امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سؤال 4- سنت دوازدهم NA را بخوانید. بکارگیری مفهوم شش چگونه به ما کمک می‌کند که هنگام
#1
سؤال 4- سنت دوازدهم NA را بخوانید. بکارگیری مفهوم شش چگونه به ما کمک می‌کند که هنگام تصمیم‌گیری اصول را با شخصیت‌ها ترجیح دهیم؟
پاسخ
#2
 سؤال 4- سنت دوازدهم NA را بخوانید. بکارگیری مفهوم شش چگونه به ما کمک می‌کند که هنگام
به ما یاد آور این است که طبق اصول سنت ها و سنت دوازدهم ما شخص را بزرگ نماای ننماایم و یا اینکه او با ما دوست است یا رهجو و یا راهنمای ما می‌باشد بر خلاف اصول به او رأی دهیم مفهوم ششم می‌گوید که در رأی گیری و درخدمات وخدمت به وجدان خودتان نگاه کنیم واز شخصیت‌ها استفاده نکنیم و به آنها نگاه نکنیم مفهوم ششم کمک میکند که در تصمیم گیریها من به وجدان خودم روجوع کنم نه اینکه به وجدان دیگران رجوع کنم مثلأ راهنما رهجو اشخاص پاکی بالا وقدیمی و یا هم گروهی من در رأی گیری به تواناای های افرادنگاه میکنم نه به اسم ودوستی ای که باآنها دارم و اگر کسی باشد که حتی هیچ یک از موارد بالا را نداشته باشد ولی تواناای خدمت را دارد من به آن رأی میدهم مفهوم ششم می‌گوید در رأی دادن دلسوزی هم کار برد ندارد مثلأ بعضی‌ها برای هر پست خدمتی پا می‌شوند بیرون می‌روند رأی نمی آورند باید کسی که یک هدف برای خدمت داشته باشد و ما توجه به تواناای هایی که او دارد رأی میدهیم۰
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر11 ، ناظر10
#3
در زمان تصمیم گیری برای شکل گیری وجدان گروه همه اعضاء برابرند و حق برتر ی با کسی نیست – در هنگام تصمیم گیری همه اعضاء به یک اندازه در پروسه تصمیم گیری سهم و نقش دارند – به اینگونه نیست که یک عضو قدیمی حق دو رای داشته باشد و یا مهم تر از بقیه باشد وقتی که ما قبل از رای گیری دعا و مراقبه می کنیم و قلب مان متوجه خدانود است و دیگر در بین رای گیری باند بازی نمی کنیم و راهنما بازی و شخصیت ها را کنار می گذاریم و هنگام تصمیم گیری نباید عقیده اعضای قدیمی به اجرا در اید بلکه باید وجدان گروه شکل گیرد طبق سنت 12 گمنامی اساس روحانی تمام سنت‌های ماست در NA هیچکس ارجع‌تر نیست و اینکه اصول را به شخصیت‌ها ترجیح دهیم شخص نمی‌تواند برای گروه تصمیم بگیرد (بلکه گروه تصمیم می‌گیرد.)
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر11 ، ناظر10
#4
همان طور که ما خواهان قوی ترین اتحاد روحانی در معتادان گمنام هستیم ، در تصمیم گیری ها نیز خواهان قوی ترین اتحاد در معتادان گمنام هستیم ، در تصمیم گیری ها نیز خواهان هم رایی و اتفاق آراء هستیم و نه صرفا رای اکثریت ، هر چقدر در بررسی نظرات خود دقت بیشتری کنیم ، احتمال رسیدن به اتفاق آراء بیشتر می شود و به رای گیری جهت کمک برای ترجمه وجدان گروهی به تصمیمی جامع نیاز نمی افتد .
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر11 ، حـمـیـد ، ناظر10
#5
طبق سنت 12 گمنامی اساس روحانی تمام سنت‌های ماست در NA هیچکس ارجع‌تر نیست و اینکه اصول را به شخصیت‌ها ترجیح دهیم شخص نمی‌تواند برای گروه تصمیم بگیرد (بلکه گروه تصمیم می‌گیرد
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10 ، حـمـیـد
#6
زمانی که ما طلبق مفهوم ششم از سنت دوازدهم استفاده میکنیم یعنی اجازه میدهیم وجدان های فردی ما تحت تأثیر اصول قرار گیرد تا بتوانیم از راه مشورت ، دعا و درخواست راهنمایی به دور از نواقص تصمیم درست بگیریم . فروتنی اجازه میدهد که فقط نظرات را گوش کنیم و به این توجه نکنیم که چه شخصی دارد صحبت میکند و نظر میدهد این موضوع باعث میشود اصول را به شخصيتها ترجیح دهیم . نظرات را از فیلتر بیداری روحانی رد کنیم و توجه به خود نظر کنیم بدون در نظر گرفتن اینکه چه شخصی آن را بیان کرده نظر خود را صادقانه عنوان جلوی شخصیت پردازی میکنیم از نیروی برتر بخواهیم ما را راهنمایی کند . در همه مباحث سعی کنیم به روح نهفته در کنیم نه به خود کلمات . اصول روحانی برنامه بهترین راه برای ایجاد صلح و بهبودی و میباشد در صورتی که شخصیت پردازی نقطه مقابل آن است
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، آریا داریوش ، ناظر10
#7
زمان رای گیری و جلسات اداری باید یادمان نرود که برای چه آنجا هستیم . ما یک هدف اصلی داریم و آن رساندن [b]پیام[/b] به معتاد در حال عذاب است . منافع مشترک ما در [b]گرو [/b]به سرانجام رساندن این هدف است . یادآوری[b] دائم[/b] این موضوع کمک [b]موثری[/b] به تک تک اعضاء (در زمان رای گیری ) می کند . لازم است که در جلسات[b] اداری[/b] به موضوع مورد رای گیری به نحو شایسته ای پرداخته شود و صحبت های موافق و [b]مخالف[/b] شنیده شود . رهبران ما حق ندارند نظر خود را به گروه [b]تحمیل[/b] کنند . نقش رهبران و یا خدمتگذاران ما دادن[b] آگاهی[/b] به گروه است . ما در انجمن معتادان گمنام [b]رای ویژه[/b] نداریم . این به این معنی است که هر کس که عضو انجمن معتادان گمنام است [b]فقط [/b]یک حق رای در تصمیم گیری ها دارد و نمی تواند رای خود را به دیگران [b]تحمیل [/b]کند . همچنین اعضاء گروه ها موظف هستند که اصول را به شخصیت ها ترجیح دهند و در هنگام تصمیم گیری ها با آگاهی کامل و [b]بدون[/b] پیروی ( در برخی از جلسات اداری رای گیری ها تحت تاثیر روابط راهنما و رهجو  است ) از [b]دیگران[/b] رای بدهند
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر11 ، حـمـیـد ، آریا داریوش ، ناظر10
#8
سلام
اصول انجمن یعنی اجرای سنت پنج و رساندن پیام.کار ما این است که زندگی کنیم و امکان بهرمندی دیگران را نیز در زندگی اجرا کنیم.حضور خداوند برای همین کار است.تمرکز بر هدف انجمن و رساندن پیام.این مسئاله با شروع قدم ها اغاز می شود.اجرای بهبودی شخصی در سنت دوازده و اجرای اصول ساده و مهم انجمن و اجرای تصمیمات با توجه به این که باید به کسانی که حضور ندارند و کسانی که اینده می آیند فکر کرد.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، آریا داریوش ، ناظر10
#9
تمرکزبرروی بهبودی شخصی و تولیدجاذبه ازطریق کارکرد اگاهانه قدمها. ترجیح دادن اصول به شخصیتها ایثاروگدشت به دنبال خدمت بودن به دنبال عشق و تمایل بودن استفاده از اصول روحانی گمنامی تمرکز برروی هدف اصلی
پاسخ
 سپاس شده توسط Darush sistan ، ناظر10 ، حـمـیـد ، آریا داریوش
#10
سلام

== راهنمایی جاری نیروی برتر در زمان تصمیم گیری وانجام کارها نیز مساله مهمی است این راهنمایی همیشه قابل استفاده است من گاها نیاز دارم از یک عضو قدیمی تر سوال نمایم اما این مساله روی تصمیم من بر خلاف اصول تصمیم نمی گذارد...
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10 ، حـمـیـد ، آریا داریوش
#11
سؤال 4- سنت دوازدهم NA را بخوانید. بکارگیری مفهوم شش چگونه به ما کمک می‌کند که هنگام تصمیم‌گیری اصول را با شخصیت‌ها ترجیح دهیم؟(مفهوم۶)
آگاهی از این مفهوم کمک کرد،که دیگه نگاه نکنم که راهنمام کاندید شده یا دوست صمیمیم و یا رهجوم، شخصیت ها را کنار بگذاریم و به ویژگی های رهبری کسی که کاندید شده نگاه کنم و اینکه دعا کنم ،با وجدان خودم مشورت کنم ، حتی اصول را به شخصیت خودمم ترجیح بدم،یعنی برای منافع شخصی به اون کاندیدا یا موضوع رأی ندهم ، خیروصلاح گروه و انجمن را در نظربگیرم .
بکارگیری این مفهوم به موازات سنت دوازدهم یعنی حق به حق دار برسد .
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان