امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سؤال 4- در مورد اینکه چگونه مفهوم دوازدهم در یازده مفهوم دیگر بکار گرفته می‌شود بحث ک
#1
سؤال 4- در مورد اینکه چگونه مفهوم دوازدهم در یازده مفهوم دیگر بکار گرفته می‌شود بحث کنید.
پاسخ
#2
سؤال 4- در مورد اینکه چگونه مفهوم دوازدهم در یازده مفهوم دیگر بکار گرفته می‌شود بحث ک

یک: گروها گردهم می آیند برای تشکیل ساختار
دو: گروها خودشان مسئول هستن
سه: گروها اختیار می‌دهند
چهار: خدمت گزاران مورد اعتماد ما رهبران ما هستن
پنج: پاسخ گوای
شیش: وجدان گروه
هفت: شرکت اعضا در تصمیم گیری
هشت:ارتباط
نه: صحبت اعضا در رابطه با پیشنهادات نادیده نشود
ده: نداشتن ترس از تلافی
یازده: مسئولانه هزینه کردن
دوازده: حکومت نکردن
پاسخ
 سپاس شده توسط admin.a ، حـمـیـد ، ناظر11 ، ابی ن ، ناظر9 ، admin
#3
(تامين و توسعه ، تفويض در نوع خدمت، احترام متقابل. اگر به كار گرفته نشود تمام قدمها و سنتها دچار نقص می شود)
اصول روحانی در مفهوم 12 باعث می شود كه هر گروه كه مسئوليتهايی را كه توان انجام دادنش را ندارد به عهده نگيرد و به ساختار خدماتی اعتماد كند و كارهای خدماتی را محول كند و در انتخاب خدمتگزاران اصل خدمت را در نظر بگيرد نه شخصيتها را و همچنين خدمتگزاران خود را مجاب به پاسخگويی در مسئوليتش بداند و به وجدان گروه احترام بگذارد و خود را در روند تصميم گيری قرار دهد و با فروتنی اجازه دهد اعضاء نظراتشان را بيان كند و به آنها اهميت دهد اگر به كسی در خدمت ضرری رسانديم سعی می كنيم جبران كرده و با امانت داری در حفظ سرمايه NA بكوشيم صداقت در خدمت داشته باشيم فرصت يادگيری و اشتباه را به ديگران بدهيم.
كنار رفتن از خدمت تاثير گذاشتن يک سطح به سطح ديگر عدم تحميل عقيده سطح ساختار به سطح ديگر. انحصاری نكردن پستهاي خدماتی. اعتماد كردن و در عمل پاسخ گرفتن .در راس ماندن گروهها. دانستن اينكه اختيارات فقط خدماتی و اجرایی است. مسئوليت در انتخاب خدمتگزاران كار آمد روشن بودن محدوده اختيارات و خدمت برای جلوگيری از اتلاف منابع و اجازه شركت و حضور به همگان دادن. برقراري ارتباطات سالم و صريح رک و روشن بخاطر مطلع نمودن ديگران، فراهم نمودن امكان ابراز عقايد مخالف، ايجاد فضای امن و مناسب خدماتی. مديريت مدبرانه و مسئولانه همه در گروه خدماتی باقی ماندن ساختار بوده و رعايت اين مفاهيم كمک به خدماتی ماندن آن می كند و ضمن اگر 11 مفهوم قبلی با زيربناي روحانی موجود در سنتها و قدمها رعايت نشود به حكومت ختم می شود خدمت يک تمابل معنوی است در بهبودی و 11 مفهوم راههای درست اجرای اين تمايل را فراهم می آورد ولی حكومت يک خواسته نفسانی و مادی می باشد.

در كل ماهيت انجمن معتادان گمنام روحانی است و در عالم روحانيت حكومت جايگاهی ندارد
پاسخ
 سپاس شده توسط admin.a ، sepher1877 ، حـمـیـد ، ناظر11 ، ابی ن ، ناظر9 ، admin
#4
مفهوم دوازدهم بمامیگویدانجمن معتادان گمنام یک انجمن روحانی است.حکومت کردن برخلاف اصول روحانی ماست.مابجای حکومت بایستی تابع اصل روحانی خدمت باشیم.درراستای حفظ ماهیت روحانی معتادان گمنام ساختارماهمیشهروحانی است وهرگز نبایدحکومتی باشد.مفهوم دوازدهم چشم انداز همه مفاهیم قبلی است.مفهوم دوازدهم متذکرمیشودکه ماازریاستوحکومت کردن بپرهیزیم وازاصول روحانی تبعیت کنیم
پاسخ
#5
تمام این مفاهیم بدان گونه که با قدمها و سنتها و در چارچوب اختیارات و مسئولیت‌هایی که به خدمتگزاران و کمیته‌ها ارجاع می‌شود می‌تواند بدون داشتن بهبودی شخصی و فروتنی ما را به بیراهه و چنگ و تفرقه بکشاند و از هدف اصلی خارج نماید
پاسخ
#6
مفهوم اول : توسعه و هماهنگی و حمایت از خدمات و واقعیت دادن به هدف اصلی توسط همه گروهها و نه یک گروه مفهوم دوم : نیاز گروهها را برای خدمت در نظر بگیریم ، مسئولیت و اختیار نهایی با گروه ها است و باید به وجدان گروه احترام گذاشت که اگر گروهها مسئولیت خودشان را در قبال اختیارات داده شده رعایت نکنند ساختار به سمت حکومتی شدن کشیده میشود . بم و اختیار تصمیم گیری نمیدهیم ، مفهوم سوم : در تفویض اختیار ، اختیارات اجرایی میدهیم اختیارات لازم بنا به درخواست میباشد ، و اختیارات فقط خدماتی میباشد . مفهوم چهارم : کیفیت های رهبری در انتخابات برای رسیدن به هدف اصلی ، رهبر انی که انتخاب میکنیم ویژگی رهبری داشته باشند و انتخاب خدمتگزاران کار آمد . مفهوم پنجم : از حدود و نقطه تعریف شده در تصمیم گیری و پاسخگویی خارج نشویم ، مسئول باشیم ، شرح وظایف را تعریف کرده و نسبت به آن پاسخ گویی میکنیم . که این روشن بودن محدوده اختیارات جلوگیری میکند از اتلاف منافع و انرژی . مفهوم ششم : وجدان گروه وسیله ای روحانی میباشد و همه اعضا میتوانند نظرات خود را بیان کنند . و وقت شرکت و اجازه حضور به همگان داده نمود . مفهوم هفتم : موثر بودن در روند تصمیم گیری ، بد ن تحمیل عقاید ، قبول مسئولیت توسط تمام اعضا نه فقط عده ای خاص مفهوم هشتم : ارتباط صریح و مستمر و دو طرفه باعث میشود خدمات مطلوب پیش برود و در راستای هدف اصلی باشد تا بتواند به تمام گروهها خدمت کند . مفهوم نهم : با فراهم کردن امکان ابراز عقاید مخالف و گوش کردن به تمام نظرات میتوانیم به نتایج بهتر خدماتی دست پیدا کنیم مفهوم دهم : در اصول مصالحه نکنیم و جویای خواست خداوند باشیم . با ایجاد فضای امن و مناسب خدمات . تعادل در خدمات برقرار میکند و اینکه وارد مسائل شخصی و خصوصی خدمتگزاران نشویم و فقط در مورد مسائل خدماتی آن پاسخگویی بخواهیم . و حمایت میکند از همکاری ، احترام و تعامل بین خدمتگزاران مفهوم یازدهم : تعهد و مدیریت مسئولانه را در رابطه با منابع و سرمایه هایمان را در نظر بگیریم . مدیریت مسئولانه و با درایت همه در گروه خدماتی باقی ماندن ساختار بوده و رعایت این مفاهیم به این امر کمک میکند . همچنین اگر ۱۱ مفهوم قبلی با زیر بنای روحانی موجود در سنتها و قدمها رعایت نشود خدمات به حکومت ختم میشود ، خدمت یک تمایل معنوی است در بهبودی و ۱۱ مفهوم راههای درست اجرای این تمایل را فراهم می آورد . ولی حکومت یک خواسته نفسانی است و مادیات در آن دخیل میباشد . در کل ماهیت انجمن معتادان گمنام روحانی است و در عالم روحانیت حکومت جایگاهی ندارد. Heart Heart Heart Heart Heart Heart Heart
پاسخ
#7
تمامی مفاهیم خدماتی ما بر مبنای عشق بلاعوض و کمک یک معتاد به معتاد دیگر در راستای سنت پنجم (رساندن پیام به معتادی که هنوز در عذاب است) پایه گذاری شده است.

خدمتگزاران ما اعضای قابل اعتماد ما می باشند و هرگز نباید خدمات در معتادان گمنام را به چشم حکومت و ریاست بر سایر اعضا و خدمتگزاران دیگر ببینند . خدمات ما باید بر

مبنای شفاف سازی ، فروتنی ، مسئولیت پذیری ، بردباری و صبر و تحمل باشد ، تا بتوانیم با اتحاد با سایر اعضا بهترین پیام رسانان انجمن باشیم . امروز هر معتاد پاک یک معجزه

است که پاکی خودشان را به واسطه خدمتگزاران NA ادامه می دهند ، خدمتگزارانی که بدون هیچ چشم داشتی خدمت می کنند ، تا سایر اعضا از فضای بوجود آمده بتوانند

استفاده کنند و در مسیر بهبودی قرار داشته باشند . خدمتگزاران ما فقط خدمت می کنند ، آنها به ما حکومت نمی کنند و ساختار خدماتی ما باید همیشه خدماتی باقی بماند و هرگز

نباید حکومتی شود با رعایت (اصل چرخش ) در خدمات
پاسخ
#8
بلوغ بهبودی یارشدبهبودی باعث معرفت درخدمت عاشقانه و صادقانه میباشدهمه مسئولنددرتصمیم گیری کمیته ها شرکت کنند چون نتیجه آن به همه منعکس میشوددرتصمیم گیریها شنیدن صدای مخالف از حکومت کردن جلوگیری میکندارتباط بین ماوساختاروگروهها باعث خدمات موثرآشنایی با مشکلات دوطرفه میشوداگرحالتهای روحانی در۱۱مفهوم حفظ شودمااشتباهات فاحش خودرادرحین خدمت کردن کمترانجام میدهیم و روحانیت دیگران را بهتر درک کنیم رشدگروهی و شخصی وبه هدف اصلی نزدیکترمیشویم
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان