امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سوال 1- تفاوت بین خدمت و حکومت چیست؟
#1
سوال 1- تفاوت بین خدمت و حکومت چیست؟
پاسخ
#2
- تفاوت بین خدمت و حکومت چیست؟
خدمت به معنای خادمی است به معنای عشق از خودگذشتگی ایثار است حکومتی باشد اینها همه از بین می‌رود؛ حکومت دستوری است خدمت تمایولی خدمت عشق و فروتنی حکومت خودمحوری خدمت خدامحوری است خدمت انجام کاربدونه چشم داشت حکومت ارضأ شدن در رابطه با تمام نقایص و چشم داشت است خدمت همه برای یک نفر حکومت یک نفر برای همه سرلوحه خدمات ما عشق است عمل از روی خود گذشتگی خدمت گمنامیست و تشویق آن برای یک نفر برای حفص آن ولی حکومت گمنامی نیست ۰

پاسخ
 سپاس شده توسط admin.a ، sepher1877 ، حـمـیـد ، ناظر11 ، ناظر9
#3
خدمت كردن با فروتنی و روحيه از خود گذشتگی همراه می باشد انجام كار درست با نيت درست است ولی در حكومتی به اين شكل نمی باشد ساختار خدماتی از عقايد و نظرات و تجارب كمک گرفته و استفاده می كند ولی اگر حكومتی شود عقايد و نظرات خود را تحميل كرده و همه چيز دستوری می شود و از ضعفها استفاده می شود و سليقه ای عمل می كنند در ساختار خدماتی وظايف به خدمتگزاران تفويض شده و پس از آن درخواست انجام آن كار می شود ولی اگر حكومتی شود فرد حاكم، دستور و امرو نهی می كند در ساختار خدماتی و به هنگام خدمت وتصميم گيرها رضايت اعضاء در نظر گرفته می شود ولی در حكومتی به دستوری بودن و انجام شدن كار فكر می كنند ارتباط خدماتی صادقانه و نوع اختيار و انجام آن به نوع خدمت و تفويض اختيارات بستگی دارد ولی حكومتی بودن تشخيص با خود فرد يا گروه حاكم و عقايد آن شخص بستگی دارد در ساختار خدماتی با استفاده از تجربيات گروه و نظر خواهی و خرد جمعی كار انجام می شود ولی حكومتی انفرادی و به طور شخصی وبا خودمحوری انجام می شود در ساختار خدماتی حمايت متقابل و اعتماد متقابل و فراهم آوردن فضايی احترام آميز متقابل وجود دارد ولی در حكومتی احترام و اعتماد و حمايت از جز به كل می باشد در ساختار خدماتی همه يكسان هستن ولی در حكومتی بالا و پايين و جزو كل وجود دارد.

شرايط حكومتی: رييس و مرئوس و حكمران دارد، دستور و امر و نهی می شود، بدست آوردن هر چيز برای خود، خودمحوری و خودخواهی، كنترل، تنبيه و تشويق، سرزنش ، اجبار، اراده شخصی، سازماندهی و سلسله مراتب، اعمال نفوذ كردن، قدرت و تاييد و شهرت، متوقع بودن، اعمال سليقه، تحميل عقايد، احترام پائين دست به بالا دست، بی احترامی، شخصيت پردازی و تنهايي وجود دارد از روی هوای نفس عمل می شود و مبنای آن ترس و هدف رسيدن به قدرت است.

شرايط خدمت: از خودگذشتگی و ايثار، فروتنی، احترام متقابل، اعتماد، حمايت متقابل، همدلی، همسانی، همكاری، پاسخگويی، توافق جمعی و وجدان گروهی، عشق، مشورت، استفاده از تجارب و عقايد ديگران، مسئوليت پذيری، خدامحوری، خيرخواهی می باشد فرصت اشتباه داده می شود، در خدمت با تصميم مسئوليت خدمت قدرت بيشتر می شود.
پاسخ
 سپاس شده توسط admin.a ، sepher1877 ، حـمـیـد ، ناظر11 ، ناظر9
#4
خدمات در NA بصورت کاملا رایگان می باشد (کمک بلاعوض یک معتاد به معتاد دیگر ) و خدمتگزاران ما بابت خدماتشان هیچ پولی دریافت نمی کنند . و در ساختار خدماتی ما

گروه های در راس هرم می باشند و گروها برای ساخار خدماتیشان مانند ، هیئت نمایندگان ، نواحی ، مناطق ، فرا مناطق و خدمات جهانی تصمیم می گیرند ، اما در حکومت

برعکس موارد فوق می باشد ، یعنی در ساختار حکومتی رئیس و کارمندانی وجود دارد که بابت کارشان پول دریافت می کنند و برای زیر مجموعه های خود تصمیم گیری می نمایند.

خدمت گزاران NA توسط اعضا انتخاب می شوند ، ولی در ساختار حکومتی کارمندان و زیر مجموعه شان توسط مدیران انتخاب می شوند .
پاسخ
#5
 خدمت کلاً‌به معنی انجام دادن کاری بدون چشمداشت می‌باشد و حال آنکه حکومت به معنی ارضاء 

شدن در مورد تمام نقایض و یا چشمداشت می‌باشد
پاسخ
#6
تو حکومت اشتباه کردن در راستای منافع حکومتی است در خدمت فرصت رشد میباشد ، در حکومت تنبیه و توبیخ است و تو خدمت اساسنامه به خود دارد ، در حکومت قانون وجود دارد در پیروی میشود در حکومت از عقاید و نظرات مشخص استفاده میشود ، در خدمت عشق بلا عوض شخصی و هوای نفس وجود دارد ، در حکومت حرف اول و آخر با شخص است تو خدمت با گروه ، در حکومت ملاک حاکم استعدادها و تخصص ها میباشد در خدمت عشق و فروتنی و تمایل و ایثار میباشد ، در حکومت رئیس و مرئوس و سلسله مراتب وجود دارد در خدمت همه با هم برابرند نقاط بالا و پایین وجود ندارد . تو حکومت هدف حفظ حکومت میباشد ولی در خدمت هدف رساندن پیام میباشد
پاسخ
#7
در ظاهر شاید اجزاء انجمن معتادان گمنام ما را فریب دهد که ماهم ساختاری شبیه به حکومت داریم ، اما در باطن هدف از شکل گیری ما ، نوع تصمیم گیری ما ، روابط بین اعضای ما

با ساختار حکومت ها متفاوت است . نوع اختیاری که گروه های ما به هیئت ها و کمیته ها تفویض می کنند ، خدماتی است نه حکومتی . بنابراین ذات و ماهیت آن باید هرمی به مانند 

حکومت ها نباشد . حکومت ها در رأس هرم قرار می گیرند تا به همه چیز اشراف داشته و دستور دهنده باشند همچنین دیگران را کنترل می کنند ، اما ذات و ماهیت غیر حکومتی و

ساختار خدماتی حکم می کند که نظرات دیگران را در هنگام تصمیم گیری وجود داشته باشد . در انجمن معتادان گمنام رأی گیری غیر علنی نداریم ، ما چیزی برای کتمان از سایر

اعضاء نداریم ، ما هیچ چیز محرمانه ای نداریم ، درب ساختار به روی همه اعضاء باز است و آنها می توانند نظارت کنند ، این است تفاوت بین حکومت و خدمت .
پاسخ
#8
سلام
حکومت یک نوع دیوان سالاری با یک سری وظایف اجباری و در مقابل دستمزدی مشخص و با یک سری تشویقات دنیوی مانند پول و مرخصی است.همیشه یک نفر می تواند بازخواست و برخورد دستوری کند. خدمت از طریق اصول روحانی و یک سری ویژگی های ذاتی و در راه کمک کردن به یک معتاد در حال عذاب است.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر10
#9
درخدمت سلسله مراتب وجودندارددرخدمت پیشنهادات بصورت رودرروبیان میشودوعواقبی درموردپیشنهادویاحتی اعتراض وجودنداردولی در حکومت اینطور نیست حاصل خدمت بزرگ شدن ظرفیت روحانی تواضع پیداکردن.صبورشدن.پاسخگوبودن.تقاضای راهنمایی کردن.مشورت باکسانیکه بدانهاخدمت میشودمیباشداماحاصل حکومت ظهوروبروزنواقص شخصی است
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10 ، حـمـیـد
#10
سلام

خدمت در انجمن معتادان گمنام از یک مساله حمایت می کند رساندن پیام به معتاد در حال عذاب بدون این به مشخصات یا وضعیت پیام گیرنده را در نظر بگیرند از روی نیت خیر و همدردی ودوست بدون داشتن چشم داشت...
 اما در حکومت برای یک سری منافع  ما اقدام به یک سری کارها می کنیم که گاها مناسب نیستند وباعث خسارت به دیگران می گردد اما خاصیت حکومتی عشق و همدردی وجود ندار.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#11
(۱۳۹۸/۱۰/۲۴، ۰۹:۵۹ عصر)admin.a نوشته است: سوال 1- تفاوت بین خدمت و حکومت چیست؟
سلام عشق و خدمت چهار چوب نداره.تبعیض و طبقه بندی نداره.پایین و بالا نداره.رتبه بندی نداره.اما در حومت همه چی هست بغیر از گذشت وعشق بلاعوض.
چون با یک سری قوانین و آداب و رسوم برنامه ریزی و ادامه پیدا میکند
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#12
(۱۳۹۸/۱۰/۲۴، ۰۹:۵۹ عصر)admin.a نوشته است: سوال 1- تفاوت بین خدمت و حکومت چیست؟
درود.خدمت یه درخواست داوطلبانه و بدون غرور میباشد.اما حکومت یه مسئولیت دستوری و یا امری ست.خدمت صادقانه و به دور از دستو و امر و نهی است و بدور از خودمحوری میباشد.اما حکومت چهارچوبه مقرارت امر ونهی ی دارد .
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#13
در برنامه ای که مسیر آنرا اصول ما تعیین کرده و انجمنی که نمونه های واقعی اجرای اصول خود را نماد های رهنمود گونه قرار میدهد ، هر نوع تعریفی میتواند به عنوان بخشی از توقعات شخصی اعضای ما در نظر گرفته 
شود که نیاز به ابراز دارند . بهبودی شخصی من فرآیند تسلیمی در مجرای توانایی های خودم برای جاری شدن با 
احساسات فطری و فردی به سوی پیروی از روش هایی برای خدمت کردن است تا نیرویی برتر را با وجود خودم در بر داشته باشم. این راهی فراتر از هر نوع شناخت میباشد که قابلیت نام گذاری ندارد تا نتایج فرانامی را به جاذبه هایی که در پی بی قراری بروز میکنند وصل نماید . 
من قادرم با خدمت کردن حکمرانی کنم و یا آنکه با خود رایی به خدمت بپردازم اما هنگام تسلیم در اجرای قدم ها و 
سنت ها و مفاهیم خدماتی مکان یا فضایی برای اراده ی شخصی من به وجود نمی آید. کار ما این نیست که برای تعیین تفاوت های خدمت و حکمرانی به قضاوت مشغول شو یم اما فراموش نمیکنیم که همگی در حال اجرای هدف اصلی انجمن هستیم تا آنکه قادر باشیم یک روز دیگر را پاک باقی بمانیم و این همان کاری است که همه ی اعضای 
ما همانطور که خودشان برای خودشان بهتر می پندارند دارند انجام میدهند. من به چنان تفاوت هایی اهمیت نمی دهم چون خودم فقط خدمت خودم هستم و همین خدمت نیرو یی برتر برای من است که مرا زنده نگه میدارد تا ضمن تسلیم به اصول خودمان از آفت هایی که ذهن من قادر است به بار بیاورد ، در امان باشم . 
هر نوع تفاوتی که در هر خیالی امکان وجود داشته باشد ربطی به خدمت کردن من ندارد...
پاسخ
#14
سلام

حکومت یک دستورالعمل مشخص و چهارچوبی با ویژگی های مشخص دارد و رد کردن این چهار چوب مجازات هایی دارد-اما خدمت یک کار روحانی با نیت خیر است واگر انجام نشود مجازات ندارد
پاسخ
#15
سلام

خدمت بر اساس اصول روحانی و محبت بدون شرط نیز می باشد. در خدمت بر اساس کمکی که بدون چشم داشت به ما شده ما نیز این مساله را برای دیگران قابل درک می کنیم.
حکومت تحمیل اراده و خواست شخص مان بر دیگران است...
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10
#16
سوال 1- تفاوت بین خدمت و حکومت چیست؟(مفهوم۱۲)
خدمت فعالیتی است که ما خودمان را وقف انجام آن میکنیم و بر پایه تمایلات درونی ،نیت خیر، بدون چشم داشت ،بدون سلسله مراتب سازمانی و بدور از تکبر و ریاکاری و تنهابایک هدف 'کمک به یک معتاددیگر'انجام میدهیم،در حالی که حکومت دستوری هست ،در آن اجبار میباشد،نیتش ارضای مالی یا رسیدن به پست و مقام است،در حکومت مرجع میتواند یک شخص باشد اما درخدمت مرجع خداوند و خرد جمعی است ، در خدمت پاسخگویی براساس تعهدات روحانی است، اما درحکومت پاسخگویی براساس ضوابط و قوانین و قراردادهامیباشد، درخدمت هدف توسعه پیام است اما درحکومت هدف سازمان دادن به آن نظام میباشد .
پاسخ
#17
سلام و وقت بخیر
ویژیگی های رهبری یا همان خدمت در مفهوم چهارم نوشته شده که چه ویژگی میتواند داشته باشد
خدمت گذار 
از خودگذشتگی دارد
انتقاد پذیر باشیم
تمایل به خدمت و گذاشتن وقت داشته باشیم
به دنبال تایید نبودن
در همه حال به دنبال مشورت بودن
اجرای وظایف اساسنامه 
داشتن خلاقیت 
و....‌‌‌‌‌......

حکومت این است 
خومحور بودن
خودخواه بودن
به دنبال تایید بودن در خدمت
نداشتن فروتنی در حین خدمت 
مشورت پذیر نبودن
چون من خدمت میکنم باید حرف من تایید شود
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10 ، ناظر9


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان