امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سؤال 3- آیا از مواقعی خبر دارید که پول NA سبک سرانه ولخرجانه در سطح گروه خرج شده باشد
#1
سؤال 3- آیا از مواقعی خبر دارید که پول NA سبک سرانه ولخرجانه در سطح گروه خرج شده باشد؟ در سطح کمیته ناحیه و منطقه چطور؟ در مورد خدمات جهانی چطور؟ مورد سبک‌سرانه برای خرج آن پول چه بوده؟ به جای آن چگونه می‌بایست این پول خرج می‌شد؟
پاسخ
#2
سؤال 3- آیا از مواقعی خبر دارید که پول NA سبک سرانه ولخرجانه در سطح گروه خرج شده باشد
بله درسطح گروه برداشت اشتباه وغیره منطقی از سنت چهارم استقلال گروهی انجام پذیرای در گروه بدونه توجه به سبد هفتم تجمل گراای و مخارج غیره ضروری رابه گروه تحمیل کردن عدم آگاهی اعضأ نسبت به سایر خدمات در رساندن پیام سطح کمیته و ناحیه عدم هماهنگی و تداخول خدمتی بین خدمت گزاران کمیته فرعی در سطح خدمات جهانی تولید چیپ ونشریات نامرغوب
پاسخ
#3
در بعضی از گروهها جشنها و سالگرد گرفته می شود كه باعث اتلاف بودجه می شود در جلسات باز به خاطر عدم تفويض اختيارات و ندادن گزارش شفاف خدمتگزاران اين اتفاق می افتد و در مورد خريد وسايل برگزاری جلسه به خاطر خودمحوري خدمتگزار و عدم آگاهی از وظايف محوله و نداشتن وقت كافی برای بررسی و انجام خدمات لازم و استفاده نكردن از تجربه ساختار خدماتی اين اشتباه رخ می دهد و يا نشريات بيش از نياز گروه تهيه می شود كه كهنه می شود و يا تاريخ مصرف آن می گذرد.
در ناحيه و منطقه زمانی كه نمايندگان از نوع فعاليت كميته ها خبر ندارند يا پيگيری نمی كنند و يا تصميمات مسئولين كميته ها از روی خودمحوری باشد و يا همايشها و كارگاههايی برگزار می شود كه برآورد هزينه نمی شود.
در خدمات جهانی و يراستاری، چاپ و نشر كتابهای بي كيفيت و ضرب چيپ و سكه نامرغوب.
در سطح ناحيه و منطقه مواردی محدود به جای اعانه از اين پول برای حل مشكلات و مسائل آموزشی و اطلاع رسانی استفاده شود.
پاسخ
#4
پولی که در گروه و ساختار خدماتی ما جمع می شود ، به سختی و با حمایت اعضاء بدست آمده ، و به راحتی در دسترس ما قرار نگرفته است ، وقتی برنامه ریزی و مسئولیت پذیری

در تامین مخارج گروه و کمیته های فرعی و ساختار خدماتی وجود نداشته باشد ، منابع مالی و انسانی ما به هدر خواهد رفت . وقتی مشورت کنیم و طبق اساسنامه تنظیم شده

در خدماتمان ، خرج کرد مسئولانه داشته باشیم ، از خرج کرد بیهوده و سبک سرانه حود داری خواهد شد . ما می بایست برای پیشبرد هدف اصلی مان ، از هدر رفتن منابع جلوگیری

کنیم ، و در صورت برخورد با هدر رفتن منابع مالی ، از کمیته و یا ساختار خدماتی مربوطه پاسخگویی بخواهیم تا این امر تکرار نشود .
پاسخ
#5
خرید لوازم غیرضروری و تشریفایت. و تزئینات کمکی به پیام‌رسانی نمی‌کنند. و در ناحیه برگزاری

 همایش‌های بی‌مورد و در خدمات جهانی سرمایه‌گذاری بی‌مورد
پاسخ
#6
گروه : خرید روکش صندلی ، کولر ، کمتر هزینه کردن بجای مسئولانه خرج کردن که مشورت نکردن خدمتگزار برای خرید که باعث دوباره کاری و هزینه مجدد شده ، کف و دیوار جلسه را سرامیک و سنگ کردن . کمیته شهری : امانی خرید کردن ، مشورت نکردن برای برخی از هزینه هاء ناحیه : اعانه مستقیم به APF ، هزینه زیاد در همایش باید مشورت بیشتر صورت میگرفت ، به اندازه پولی که در اختیار است هزینه کرد ، در هنگام خرید به کیفیت کالا دقت کرد تا دوباره کاری نشود ، گرفتن ایده و نظر ، برنامه ریزی درست ، اطلاع رسانی بیشتر ، به علت نداشتن برنامه ریزی و در نظر گرفتن تمامی منابع با در نظر گرفتن زمان مناسب با ایده مناسب ممکن این اتفاق بی افتد
پاسخ
#7
بودجه خدماتی به راحتی در دسترس قرار نمی گیرد . جهت به انجام رسیدن هدف اصلی مان ، ما به تمام منابع مالی که در اختیار انجمن است نیاز داریم .

گروه ها ، هیات های خدماتی و کمیته های ما باید از پولی که ما به آنها می دهیم خردمندانه و محتاطانه استفاده کنند و از خرج کرد بیهوده این پول و از روی سبک سری خود داری کنند .

با در نظر داشتن هدف اصلی NA ، ساختار خدماتی ما از هدر رفتن این پول اجتناب می کند و از این سرمایه ای که بدان داده شده جهت رساندن هر چه موثرتر بودن پیام ما استفاده می نمایند .
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10 ، حـمـیـد
#8
- آیا از مواقعی خبر دارید که پول NA سبک سرانه ولخرجانه در سطح گروه خرج شده باشد؟ در سطح کمیته ناحیه و منطقه چطور؟ در مورد خدمات جهانی چطور؟ مورد سبک‌سرانه برای خرج آن پول چه بوده؟ به جای آن چگونه می‌بایست این پول خرج می‌شد؟

همه ما نسبت به خرج های گروه و ساختار نظراتی داریم.
اما واقعیت امر این است که سبک سری به معنای خرج های است که بدون رای وجدان و از روی خودمحوری است.
پول سبد ما کم است و هزینه ها زیاد .
بودجه موسسه ما بیش از کل بودجه انجمن معتادان گمنام ایران است.
اما همیشه با کمبود بودجه مواجه هستیم.
اداره کردن انجمنی با این وسعت زیاد و با این بودجه کم یک هنر بزرگ است.
این که من بگویم نظرم چیست با واژه خرج های سبک سری متفاوت است.
من تا کنون فقط کسورات بعلت کسری بودجه مشاهده کرده ام اما سبک سری خیر.
از همه خدمتگزارهای انجمن بابت مدیریت دلسوزانه تشکر می کنم.

من به چشم خودم دیده ام خدمتگزارهای که از ماشین شخصی خود برای خدمات انجمن استفاده می کنند.
خدمتگزارهای که در حین خدمت از جیب خود وعده های غذایی برای خود تهیه می کنند.
هر چند این خسارت به خود است و انجمن با ان موافق نیست اما جای تقدیر دارد.
وتنها یک نظر دارم؛
در صحافی نشریات دقت بیشتری گردد. تا نشریات ما در طول انتقال اسیب کمتری بخورد.
هر چند عشق همدردها که اقدام به خرید نشریات اسیب دیده می کنند ستودنی است و نشریات کمی برگشت می خورد.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10 ، حـمـیـد
#9
سلام
بله
زمانی گروه تصمیم گرفت که صندلی بخرند و اجرا کردند متاسفانه برای نگهداری تعداد صندلی ها مکان نگهداری مناسب نداشتند. بهتر بود جهت رساندن پیام صرف شود.
پاسخ
 سپاس شده توسط admin.a ، حـمـیـد ، ناظر10
#10
خیلی از مواقع بوده برای برگزاری کارگاه هزینه انجام شده ولی مسئولانه نبوده وازهدررفتن پول جلوگیری نکرده بودندnaنمیگویدخرج نکن میگویدولخرجی نکن مثلا یک کارگاه برگزارشدغذای آن بی کیفیت بود این مسئولانه نیست یا اینکه گروهی کمبودملزومات وارداتی و شده ولی در حفظ و نگهداری آن مواظبت نمیکننددرنهایت با مدیریت و برنامه ریزی درست میتوان جلوی ولخرجی یاسین سرانه خرج کردن راگرفت
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#11
سلام
--آیا از مواقعی خبر دارید که پول NA سبک سرانه ولخرجانه در سطح گروه خرج شده باشد؟ در سطح کمیته ناحیه و منطقه چطور؟ در مورد خدمات جهانی چطور؟ مورد سبک‌سرانه برای خرج آن پول چه بوده؟ به جای آن چگونه می‌بایست این پول خرج می‌شد؟ در سطح چند گروه بابت مکان که مال انجمن نبود هزینه ایی غیر معقول وسبکسرانه انجام داده بودند که متاسفانه به صورت عادت برای دیگر گروه ها در امده.مثال هزینه گاز کشی یک مسجد ویا خرید صندلی و کولر گران قیمت برای نمازخانه شهرداری...
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#12
سلام

بله/
بسیاری مواقع شاهد بودم که در گروه پول به اندازه تجلات خرج می شد ونیاز انجمن هم نبود ودر ساختار هم به همین شکل گاها برای تابلو نویسی چیزی را نگارش می کردند که نیاز بود مجددا هزینه نماییم و ان را جایگزین نماییمیا همایشی برگزار شد که نیاز نبود وقابل اجرا در این سطح خدماتی نبود وپیامی نیز نداشت ومتاسفانه از جیب شخصی هم خرج شده بود که خلاف اصول بود...
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#13
سؤال 3- آیا از مواقعی خبر دارید که پول NA سبک سرانه ولخرجانه در سطح گروه خرج شده باشد؟ در سطح کمیته ناحیه و منطقه چطور؟ در مورد خدمات جهانی چطور؟ مورد سبک‌سرانه برای خرج آن پول چه بوده؟ به جای آن چگونه می‌بایست این پول خرج می‌شد؟(مفهوم۱۱)
بله ،برای خرید وایت برد، که درست هزینه نشد و با پول زیاد یک تابلو بی کیفیت و یکبارمصرف گرفتیم ، در حالی که زمان تصمیم گیری های مالی میبایست دقت بیشتری میکردیم .
بودجه ان ای باید تحت مدیریت مسؤلانه بوده، یعنی اینکه ما فقط پول اعانه نمیکنیم،بلکه بودجه را هم میبایست مدیریت کنیم ، یعنی بایست روی آن تا زمانی که صرف پیشبرد تنها هدف اصلی ما شد هم نظارت مستقیقم یا غیرمستقیم داشته باشیم .
زمان تخصیص منابع خدماتی وبخصوص منابع مالی بایست هنگام واگذاری حدود اختیارات مالی را با دقت مشخص کنیم .
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان