امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سؤال 3- آیا گروه شما ارتباط منظم از طرف خدمتگزاران مورد اعتماد، هیئت‌های خدماتی و کمی
#1
سؤال 3- آیا گروه شما ارتباط منظم از طرف خدمتگزاران مورد اعتماد، هیئت‌های خدماتی و کمیته‌هایی که بدان خدمت می‌کنند دریافت می‌کند؟ آیا گروه شما با آن خدمتگزاران مورد اعتماد، هیئت‌های خدماتی و کمیته‌ها و ارتباط منظم برقرار می‌کند؟ این ارتباط و یا کمبود ارتباط، بر روی گروه شما تأثیر گذاشته، چگونه بر روی ساختار خدماتی تأثیر گذاشته؟
پاسخ
#2
3- آیا گروه شما ارتباط منظم از طرف خدمتگزاران مورد اعتماد، هیئت‌های خدماتی و کمی
بله بله بله این ارتباط اول از همه تبادول ارتباط بین گروها را به وجود
می آورد و میتواندبامشارکت ومشورت تجربیات خودراباهم درمیان بگذارند وبرای روشد گروها و انجمن NAمفید است واگر این کار یا ارتباط قطع یا کم رنگ شود بلعکس انجام می‌شود زمانی که این ارتباط ها از بین برود خودمحوری حاکم فرما می‌شودوگروه انجمن ازهم میپاچد ودیگر ساختاری نمی‌ماند واگراین اتحادمستحکم شود قطعآ تآثیرات مثبت و رشد گروها ساختار را در پی دارد‌؛ بله از طریق نماینده بین گروه گزارش‌هاای که در کمیته شهری ماانجام می‌شود را گرفته وبه گروه منعکث می‌کند قسمت دوم یعنی نماینده وعدل بدل در کمیته می‌روند و گزارش‌ها را می‌دهند وتصمیمات را برای گروه می آورند بله من به عنوان نماینده بین گروه سعی میکنم در جلسات فرعی شرکت کنم و خدمت کنم در رأی گیریها و فرآیند تصمیم گیری آن کمیته حضور داشته باشم تا بتوانم تآثیرات این خدمات را به اعضای گروه خود برسانم؛ بله ماوقتی روابط خوب و مؤثر باهیئتهای خدماتی ساختار و کمیته‌های فرعی داشته باشیم می‌توانیم اعضأ را برای خدمت کردن تشویق کنیم؛ یعنی اگر درست اطلارسانی کنیم اعضأ شرکت می‌کنند وقتی شرکت کنند ارتباط قوی می‌شود اگر شرکت نکنند ارتباط کم می‌شود ارتباط کم مابا ساختار باعث می‌شود که اعضای گروها از هم شناخت خوبی نداشته باشند و در موقع رأی گیری نتوانند وجدان خودرابه نمایش بگذارند و یکی از دلایل شکل گیری ساختار خدماتی برقراری ارتباط منظم ومؤثربین گروهاست که باعث می‌شود گروها از هم خبردار باشن و از خدمت کردن در انجمن محروم نشوندواخبار انجمن به گوش اعضأ برسد حمایت ما از ساختار باعث می‌شود که ساختار بیشتر و بهتر دنبال هدف اصلی باشد منابع آن تأمین می‌شود چهارمین تٱمین می‌شود ساختار ماهمیشه خدماتی کار می‌کند ولی کمبود ارتباط باعث دور شدن از هدف اصلی و حکومتی شدن ساختار می‌شود ۰

پاسخ
#3
گروه‌های ما منابع را در اختیار ساختار قرار میدهند تا نیازهای NA تأمین گردد در بعضی مواقع گزارشات کتبی و شفاف نمیباشد و باعث اختلال در ارتباط میان گروه و ساختار می‌شود این منظم بودن ارتباط باعث میشود که گروهها بطور دقیق و صحیح ساختار را حمایت نکنند و یا به ساختار اعتماد نداشته باشند در نهایت باعث رعایت نشدن سنت پنجم و هفتم می‌شود و در مورد خدمتگزاران شایعه پراکنی می‌شود بین گروهها و ساختار فاصله بوجود میاید. ساختار حکومتی و یکطرفه میگردد. برای برقراری ارتباط با ساختار خدماتی می‌باشد ساختار گزارشات کتبی و شفاف از نحوه عملکرد و استفاده از منابع برای تأمین احتیاجات و برآورد هدف کلی گروهها باید آگاه باشند که در ساختار چه تصمیماتی گرفته میشود چون با درک صحیح از ساختار و یک رابطه منظم و مستقیما است که گروهها به ساختار اعتماد کرده و حمایت قوی‌تر میشود ارتباط درست و دوطرفه بین گروه و ساختار باعث انسجام توسعه و هماهنگی مفهوم اول میشود.
بله دریافت می‌کند از طریق گزارشات، فراخوان و اطلاعیه‌ها – از طریق سبد پول
ایده‌ها و وجدان‌ها و خدمتگزاران و ارائه نیازها – بله نمایندگان به دلیل نرساندن گزارشات شفاف و مکتوب NA و برعکس گزارشات از گروه به ساختار باعث می‌َود ارتباط گروه از ساختار قطع شود و در نتیجه ارتباط مختل می‌شود.
پاسخ
#4
هدف از خدمت ، کمک کردن به انجمن در انجام هدف اصلی خود است : رساندن پیام به معتادی که هنوز در عذاب است .

رابطه صادقانه ، باز و مستقیم برای درستی ، و همین طور موثر بودن ساختار خدماتی NA ضروری است . اتحاد ، مسئولیت و اختیار ، تفویض و واگذاری ، رهبری ، جواب گوئی ، وجدان گروهی ، شرکت و حضور ، همگی به ارتباط خوب اجزاء مختلف انجمن NA بستگی دارد .

از طریق ارتباط دو طرفه و منظم ، گروه ها و ساختار خدماتی ما در موقعیتی مناسب جهت حمایت از ایده آل ها و انجام مسئولیت های مشروح در مفاهیم دوازده گانه قرار می گیرند .
پاسخ
#5
بله دریافت می‌کند از طریق گزارشات، فراخوان و اطلاعیه‌ها از طریق سبد پول
ایده‌ها و وجدان‌ها و خدمتگزاران و ارائه نیازها – بله نمایندگان به دلیل نرساندن گزارشات شفاف  و مکتوب NA‌ و برعکس گزارشات از گروه به ساختار باعث می‌َود ارتباط گروه از ساختار قطع شود و در نتیجه ارتباط مختل می‌شود
پاسخ
#6
بله . چون یکی از شرح وظایف نماینده بین گروه این است که پل ارتباطی گروه با ساختار خدماتی یا کمیته ها باشد و باید گزارشهای ساختار یا کمیته های خدماتی را به گروه منتقل کند . و گروهها را در جریان فعالیت ساختار خدماتی و کمیته ها قرار دهند . گروهها ایده ، وجدان ، نیرو و پول به کمیته خدمات ناحیه منتقل میکنند و با ساختار خدماتی ارتباط برقرار میکنند ، نماینده ها میتوانند در جلسات درون کمیته ای شرکت کنند و ایده و پیشنهادات خود را مطرح کنند ، نمایندگان میتوانند مشکلات گروه یا نیازهای گروه را به ساختار خدماتی منتقل کرده و بی تفاوت نسبت به نیازهای شاختار نباشند و حتی در موارد خاص پاسخگویی هم بخواهند.جنبه مثبت آن این است که گروه ساختار را بهتر حمایت میکند و نیازهای ساختار را تأمین میکند.ارتباطمان توسعه پیدا میکند . و توسعه روابط یکی از نشانه های جاری بودن بهبودی در خدمات میباشد . در واگذاری اختیار دچار شک و تردید نمیشود و به خدمتگزاران و ساختار اعتماد میکند . در صورتی که کمبود ارتباط باشد ساختار خدماتی حمایت نمیشود ، پول در گروه بلوکه میشود ، اختیارات ساختار محدود میشود ، از خدمتگزاران پاسخ گویی نمیخواهند ، ساختار بیمار میشود و حکومتی ، اصل چرخش رعایت نمیشود ، هرج و مرج و بی نظمی در ساختار خدماتی میشود و در کل تأثیر منفی روی سنت پنجم میگذارد
پاسخ
#7
سلام
هیئت ها و کمیته برای همین ارتباط هستند.گزارش کمیته ها و نیز درخواست راهنمایی در هیئت ها از گروه می خواهند.کمبود و یا عدم ارتباط در خدمات باعث دوباره کاری و هرج و مرج میشود و خیلی از ارتباطات قطع می شود.
پاسخ
#8
بله این موضوع درگروههااتفاق میفتداینست که نمایندگان با دادن گزارشات شفاف در گروهها.
بله این موضوع رعایت میشود این ارتباطات باعث میشود که همیشه ارتباط بین گروه و ساختار حفظ شده تعاون همکاری بین گروه و ساختار برقرارشود همچین ارتباط باعث رشدارتقا سطح کمی وکیفی ساختار میشود و نوعی اتحادواحساس تعلق بین گروههابوجودمیایدحال نقطه مقابل آن کمبود ارتباط است که باعث میگرددمفهوم خدماتی ما قابلیت اجرا نداشته باشد متقالاگروههادچارچالش ودردسرمیگردند.
خیراعضانسبت به هم ودرساختاربی تفاوت شده و اکثرا از روی ترس مشغول خدمت میشوند
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان