امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
1- آیا گروه شما وظایف خاصی را به افراد مخصوصی محول می‌کند؟ آیا این کار کمک می‌کند تا
#1
1- آیا گروه شما وظایف خاصی را به افراد مخصوصی محول می‌کند؟ آیا این کار کمک می‌کند تا از انجام کارهای مهم اطمینان حاصل شود؟
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر11 ، حـمـیـد ، ناظر۱۵ ، ناظر9 ، حوریا ___Bu ، ناظر2
#2
 آیا گروه شما وظایف خاصی را به افراد مخصوصی محول می‌کند؟ آیا این کار کمک می‌کند تا

بله؛ نماینده خزانه دار منشی‌ها مسئول پذیرایی گردانده اداری نشریات وغیره ۰۰ ۰۰؛ بله برای هدر نرفتن سنت هفتم خزانه دار و مسئول نشریات و پذیرای می باشند و برای برگزاری جلسات دیگر خدمت گزاران منشی وغیره ۰۰ ۰۰ ‌‌؛ بله هرکس یک وظیفه ای را بر عهده می‌گیرد مثلاً مسئول باز کردن و بستن جلسه وانتخاب سخنران وگرداننده و خوشامد گو برعهده منشی است؛ یاخریدکیک و پرداخت اجاره بها برعهده خزانه دار است؛ مسئول نشریات برای تهیه نشریات کوشش می‌کند؛ نماینده بین گروه بردن مسائل و مشکلات وایده گروه به کمیته شهری و آوردن گزارش کمیته شهری به گروه کمکی که به ما می‌کند این است شفافیت در زمینه خدمات بیشتر می‌شود ونقطه پاسخگوای یک نفره خاصت می‌باشد تداخل خدمتی بین خدمت گزاران پیش نمی آید و از هدر رفتن منابع NA جلوگیری می‌شود مثلاً اگر یک روز در جلسه جاذبه اگر کیک تولد خریداری نشود خزانه دار پاسخگو می باشد ۰
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر11 ، حـمـیـد ، ناظر۱۵ ، ناظر9 ، حوریا ___Bu ، ناظر2
#3
بله : گروه ما یک سری وظایف از پیش تعیین شده را دارد که همان جایگاهای خدماتی می باشند که با رای وجدان گروه به یک سری از خدمت گذاران محول می کندو شرح وظایف و محدوده خدمتی و شرایط انها را طبق اساسنامه مشخص کرده است
قسمت دوم : بله باید این کارها انجام شود چون باعث می شود تا خلاء در نیازهای گروه پیش نیاید و فقط یک نفر پاسخگو باشد که ان یک نفر نماینده کمیته ای باشد و در واقع این مفهوم این پیام را دارد بهتر است وظایف را به افراد خاصی محول کنیم تا کارها به درستی انجام گیرد ویک نفر مسئولیت پاسخ را بر عهده گیرد و مشکلات را گردن دیگران نیاندازد
باعث می شود دوباره کاری نشود – در کار هم دخالت نکنند – بدانیم چه می خواهیم و پاسخگو کیست .
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر11 ، حـمـیـد ، ناظر10 ، ناظر۱۵ ، ناظر9 ، حوریا ___Bu ، ناظر2
#4
کلید بکار گیری مفهوم پنجم در تعریف وظیفه ای است که نیاز به انجام دارد و آسان ترین راه ، به کار گرفتن آن از همان ابتدا است .
در ابتدا وقتی که یک وظیفه خدمت را بوجود می آوریم ، باید نوع اختیاری که جهت انجام آن واگذار خواهیم کرد و نحوه پاسخ گویی آن مورد نظر قرار گیرد.
پس از آن یک خدمت گزار مورد اعتماد مشخص هیئت خدماتی ، یا کمیته باید به عنوان تنها تصمیم گیرنده و پاسخ گو برای انجام این وظیفه انتخاب گردد. این اصل ساده در تمام خدمات معتادان گمنام از گروه تا خدمات جهانی به کار گرفته می شود.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر11 ، ناظر10 ، حـمـیـد ، ناظر۱۵ ، ناظر9 ، حوریا ___Bu ، ناظر2
#5
بله، چون تداخل خدمتی بوجود نمی‌آید و خدمتگزار پاسخگوست و چون وجدان گروه به او اعتماد دارد گروه او را حمایت می‌کند و او نیز جوابگوی گروه خواهد بود
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10 ، حـمـیـد ، ناظر۱۵ ، ناظر9 ، حوریا ___Bu ، ناظر2
#6
بله.درگروه ماوظایف(پستهای خدمتی)به افرادخاص واگذارمیشودمافکرمیکنیم که این کارضروری است چراکه میشودازیک شخص مشخص درموردکاری که بایدانجام بگیردتوضیح بخواهیم ودرصورت کم کاری فردموردنظردرنهایت اگرخدمت اوبااصول انجمن ناسازگاردبوداورابرکنارکرده وشخی واجدشرایط دیگری راانتخاب میکنیم بدین تربیت میتوانیم اطمینان داشته باشیم که بهترین گزینه ممکن برای خدمت راداریم.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10 ، حـمـیـد ، ناظر۳ ، ناظر۱۵ ، ناظر9 ، حوریا ___Bu ، ناظر2
#7
سلام
بله
باز و بسته کردن درب جلسه و اماده کردن جلسه با منشی گروه.چیدن میز نشریات با خدمتگذار نشریات است و ارتباط خدماتی با دیگر گروه ها در هیئت نمایندگان توسط نماینده خدماتی گروه است.در برخی موارد مثلا جابه جایی مکان جلسه به یک تیم وجدان می دهند که با سرگروهی یک نفر این خدمت را پی گیری کنند.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10 ، حـمـیـد ، ناظر۳ ، ناظر۱۵ ، ناظر9 ، ناظر۱۶ ، حوریا ___Bu ، ناظر2
#8
بله گروهها نسبت به نیازهایشان خدمت  را تعریف کرده و پستهای خدماتی متفاوتی را بوجود میاورندچگونگی انجام آن خدمت و مقداراختیارات و نحوه پاسخگویی رادراساسنامه خود ثبت میکنند این کاراطمینان گروه راازاین بابت که خدمات موردنیاز آنهابه خدمتگزاران مورداعتمادبدرستی واگذارشده است وظیفه گروه نیز مراقبت حمایت و گرفتن گزارشات شفاف ازخدمتگزاران مطابق بامحدوده اختیارات تعیین شده در اساسنامه میباشد
خدمتگزاران مقابل یکدیگر قرارنمیگیرنداصل تمام خدمت و مسئولیت برمیگردد به پاسخگویی شفاف و گردن گرفتن
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10 ، حـمـیـد ، ناظر۳ ، ناظر۱۵ ، ناظر9 ، ناظر۱۶ ، حوریا ___Bu ، ناظر2
#9
سلام 
بله-ارتباط با ساختار را به نماینده بین گروه واگزار می کند-منشی برای جلسات بهبودی انتخاب می کند و...
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10 ، حـمـیـد ، ناظر۳ ، ناظر9 ، ناظر۱۵ ، ناظر۱۶ ، حوریا ___Bu ، ناظر2
#10
سلام
بله. منشی برای روزهای جلسه انتخاب می شود و این خدمتگزار برای راه اندازی جلسه بهبودی و انتخاب گرداننده و...همکاری انجام می دهد.
وقتی که مشخص باشد چه کسی انجام دهنده است کارها روال بهتری پیدا می کنند.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10 ، حـمـیـد ، ناظر۳ ، ناظر9 ، ناظر۱۵ ، ناظر۱۶ ، حوریا ___Bu ، ناظر2
#11
1- آیا گروه شما وظایف خاصی را به افراد مخصوصی محول می‌کند؟ آیا این کار کمک می‌کند تا از انجام کارهای مهم اطمینان حاصل شود؟(مفهوم۵)
بله، در واقع هیچ کس بدون داشتن صلاحیت عهده دار هیچ پست خدماتی ای نمیتواندباشد، و این اعضا گروه ها هستند که وظایف خدماتی را به خدمتگزاران منتخب که از طریق وجدان گروهی انتخاب شده اند واگذار و محول میکند.
واگذاری خدمت بطوری که محدوده تصمیم گیری و پاسخگویی به وضوح تعریف شده باشد به گروه و آن بدنه خدماتی کمک میکند که کارها بر روی زمین نماند ، هرج و مرج پیش نیاید ،دوباری کاری و اتلاف وقت و هزینه نشود، مسؤلیت گریزی پیش نیاید، و هر جا نیازباشد فعالیت مورد نظر را مورد رسد قرار بدهیم بدانیم به چه کسی و کجا مراجعه کنیم .
 
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر۳ ، ناظر9 ، ناظر۱۵ ، ناظر۱۶ ، حوریا ___Bu ، ناظر2
#12
?پاسخگوئی ويژگی اصلی خدمت در معتادان گمنام است . وقتی به خدمتگزاران مورد اعتماد خود مسئوليت انجام وظيفه خدماتی خاصی را می دهيم ، آنها را برای اختياری كه به آنها واگذار كرده ايم نيز پاسخگو می دانيم. از آنها انتظار داريم كه در دسترس باشند. پيوسته پيشرفت خود را گزارش كنند و با ما در مورد مسئوليتهايشان مشورت نمايند .

?دوازده مفهوم خدماتی
مفهوم پنج خدماتی
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر۳ ، ناظر9 ، ناظر۱۵ ، ناظر۱۶ ، حوریا ___Bu ، ناظر۴ ، ناظر2


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان