امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
1- پول در گروه شما برای چه کاری استفاده می‌شود؟ در ناحیه چطور؟ در منطقه چطور؟
#1
1- پول در گروه شما برای چه کاری استفاده می‌شود؟ در ناحیه چطور؟ در منطقه چطور؟
پاسخ
#2
- پول در گروه شما برای چه کاری استفاده می‌شود؟ در ناحیه چطور؟ در منطقه چطور؟
اجاره مکان آب برق گاز نشریات به تازه وارد وپذیراای جهت اطلاع رسانی در مورد NAبه عموم ودسترسی به معتادانی که امکان شرکت درجلسات را ندارند مانند بیمارستان‌ها و زندان‌ها و برای توسعه تولید ترجمه و توزیع پیام ما به صورت کتبی و گرد هم آوردن اعضأ ما در محیط های خدماتی که متعهد به دیدگاهی بر گسترش پیام ما به کسانی که در سراسر دنیا به آن نیاز دارند هستند؛ همه اینهاجهت حمایت از هدف روحانی NAکه رساندن پیام به معتادانی است که هنوز در عذاب می‌باشند ‌‌؛ فرق بین وظیفه و مسئولیت وظیفه:آنچه که در اساس نامه است و من انجام می‌دهم ولی مسئولیت:من وظایف را دلسوزانه انجام بدهم مثلٱ گرداننده می آورم سئوال کنم که در این فصل در این جلسه خدمت گزار نشستی یا عضو ان جی او های دیگر نیستی‌؛یا سخنران به همین شکل؛ در ناحیه خدمت رسانی به گروها برگزاری همایش و کمیته فرعی منطقه برگزاری کارگاه‌های آموزشی و ساختاری برای تمامی نواهی در خدمات جهانی آمریکا کانادا هلند ایران هند ترجمه کتاب‌های NAبرگزاری همایش منطقه ای توسعه NA

پاسخ
#3
گروه: كرايه مكان برگزاری جلسه، خريد نشريات و چيپ و سكه، ميز و صندلی، شمع وكيک، پذيرايی، پس انداز و اعانه به كميته شهری، برگزاری جلسه باز، خريد وسايل مورد نياز برگزاری جلسه و نسبت به نياز گروه وسايل گرمايشی و سرمايشی، كارگاههای كه در داخل جلسه برگزار می گردد، تولد گروه، گرفتن كپی، كتاب برای جلسه و كمک به جلسات تازه تاسيس
كميته شهری: اجاره مكان برگزاری جلسه، نيازهای كميته های فرعی و مسئولين اداری (تنخواه و هزينه های ماهيانه شامل تايپ، پرينت،كپی) پذيرايی و اعانه به خزانه ناحيه
ناحيه: در ناحيه هم مانند كميته شهری می باشد ولی با اين تفاوت كه ناحيه كميته نشريات ندارد(حقوق كارمند خاص، كارمند انبار)
منطقه: مانند ناحيه نيازهای كميته ها و مسئولين اداری، اجاره مكان، برگزاری همايش، چاپ پيام بهبودی، اعانه به خدمات جهانی، هزينه های فكس و تلفن و هماهنگی بين نواحی . دفتر مرکزی و هزینه های ان
خدمات جهانی: پس از انجام كارهای قبلی كه گفته شد ترجمه و چاپ نشريات به زبانهای مختلف، برگزاری كارگاه در كشورهای ديگر، ارسال پيام به سراسر دنيا، ضرب چيپ وسكه، حمايت از كنفرانس خدمات جهانی، اعانه به خدمات جهانی و استخدام كارمندان خاص و پرداخت حقوق آنها، كمک به كشورهای ديگر و كمک به گروههای تازه تاسيس
پاسخ
#4
اعضای NA در سراسر جهان جهت کمک به انجمن در راه به انجام رساندن هدف اصلی خود ، کمک مالی می کنند و این یک فرض واجب برای همه اجزاء ساختار خدماتی است که از این بودجه جهت رساندن هر چه بیشتر و بهتر پیام بهبودی NA استفاده کنند ، جهت انجام هر چه بهتر این کار ، کمیته های خدماتی باید این را مدبرانه مورد استفاده قرار بدهند و کاملا و دقیقا در برابر کسانی که این بودجه را فراهم آورده اند جواب گو باشند.

بودجه معتادان گمنام باید همیشه جهت پیشبرد هدف اصلی ما مورد استفاده قرار گیرد . این پول باید جهت پرداخت هزینه های برگزاری جلسات بهبودی NA ، اطلاع رسانی در مورد NA به عموم و دسترسی به معتادانی که امکان شرکت در جلسات را ندارند ، هزینه شود .

همین طور باید برای توسعه ، تولید ، ترجمه و توزیع پیام ما به صورت کتبی و گردهم آوردن اعضاء ما در محیط های خدماتی که متعهد به دیدگاهی بر گسترش پیام ما به کسانی که در سراسر دنیا به آن نیاز دارند هستند ، استفاده شود . همه این ها جهت حمایت از هدف روحانی NA ، که رساندن پیام به معتادانی است که هنوز در عذابند ، می باشد .
پاسخ
#5
 کرایه جا و مکان نشریات هزینه گروه کمک به ناحیه هزینه رابطین هزینه کارگاه هزینه اطلاع‌رسانی کمیته زندانها و همایش ناحیه.
در منطقه کمیته ترجمه و نشریات اجاره‌بها مکان برگزاری همایش‌های منطقه‌ای توسعه NA در خدمات جهانی حمایت از NA نوپا در کشورهای مختلف برگزاری کارگاه‌های آموزشی در کشورهای مختلف
پاسخ
#6
گروه :کرایه مکان و تهیه وسایل مورد نیاز برگزاری جلسه ، نیازهای گروه مثل چیپ و سکه و شمع و کیک و چای ، نشریات 17 و آدرس جلسات و برگه خوش آمدگو و خواندنی های جلسات ، پس انداز گروه برای اتفاقات غیر مترقبه ، اعانه به ساختار جهت توسعه و تأمین خدمات
کمیته شهری ، اجاره مکان برگزاری کمیته شهری ، نیازهای کمیته خدماتی ( نشریات ، چیپ و سکه ، کارگاهها ، اطلاع رسانی ) ، تنخواه برای منشی هیئت نمایندگان جهت کپی گزارشات ، بات پذیرایی ، اعانه به ناحیه
ناحیه.همانند کمیته شهری
منطقه : برگزاری کارگاهها ، اجاره مکان ، نیازهای کمیته ها ، برگزاری همایش ، آه ، چاپ پیام بهبودی ، خدمات دفتر مرکزی ، پاسخگویی به خطوط تلفن و فکس ، هماهنگی بین نواحی
خدمات جهانی : پیام رسانی به سراسر دنیا ، ترجمه و چاپ نشریات به زبانهای مختلف ، برگزاری کارگاه در کشور های مختلف ، کمک به گروههای تازه تأسیس در کشورهای دیگر ، برگزاری همایش ، نیازها کمیته
پاسخ
#7
گروه : هر گروه NA مخارجی دارد مانند : اجاره مکان برگزاری جلسات ، خرید چیپ و آدرس جلسات برای ارائه به تازه واردان ، خرید کیک و شمع برای تولد اعضاء ، هزینه مربوط به برگه

های گزارش خدمت گزاران گروه ، و در صورت پذیرایی (خرید چای و قند ) و ... و اعانه به ساختار خدماتی .

هئیت نمایندگان : برای هزینه مربوط به مکان برگزاری جلسات ماهانه هیئت نمایندگان ، مخارج مربوط به کمیته های فرعی (آدرس جلسات ، کمیته روابط عمومی ، کمیته H&I ،

کمیته چیپ و سکه ، کمیته نشریات ، کمیته کارگاهها و هزینه های مربوط به کادر اداری و اعانه به ناحیه و منطقه.

منطقه : در منطقه نیز شامل هزینه های بالا و اعانه به فرا منطقه .

خدمات جهانی : برای تمامی موارد ذکر شده و توسعه و گسترش NA در جهان ، همایش ها و کنفرانس های خدمات جهانی ، کمک و اعانه به گروه های تازه تاسیس ، چاپ و

نشر و ترجمه نشریات و ...
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر2
#8
سلام
هزینه های گروه شامل کرایه مکان و پذیرایی و نشریات..در ناحیه کمیته های خدماتی و هزینه های پذیرایی کمیته ها اجاره مکان هیئت و هزینه خدمتگذاران و...
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر10
#9
کل پولی که در انجمن جهانی جمع آوری میشود برای یک هدف که بتوانیم یک دوست درحال عذاب رابه انجمن جذب کنیم و همچنین برای ترجمه نشریات ضرب سکه توضیح محصولات na کارمندان خاص ارتباط جمعی درسطح جهانی برگزاری همایشهای جهانی میشود
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10
#10
سلام

--پول در گروه شما برای چه کاری استفاده می‌شود؟برای اجاره مکان جلسات.هزینه پذیرایی و ماژیک و...
--هزینه های اجاره در ناحیه چطور؟ برای کمیته های فرعی.اقامت وپذیرایی
--در منطقه چطور؟توسعه/کارگاه ها.نشریات
پاسخ
#11
سلام

__هزینه هایی که در گروه نیاز است مانند نیازهایی که گروه دارد مانند هزینه ای چیپ تازه واردان و یا هزینه های برق و آب و...
_در ناحیه مسائلی هستند که نیاز به رسیدگی دارد مانند غرفه ها.
__در منطقه صرف ترجمه و هماهنگی و توسعه.
پاسخ
#12
1- پول در گروه شما برای چه کاری استفاده می‌شود؟ در ناحیه چطور؟ در منطقه چطور؟(مفهوم۱۱)
هر گروه مستقل است . اما اگر فقط به احتیاجات خودمان در سطح گروه فکر کنیم و نقش خودمان را در فراهم آوردن سرمایه مورد نیاز دیگر سطوح خدماتی نادیده بگیریم،این گونه تفکر برخلاف مفهوم ۱۱ است .
در گروه عموما برای اجاره مکان،خریداحتیاجات گروه، اقلام خوشامدگویی، هزینه ایاب و ذهاب رابط بین گروه،نشریات، .......
پول در نواحی و مناطق هم بنا به شرایط و خدماتی که ارائه می دهند، صرف هزینه های متفاوتی دارند .
تقریبا میشه گفت هزینه های خدمات جهانی ثابت است مگر اینکه یک پروژه در دستور کار قرار گیرد.
پیام مفهوم۱۱ اینه که؛ بودجه خدماتی به راحتی در دسترس قرار نمی گیرد.جهت به انجام رسیدن هدف اصلی مان ،ما به تمام منابع مالی که در اختیار انجمن است نیاز داریم .
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان