امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سوال 30 : چگونه برای سپردن ، عمل می کنم ؟ آیا از لغات خاصی بطور منظم استفاده می کنم
#1
سوال 30 :   چگونه برای سپردن ، عمل می کنم ؟ آیا از لغات خاصی بطور منظم استفاده می کنم ؟ آنها چه هستند ؟ 
پاسخ
#2
من باید ببینم تو مسئله ای که میخوام بسپارم آیا سهم خودمو انجام دادم یعنی مسئولیتهای شخصیمو خودم به گردن گرفتم البته این مسئله باید با راهنما چک بشه
به همون صورت که چگونگی عملکرد میگه سپردن به خدا ما را از انجام مسئولیتهای شخصی سلب نمیکند بلکه تفکیک سهم خود از سهم خداوند است.
در مورد لغات هر جور که راحت ترم باید درخواست کنم ولی نباید با اصولی که یاد گرفتم تناقض داشته باشه.
پاسخ
#3
چگونه : دعا می خوانم به جلسات می روم پیشنهادات رانمایم را می پذیرم این تصمیم را به صورت روزانه تجدید می کنم از روی اراده شخصی عمل نمی کنم به الهامات و عکس العمل ها توجه می کنم مراقبه می کنم مشورت می کنم از سر راه خداوند کتار می روم و اعتماد می کنم -
در قسمت لغت خاص : من ازادم که هر لغتی که دوست دارم استفاده کنم
خداوندا : اراده و زندگیم را به تو می سپارم مرا در بهبودیم راهنمایی کن و به من نشان بده که چگونه زندگی کنم
گاهی هم به صورت پراکنده در دعا و مراقبه کلمات مورد نیاز روزم را با نیروی برتر در میان می گذارم و از احساسات و اعمالم می گویم
گاهی دعاهای دیگری می خوانم اما هر روز صبح دعای قدم سوم را می خوانم-معمولاً چند جمله و عبارت در قالب دعا، گاهی مواقع کاری کن، کمک کن که مثل پر در دستانت باشم وگاهی که در مخمصه گیر می‌کنم به خود می‌گویم آرام باش، خدا هست.
پاسخ
#4
همانطورکه درانتخاب خداوند وبرداشتی که ازاوداریم کاملا آزادیم ، درانتخاب نوع تماس وارتباط برقرارکردن بااونیز مختارهستیم وبرنامه هیچ مسیر مشخصی رابه من مشخص نمی کند ودرکل من هروقت که ازخداوندطلب یاری کنم ایمانم رشد کرده واودردسترس من می باشد.

ولی تجربه نشان داده است که چندراه وجود دارد که به همه کمک کرده است،اول اینکه ارتباطم راباخداوند ازطریق دعاوسپاسگزاری قوی ترکنم ، دست ازکنترل کردن بردارم ، حرص وجوش نخورم وکوله بارمشکلات رابه خدابسپارم ،قدمها راکارکنم ، ازتجربیات راهنماودوستان بهبودی استفاده نمایم ، نترسم وبه دنبال نتیجه دلخواه خود نباشم وعجله نکنم.
پاسخ
#5
فقط برای امروز به روال برنامه زندگی می کنم.
دعای قدم سوم رو می خونم.
دعای هر روز من این است که میگم خدایا تو که می دونی من ضعیفم و در شرایط نواقص قدرت تصمیم گیری درست رو ندارم.
منو در شرایط نواقص قرار نده.
پاسخ
#6
 یعنی اینکه ما با کارکرد سوالات بخش سپردن ،  بطور تئوریک متقاعد شدیم که توکل بخداوند و تسلیم شدن در مقابل خواست و اراده خداوند چقدر میتواند ، برای ما مزایا به همراه بیاورد ، و نشاط وآرامش به زندگی ما ببخشد ، و همینطور متوجه شدیم که خواست و اراده خداوند امروز برای ما پاکی و بهبودی میباشد ، و همینطور در این بخش از نظر مفاهیم عقلی به این خرد رسیدیم که معنای سپردن و توکل کردن و همچنین خواست خداوند برای ما ، انتخاب بهترین گزینه ها برای ادامه دادن یک زندگی سالم می باشد .
پاسخ
#7
سپردن تمرین میخواد نه حرف وحدیث 

برای همینم اول دعا میکنم 
دکم نقش خودمو پیدا میکنم 
سوم کنترل وقضاوت نمیکنم 
چهارم اعتماد میکنم 
وپنجم میسپارم
پاسخ
#8
برای سپردن باید یک سری کارها انجام بدیم
بعضی ها به صورت منظم یک سری کلمات را انتخاب و هر روز می خونن.
مثل دعای قدم 3 :
اراده
و زندگيم را به تو مي سپارم مرا در بهبودی ام راهنمایی کن و به من نشان بده که چگونه زندگی کنم.
این دعا ماهیت قدم 3 را برای ما روشن می کند
با این حال هر کس از ما میتونه روش منحصر به فرد خودش رو انجام بده
پاسخ
#9
با سلام....
اول باید ببینم در چه قسمتی گیرم و نیاز به سپردن دارم مثل خشم ، بد قولی ، عصبانیت ، رابطه نا سالم ، پول ناسالم ، و غیره.....
وقتی میخواهم کاری انجام بدهم یا قولی بدهم یا واکنشی نشان بدهم در لحظه و سریع نمیتوانم و نمیدانم چگونه عمل کنم اول به عواقب آن فکر میکنم که خسارت بار نباشد و بعد به درونم توجه میکنم که وجدانم هشدار بد ندهد یا احساس خوبی دارم یا نه سعی میکنم به نتیجه آن فکر نکنم چون هر وقت به نتیجه عمل از روی بهبودی فکر کردم منصرف شدم چون دوست دارم همیشه برنده باشم.

مثلا وقتی میخواهم فروتنانه با خداوند راز و نیاز کنم لخت نمیشوم و پوشش مناسبی به تن میکنم با او خودمانی صحبت میکنم و از لغات قلمبه و سلمبه استفاده نمیکنم و بجای آن سعی میکنم صادقانه صحبت کنم.


در آخر سپردنی که اسارت و وابستگی به هر چیزی حتی عزیزانم داشته باشد قدم سوم بی معنی میشود.
پاسخ
#10
خواندن دعای آرامش،درخواست تمرین وعمل کردن براساس اصول روحانیازخداوند،ارتباط باراهنماومشورت بااو واقدام عمل خودباحضوردرجلسات ومشارکت کردن وسکوت کردن،با متعد شدن به مسئولیت های خوددرزندگی وسعی وتلاش برای انجام مسئولیت های خود،باسپاسگزای ازخداوند
البته لغات خاص برای همه یکسان نیست ومی تواندباتوجه به درک هرفردازنیروی برتروخداوندمتفاوت باشد
پاسخ
#11
سلام
از نظر تجربه من متوجه شدم نیاز به کار خاصی نیست.دقیقا مثل اجرای اصول روحانی هر زمان سخت بگیرم برایم برقراری ارتباط با نیرو برتر مشکل می شود و هر زمان که بتوانم بدون سخت گیری درخواست خود را بیان کنم اساس بهتری دارم.من لغت خاصی استفاده نمی کنم .اما از دعای آرامش گاها استفاده می کنم.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر9 ، ناظر7 ، ناظر 1 ، حـمـیـد ، ناظر5
#12
زمانیکه دربهبودیم عملکرددرستی داشته باشم تمایل قشنگی هم پیدامیکنم ودراین سپردن ثابت قدم میشوم صادقانه وباعشق وبدون واسطه وباایمان واعتماد وازصمیم قلبم میسپارم وبه هیچ عنوان سپردنم راشرطی نمیکنم دریچه قلب وافکارم راباکمک خودش بازنگه میدارم وموانع اعتمادکردن وسپردن راازسرراه برمیدارم با دعاومراقبه وشکرگزاری وبادعای قدم سوم که روزی چندمرتبه آنراتکرارمیکنم وباداشتن برنامه ریزی روزانه باتکراروتمرین خودسپردن باداشتن استقامت وصبربیشتر واگرشکستی دیدم ناامیدنشوم ودست برداشتن از خودرایی وخودمحوری باتابع اصول بودن وازخودخداوندطلب حمایت کردن بامشورت کردن واقدام وعمل درراستای سپردنم وازهمه مهمتر باگفتن جملات: خدایاکمکم کن خدایاخودموسپردم بخودت پروردگارامارادریاب وبااعتمادقلبی ویاشجاعت تمام میسپارم?
پاسخ
#13
سلام

سپردن یک نوع قرار درونی است با خودم که معمولا هم نیازی نمی بینم که لغت خاصی به کار ببرم و بیشتر تمرکز را بر انجام سهم خودم می گذارم وقتی که من بتوانم سهم خودم را انجام دهم مسلما سپردن صورت گرفته است////
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر5 ، حـمـیـد
#14
برای سپردن ازلغات خواصی استفاده
نمیکنم بزبان خودم
وجوری که بلدم ارتباط میگیرم
وسعیم براینه فقط برای امروزکاردرستوتو
زمان درست وبصورت کامل انجام بدم
تصمیماتم همراه بامشورت باشه وباصبروپشتکار
هرکاروتعهدیوبه انتهابرسونم
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر5 ، حـمـیـد
#15
سلام
با مشورت راهنما یک روش را انتخاب می نمایم که در آن راحت بتوانم بگویم...معمولا خیر.لغات خاصی به کار نمیبرم اما دعای آرامش را می خوانم...
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر5 ، حـمـیـد ، ناظر10
#16
من با اطمینان و اعتقاد کامل به خداوند که همان نیروی برتر من است قرار است خلادرونی خود را با او پر کنم و کل زندگی ام را به او بسپارم..جلسه،قدم،راهنما
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10 ، ناظر5


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 2 مهمان