امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
1- سنت دوم NA را بخوانید، آیا NA رهبر دارد؟ اگر دارد، چه نوع رهبری؟ آیا انجمنی که تصم
#1
1- سنت دوم NA را بخوانید، آیا NA رهبر دارد؟ اگر دارد، چه نوع رهبری؟ آیا انجمنی که تصمیمات جمعی می‌گیرد به رهبر نیاز دارد؟
پاسخ
#2
RE: 1- سنت دوم NA را بخوانید، آیا NA رهبر دارد؟ اگر دارد، چه نوع رهبری؟ آیا انجمنی که تصم
بله؛ هر عضو در هر پست وعنوان خدماتی خود رهبرآن خدمت هست؛ مثلاً برای هدایت گروه شخصی به عنوان گردانده (رهبر) نامیده می‌گردد که بتواند نظم گروه را انجام دهد مثلاً اگر ما گرداننده نداشته باشیم همه میخواهند باهم اظهار نظر یا مشارکت کند ما برای حفظ نظم می‌بایست یک گرداننده داشته باشیم؛ بله گرداننده جلسات اداری شخصی باید باشد که نظرات گروه را گردآوری کند و خرد جمعی را که در سنت دوم به آن اشاره شده و نتيجه اش حرف خداست همان رأی وجدان گروه را اعلام کند بله خدمت گزاران مورد اعتماد ما آنها حکومت نمی‌کنند؛

پاسخ
#3
- بله، در 3 مفهوم اول توضیح داده شد که معتادان گمنام نیاز به رهبر دارد تا خدمات ما را رهبری کنند

قسمت دوم : رهبری در این انجمن از طریق نمونه بودن – الگو بودن و خدمات ایثار گرانه کار می کند و حکومت نمی‌کند ویژگی‌هایی مثل فروتنی – شایستگی – صداقت دارد

قسمت سوم : برای تصمیم‌گیری‌های جمعی به رهبر نیاز است. چون کسانی باید باشند که تعهد و مسئولیت داشته باشند تا قلب تپنده NAهمیشه زنده و پویا باشد و بتواند خدمات خود را ارائه کند – رهبر نیاز دارد برای اجرایی تصمیمات جمعی – اگاه کردن گروه – حمایت از تصمیمات – گروه را از بیراه رفتن نجات دهند – و در نهایت توسط انها و خداوند گروه هدایت و راهنمایی شود
پاسخ
#4
اعتماد لازم جهت واگذاری مطمئن اختیارات خدمت بر اساس انتخاب دقیق خدمت گزاران مورد اعتماد می باشد. سوابق شخصی و مدارج تحصیلی و حرفه ای ، اگر چه موثر و یاری دهنده است ، اما لزوما دلیل رهبری موثر نمی باشد. وقتی خدمت گزاران مورد اعتماد انتخاب می کنیم ، به هر حال به خود فرد اعتماد می کنیم و نه فقط به مهارت های او ، یکی از نخستین نکاتی که هنگام انتخاب خدمت گزاران مورد اعتماد ، به دنبالش هستیم ، فروتنی است .

خدمت و قبول مسئولیت برای معتاد در حال بهبودی ، تجربه ای فروتنانه است . از طریق کارکرد دوازده قدم ، خدمت گزاران مورد اعتماد ما ، نه تنها با توانایهای خود ، بلکه با نقایص و محدودیت های خود آشنا شده اند . و می دانند که پذیرفته اند تا با کمک خداوند ، به بهترین نحوی که می توانند ، به انجمن ما خدمت کنند.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر11 ، ناظر9 ، حـمـیـد
#5
بله، رهبر دارد ولی حکومت نمی‌کند ویژگی‌هایی مثل فروتنی – شایستگی – صداقت دارد و برای تصمیم‌گیری‌های جمعی به رهبر نیاز است
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر9 ، حـمـیـد
#6
رهبران ما فقط خدمتگزاران ما میباشند آنها حکومت نمیکنند . » NA مرجع دارد و خدمتگزار ، رهبر انی که مورد اعتماد گروه میباشند و میتوانند صادقانه خدمت کنند . رهبر انی که مهمترین ویژگی آنها عملکرد شان در چارچوب ۱۲ قدم و سنت میباشد . رهبران در انجمن اصول روحانی را بکار میگیرند و بابت خدمات شان حقوقی دریافت نمیکنند . رهبران در انجمن میبایست بر مبنای شرح وظایف شان خدمت کنند ( رهبری با ویژگیهای وجدان گروه ) . ارتباط خوب خدمتگزار و داشتن وجدان گروه و عملکرد در اصول روحانی قدمها و سنتها در خدمت ، و تربیت و تحصیلات کلاسیک و اجتماعی میتواند در خدمت موثر باشد . بکار بردن اصل مشورت و خود محور نبودن و داشتن تداوم در خدمت . همراه گروه بودن و استفاده از نظریات گروه و اعمال نکردن نظریات شخصی بکار گیری اصل روحانی روشن بینی ، ایثار و گذشت و داشتن فروتنی و ایده . احترام گذاشتن به رأي وجدان گروه و بکار گیری آنها . نفس خدمت مهم است نه نوع خدمت . رهبر به خدمتگزار انی گفته میشود که صادقانه دلسوزانه و مسئولانه و با استفاده از اصول معنوی قدمها و سنتها به صورت موثری خدمت به تنهایی تصمیم نمی گیرند و بیداری روحانی آنها مشهود است . ( اصول همچون : پذیرش ، فروتنی ، روشن بینی ، تسلیم ، شهامت ، صداقت ، امانت ، مشورت ، تمایل ، تعهد و تعلق ) اینگونه افراد خدمتگزار مورد اعتماد هستند که هدایت گروه و ساختار را رقم می زنند و رهبری را الگو سازی میکنند Heart Heart Heart
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر9 ، حـمـیـد
#7
بله . در سنت دوم به این نکته اشاره شده است که ما در انجمن معتادان گمنام رهبر داریم ، اما این رهبری به منظور خدمت به انجمن است و رهبران ما در برابر ما پاسخگو هستند و نمی توانند در خارج از چهارچوب انجمن کار کنند . ما رهبران خود را از میان کسانی انتخاب می کنیم که سابقه خوبی در خدمت کردن داشته باشند . داشتن عملکرد مثبت در انجمن و زندگی شخصی ، داشتن روشن بینی ، صداقت ، فروتنی ، و شهامت رهبری از ملاک های انتخاب رهبران ماست . ما کسی را انتخاب می کنیم که بتواند به بهترین نحوه ممکن ما را به هدف اصلی مان ( رساندن پیام و دادن سرویس به معتادان در حال عذاب ) سوق دهد . بله ، ما فکر می کنیم یک رهبر با تجربه و خدمتگذار ، گروه را به سمت هدف اصلی هدایت می کند . لذا لازم است که با توجه به تصمیم گیری گروهی مان ، رهبر هم داشته باشیم
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#8
سلام
بله
گرداننده جلسه بهبودی این امکان را فراهم می آورد تا اعضاء بتوانند در فضایی مملو از بهبودی تجربیات خود را بیان کنند.مقصود از این سوال هدایت کننده است.برای گرفتن تصمیم جمعی نیاز به هدایت گروه است و یک نفر باید نظم جلسه را برقرار کند تصمیم جمعی هم نیازمند هدایت است.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#9
رهبران ماحکومت نمیکنم خدمتگزاران مورداعتمادهستندفقط مارادرتصمیمات جمعی کمک و راهنمایی میکنم این رهبران راهنمایانی هستند که گروه را هدایت کرده وبه خدمات ماسمت وسومیدهند
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#10
سلام

-سنت دوم NA را بخوانید، آیا NA رهبر دارد؟ بله رهبر دارد
-اگر دارد، چه نوع رهبری؟ خدمتگزار مورد اعتماد که گاهاه از طریق وجدان گروه نیز انتخاب می شود
-آیا انجمنی که تصمیمات جمعی می‌گیرد به رهبر نیاز دارد؟بله.هدایت کردن یک جمع برای رسیدن به هدف اصلی نیازمند برنامه و گرداننده است
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10 ، حـمـیـد
#11
رهبران ماالگوی خوبی ازاخلاق ورفتارهستندانهابانگاه به سنت دوم به ما آموختن که به تنهایی نمیشودتصمیم گیری نمودوبایدبصورت جمعی انجام شود
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#12
سلام
--سنت دوم NA را بخوانید، آیا NA رهبر دارد؟ بله.البته به معنای رهبری نیست و خدمت می کند وهدایت می کند.
--اگر دارد، چه نوع رهبری؟ فقط خدمتگذارمورد اعتماد.
--آیا انجمنی که تصمیمات جمعی می‌گیرد به رهبر نیاز دارد؟
بله- یک نفر که مسیر را به جمع نشان دهد البته بدون خود محوری...
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#13
سلام

==بله- راهبری برای جلسات وخدمات- این نوع از راهبری خدمتگذار نام دارد-
بله- جلساتی که به صورت گروه ی وروحانی هم برگذار می گردد نیازمند یک نفر است تا نظم و ترتیب را در آن اجرا کند وکمک کننده باشد و این مساله به صورت وجدانی انجام می گیرد...
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#14
رهبری در ان ای به معنی خدمتگزاری است .
ما زمانی که بصورت فردی تصمیم میگیریم، معمولا تصمیماتمان درست از آب درنمیاید،برای همین گروهی تصمیم میگیریم ،اما باید یک نفر آن تصمیم را عملی کند و آن اشخاص رهبران na میباشند که از طریق خود اعضاانتخاب میشود.
اگر ان ای رهبر نداشته باشد کارهاانجام نمیشود.
پاسخ
#15
سلام 
رهبران همان خدمت گذاران مورد اعتماد هستند
رهبران همان اعضایی که با از خودگذشتگی برای na  خدمت میکنند
انتقاد پذیر هستند
بله نیاز هست تا ما اعضایی را برای انجام خدمات بعنوان رهبر مورد اعتماد انتخاب کنیم تا کارهای خدماتی که گروه در مورد انها تصمیم گرفته به اجرا در بیاورد
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان