسک است اگر خدمتگزاران به نرمی متعهدانه وظایفی راکه گروه به آنها داده اند انجام ندهند مامانها را مواخذه یا تنبیه یا بازخواست نمی کنیم بلکه پاسخ خواستن به آنها کمک کرده و آنها درمورد حمایت معنوی و روحانی قرارمیدهیم
پاسخ
 سپاس شده توسط Darush sistan ، حـمـیـد
#12
سلام
--اگر هر هیئت یا کمیته خدماتی که به گروه شما خدمت می‌کند، می‌توانست فقط بعد از مشورت با گروه شما اقدام کند، آیا قادر بود که به نرمی و راحتی وظایفی را که گروه شما به عهده‌اش گذاشته است را انجام دهد؟ البته که خیر- اما این هم چالشی شده که متاسفانه باعث تفرقه وهرج و مرج شده است و ساختار گاها فراموش می کند که برای خدمت به گروه اینجا است نه حکومت.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#13
سلام

=-یک سری اختیارات در اساسنامه ها داده شده است واین کمیته ها می توانند در همین موارد تصمیم بگیرند البته با آگاه بودن گروه از شرایط اما به هر حال بعضی مسائل تاثیرات مستقیم بر گروه ها می گذارد واین از جمله کارهایی است که هیئت ها باید بدون اجازه گروه ها انجام ندهند...
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان