امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سؤال 2: اگر گروه‌ها شما در مورد هر تصمیمی که هیئت، کمیته یا کمیته فرعی در سطح ناحیه،
#1
سؤال 2: اگر گروه‌ها شما در مورد هر تصمیمی که هیئت، کمیته یا کمیته فرعی در سطح ناحیه، منطقه و دنیا مورد مشورت قرار می‌گرفت، آیا وقت وانرژی کافی برای رسیدن به مسائل خود را داشت؟ آیا گروه شما اطلاعات کافی برای ارائه نصایح هوشمندانه در مورد تمام این مطالب را داشت؟
پاسخ
#2
سؤال 2: اگر گروه‌ها شما در مورد هر تصمیمی که هیئت، کمیته یا کمیته فرعی در سطح ناحیه،
خیر؛ خیر ‌‌‌‌؛ چون دانش کافی و زمان کافی برای تمام مواردها گروه ندارد و همانطور که گفته شد ما نماینده خود را وکیل کرده ایم که در این موارد ها اظهار نظر کنند و در سئوال قبل ما اختیارتام داده ایم؛ خیر اگر قرار شوددر مورد هر تصمیمی مورد مشورت قرار گیرد دیگر وقتی نمی‌ماند که در گروه ها به آن هدف اصلی بپردازد و از طرف کارگاه ها و کمیته ها کارشان به کندی پیش می رود گروه ها با دادن اختیار اعضأءدرکمیته ها را تشویق می‌کنند به انجام کارهاو گرفتن تصمیمات البته این تصمیمات باید به گروه های دیگر تأثیر مستقیم نداشته باشد مثل اطلاع رسانی در بیمارستان و مراکز درمانی خطوط تلفونی نشریات و اینکه باعث می شود سرعت کار بالا برود و گروه ها نیاز ندارند هر تصمیمی که از طرف آنها گرفته می شود را تثبیت کنند و این طوری وقت و انرژی خود را در جلسات میگزارند اگر قرار بود گروه هادرمورد هر مسئله ای مورد مشورت قرار گیرند بیشتروقت جلسات صرف بر گزاری جلسات اداری می‌شود و از هدف اصلی دور می‌شویم در ضمن گروه ما توان و انرژی اطلاعات و ایده‌های لازم برای خط و مش دادن به خدمات را نداریم و این توان در کمیته شهری با حضور نمایندگان دیگر گروه ها به دست می آوریم در ضمن گروه ها از طریق نمایندگان خود مورد مشورت لایه‌های دیگر ساختار قرار می‌گیرند ۰

پاسخ
#3
خیر : اگر قرار بود برای هر تصمیمی گروه ها مورد مشورت قرار گیرند نیازی به ساختار نبود – گروه ها وقت و انرژی کافی ندارند – تصمیماتی که گروه ها می گیرند بیشتر فقط در سطح گروه ها کاربرد دارد –در این صورت وقت برای رسیدن به مشکلات خود – تازه وارد ها – خدمات داخل گروه ها – و بازیابی اعضاء نداشتند- باید جلسات اداری زیاد برپا کنند- واقع گروه ها با دخالت در ساختار خدماتی و هر تصمیم ان در اجرای هدف اصلی وقفه ایجاد می کردند و گروه ها نیز از هدف اصلی خود خارج می شدند – و بعد دست ساختار را برای انجام خدماتشان می بستند و ازادی عمل را از انها می گرفتند – پس اختیاراتی که لازم باشد مثل تصمیم گیریها ذدر مورد کمیته های فرعی –انتخاب خدمت گذاران و غیره را به خود انها واگذار می کنیم تا خودمان بر هدف اصلی متمرکز شویم- با انتخاب خدمتگزار لایق و متعهد و مورد اعتماد از هدر رفتن وقت، انرژی و دوباره‌کاری جلوگیری شود

قسمت دوم سوال : خیر و حتی اگر هم داشت یک گروه به تنهای نمی توانست تمام احتیاجات و ایده های مورد نظر برنامه را ارائه کند –هرج و مرج به وجود می امد – و دلیلی نبود که دیگر ساختار تشکیل شود – هیچ گروهی اطلاعات کافی در مورد تمام سطوح ساختار خدماتی را ندارد - آنوقت دیگر وقتی برای برگزاری جلسه بهبودی و اداری خود ندارد - نماینده بنیادو اساس ساختار خدماتی است پس اگر نماینده و علل بدل توانا انتخاب شوند باقی سطوح خدماتی هم درست هدف اصلی خود را انجام می دهند
پاسخ
#4
گروه ها به ساختار خدماتی اختیار تصمیم گیری و انجام خدمات می دهند ، و توسط نمایندگان گروه ها روی آنها نظارت می نماید ، و این باعث تسریع خدمات در ساختار می شود و

گروه نیز می تواند در پیشبرد اهداف خود آزادانه حرکت کند . برای انجام هر تصمیم خدماتی در ساختار ، اگر گروه ها مستقیما درگیر می شدند ، وقت و انرژی لازم برای انجام هدف

اصلیشان (سنت پنجم ) را نداشتند
پاسخ
#5
خیر، ما در هر خدماتی خدمتگزار مورد اعتماد انتخاب می‌کنیم و در مورد هر خدمتی که توانایی انجام آن خدمت را دارد به آن خدمتگزار می‌دهیم تا بتواند با تجربه و آگاهی تصمیمات درستی را برای گرو بگیرد
پاسخ
#6
خیر . اطلاعات گروه محدود است و وقت کافی و انرژی و تجربه و آگاهی لازم و همینطور منابع مالی و انسانی مورد نیاز را به تنهایی ندارد ، و برای اینکه بتواند هدف اصلی خود را به خوبی انجام دهد و جلسات بهبودی را دچار مشکل نکند خود را درگیر نمیکند . گروه به علت نداشتن منابع فوق در حد نیاز با فرستادن منابع به ساختار و انتخاب خدمتگزاران آگاه ، کمک میکند تا ادغام منابع صورت گیرد و راهنمایی های لازم به ساختار داده شود . با انتخاب نماینده و توسط آن از ساختار پاسخگویی میخواهد و در مواردی که نیاز به وجدان جمعی باشد گروه با رأی وجدان به نمایند تفویض اختیار میکند . گروه در اینگونه موارد با انتخاب نماینده و حضور وی در ساختار مورد مشورت غیر مستقیم قرار میگیرد و خود را مستقیما در گیر نمیکند چون وقت و انرژی برای انجام همه این کارها را ندارد و باید در راستای رساندن پیام با برگزاری جلسات بهبودی عمل نماید . گروه منابع کافی در مورد این مطالب را ندارد اما وجدان جمعی گروهها جامع و کامل میباشد و یکی از راهها بکار گیری مفهوم سوم دقت در انتخاب خدمتگزار مورد اعتماد و رعایت اصل چرخش در ساختار است Heart Heart Heart
پاسخ
#7
خیر.اگرگروه مابخواهدبرای کلیه تصمیم گیری های ساختارمشورت بدهد.نمیتواندبه کاراصلی خودبپردازد.درضمن باوجودهزاران گروهی که درشهرهاوکشورهای مختلف وجودداردانجام این کار(درسطوح بالاترساختار)ناممکن است.خیر.اکثرگروههایی که من میشناسم ازتجربه کافی(برای مشورت دادن درهمه زمینه ها)برخوردارنیستند.
پاسخ
#8
خیر- چون گروهها وقت و انرژی کافی را ندارند تا مرتباً تصمیم‌گیری کنند. زیرا باید جلسات اداری زیاد برپا کنند. با انتخاب خدمتگزار لایق و متعهد و مورد اعتماد از هدر رفتن وقت، انرژی و دوباره‌کاری جلوگیری شود و گروه در راستای سنت 5 حرکت کند. خیر اطلاعات و تجربیات گروه محدود است و نمی‌توانند در تمام مسائل خود را دخیل کنند زیرا آنوقت دیگر وقتی برای برگزاری جلسه بهبودی و اداری خود ندارد.
پاسخ
#9
خیر گروه ها ساختار خدماتی رو توسط نمایندگان تشکیل دادن تا به هدف اصلی خود متمرکز شوند .گروه ها منابع مالی ، انسانی و ایده و وجدان  ساختار خدماتی رو تامین میکنند در مفهوم دوم اشاره شده در موارد خاص مورد مشورت قرار میگیرند که شامل تغییر و دستکاری درقدمها و سنت ها و ماهیت naیا هدف naو یا تغییر نام na باشد
پاسخ
#10
سلام
ساختار خدماتی برای این تشکیل شده که گروه ها وقت و حوصله برگذاری جلسات بهبودی را داشته باشند. و از هدف اصلی خود استفاده لازم را ببرند.اگر هر بار کل خدمات بخواهند یک سوال از گروه داشته باشند دیگر گروه وقت جلسه بهبودی ندارد.گروه به تنهایی امکان راهنمایی ندارد اما تجربیات خود را در اختیار می گذارند.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#11
سؤال 2: اگر گروه‌ها شما در مورد هر تصمیمی که هیئت، کمیته یا کمیته فرعی در سطح ناحیه، منطقه و دنیا مورد مشورت قرار می‌گرفت، آیا وقت وانرژی کافی برای رسیدن به مسائل خود را داشت؟ آیا گروه شما اطلاعات کافی برای ارائه نصایح هوشمندانه در مورد تمام این مطالب را داشت؟(مفهوم۳)
اصلا یکی از دلایل بوحودآمدن مفهوم سوم یا مفهوم واگذاری و تفویض اختیار، همین آزادی عمل برای گروه ها بود، اما لازم است که فراموش نکنیم اختیاردارنهایی این ساختارگروه ها هستن و مابایست این واگذاری را جوری تعریف کنیم که هر موقع گروه ها صلاح دانستند بتونند نظرات خود را بر این ساختار اعمال کنند ، ما از خدمتگزاران خود درخاست میکنیم که در تصمیم گیری ها بهترین قضاوت شان رابکارگیرند و هرجالازم بودبرای تصمیم گیری بهترگروه هارادرجریان امورخودقرار دهند.

یکی دیگراز دلایل واگذاری که این سوال بدان اشاره داشته این است که گروه ها بطور کامل داری تمامی اطلاعات لازم برای ارائه نصایح هوشمندانه نیستند، مثلا گروه ها شاید ندانندکه کدام کاغذبرای چاپ نشریات باکیفیت تر ازبقیه است،یاندانند چطور قراردادهای مالیاتی را تشریح کنند.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#12
خیر گروههایnaتشکیل شده اند تا میزبانی معتادان برای تبادل تجربه بهبودی درراستای سنت پنجم را بعهده بگیرند مطمئنا اطلاعات تخصصی درمورد اینگونه مطالب راندارنداما برای ایجاد این مقوله انتخاب نماینده ونایب نماینده آگاه ساختارخدماتی و اعزام این خدمتگزاران به سطوح ساختارباعث ارتقا آگاهی اعضاونیزموردمشورت قرارگرفتن ساختارازطرف گروههامیگردد
بنابراین اگرگروهها به نماینده تفویض اختیارمیکنند تا ایشان از بهترین قضاوتهایشان استفاده کنندازطرف گروه در فرایند تصمیم گیریها شرکت کرده وجدان گروهی را در ساختار شکل میدهند
پاسخ
 سپاس شده توسط Darush sistan ، حـمـیـد
#13
سلام
--اگر گروه‌ها شما در مورد هر تصمیمی که هیئت، کمیته یا کمیته فرعی در سطح ناحیه، منطقه و دنیا مورد مشورت قرار می‌گرفت، آیا وقت وانرژی کافی برای رسیدن به مسائل خود را داشت؟ خیر-اما باید در جریان اتفاقات قرار بگیرد واقتدار خود را بر ساختار حفظ نماید.
--آیا گروه شما اطلاعات کافی برای ارائه نصایح هوشمندانه در مورد تمام این مطالب را داشت؟ خیر به تنهایی ندارد.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#14
سلام

==یکی از دلایل اختلافات و دو دستگی که در گروه ها وهیئت ها بابت اتفاقات سال گذشته افتاد عدم آگاهی گروه ها از مسائل انجمن بود واین پنهان کاری باعث شده بود دو دسته تشکیل بشود مخالف و موافق که در چند ماه مشکلاتی را برای گروه ها ایجاد کرده بود...
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان