امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سوال 40 : آیا احساس می کنم که اکون اماده هستم تا به او بسپارم ؟
#1
سوال 40 :  آیا احساس می کنم که اکون اماده هستم تا به او بسپارم ؟ 
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ۰۹۰۳۴۴۵۴۷۹۶ ، Reza.z1362 ، ناظر۱۵ ، ناظر14 ، حوریا ___Bu ، ناظر۸
#2
بله امروزبه این باوررسیده ام که آماده سپردن هستم من باکارکردن قدمها ودست از خودمحوری برداشتن وخدمت صادقانه درمسیری روحانی وبهبودی درحرکتم وآماده ام تا زندگی وخواست واراده ام رابخداوندی که خوددرک کرده ام بسپارم ودراین راه بایدروی اصل روحانی تسلیم بیشترکارکرده ومتمرکزباشم تادرجاهای سخت اصول رارعایت کنم ودرحال سپردن باقی بمانم ازخدامیخواهم تا آرامشی عطاکندتا ازاصولی که برنامه دراختیارم گذاشته استفاده بهینه کنم حتماتغییرکنم تابه آن آرامش وآسایش برسم تادرزمان سخت کاردرست را انجام داده و مثمرثمرواقع شوم:
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر11 ، حـمـیـد ، ناظر9 ، Reza.z1362 ، ناظر۱۵ ، ناظر14 ، حوریا ___Bu ، ناظر۸
#3
بله این احساس را دارم که اکنون اماده هستم و این احساس از پس افکار و و اعمال من به وجود امده است امروز خداوند بدانگونه که او را درک می کنم جزئی از زندگی من است و کاترکرد این سه قدم مرا اماده سپردن کرده است -این احساس زمانی در من قوت می‌گیرد که حس مسوولیت‌پذیری و تعهّدپذیری در سپردن را به خوبی انجام دهم و این نشانه‌ی آمادگی من است. زمانی که به او اعتماد کنم و بدون ترس بتوانم به او اتکا کنم این حس آمادگی بعد از رها شدن از حس‌هایی هم‌چون «خود می‌دانم و می‌توانم» در من به وجود می‌آید
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر9 ، ناظر۱۵ ، ناظر14 ، حوریا ___Bu ، ناظر۸ ، Khosravani
#4
دردهایی که درگذشته متحمل شدم ،عدم توانایی درتغییرمحیط واطرافیان وعجزم درمقابل افکار ، بیماری ، اعمال ،مسئولیتهایم ،غیرقابل اداره بودن زندگی وعدم سلامت عقل واستفاده ازاراده شخصی همگی شاهد زنده ای هستند برای اینکه به من ثابت کنند که مدیر خوبی درزندگیم نبوده ونیستم.

بعدازرسیدن به این آگاهی نیازاست که تمایل برای سپردن درمن بوجود آید
ودراین کارمهرت پیداکنم. این تمایل
ومهارت راازتجربیات دیگران وسپردن
قسمتهای کوچک زندگی وتمرین وتکرار
پیدا می کنم .
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر9 ، Reza.z1362 ، ناظر۱۵ ، ناظر14 ، حوریا ___Bu ، ناظر۸
#5
من زمانی آماده سپردن هستم که تمایل به تغییر داشته باشم.
پاسخ
 سپاس شده توسط eshgholi ، حـمـیـد ، ناظر9 ، Reza.z1362 ، ناظر۱۵ ، ناظر14 ، حوریا ___Bu ، ناظر۸
#6
با اینکه در مسیر درست بهبودی قرار دارم و سعی کرده ام همه چیز را به خداوند بسپارم و پیش میاد یک سری چیزها که فکر میکنم مالک اصلی آنها من هستم را نمیتوانم  به خداوند

بسپارم . مثل : زن ، فرزند ، مسائل مالی و...

عملکردن به این سوال نیاز به تکرار و تمرین زیاد دارد بخصوص اصل روحانی تمایل و اعتماد و ایمان 

و اینکه این سوال نگفته همین الان بسپار ، فقط دارد سوال میکند که آمادگی سپردن را داری یا خیر؟
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر11 ، حـمـیـد ، ناظر9 ، Reza.z1362 ، ناظر۱۵ ، ناظر14 ، حوریا ___Bu ، ناظر۸
#7
آمادگی یعنی ؛ درک و اِحراز ،
 از احساس یک شرایط مناسب
 برای به فعل در آوردن یک
 خواسته و یا یک تصمیم که از
 قبل عوامل و یا برنامه ریزیهای
 لازم در رابطه با آن صورت و
 شکل گرفته است .
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر9 ، Reza.z1362 ، ناظر۱۵ ، ناظر14 ، حوریا ___Bu ، ناظر۸
#8
وقتی ما میگویم احساس 
میکنیم که آماده ایم ، معنایش
 این است که ، فاکتورهای لازم 
را برای به اجرا در آوردن
 تصمیمی که گرفته ایم را از
 قبل مهیا نموده ایم
بعنوان مثال:
 سپردن برایمان کاملاً مفهوم
 و روشن شده است 
  شک و تریدهایمان در رابطه
 با یک نیروی برتر برطرف
 شده است 
 ارکان مهمی مثل مثلث
 توکل ( اعتقاد – اعتماد – 
اطمینان ) را در خود ارتقاء
 داده ایم
پاسخ
 سپاس شده توسط eshgholi ، حـمـیـد ، ناظر9 ، ۰۹۰۳۴۴۵۴۷۹۶ ، Reza.z1362 ، ناظر۱۵ ، ناظر14 ، حوریا ___Bu ، ناظر۸
#9
من به توانایی خداوند برای سپردن شک و تردیدی ندارم؛
اگر تردیدی هست فقط برای ناتوانی خودم می باشد.
(توانایی خداوند تغییری نمی کند، ظرفیت ما کامل نیست)
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر9 ، ناظر۱۵ ، ناظر14 ، حوریا ___Bu ، ناظر۸
#10
با سلام....
احساس من در طول روز متغیر است مثلا وقتی اوضاع وفق مراد است مشکلی با سپردن ندارم ام زمانیکه امنیهایم به خطر میافتد افکارم درگیر میشود و از تعادل خارج میشوم و اراده را بدست میگیرم.

زمانیکه چیزی رو میسپارم سعی میکنم بطور روزانه از آن مراقبت کنم و روی آن تمرکز و تعهد داشته باشم. یاد گرفتم که در لحظه مشکلی را بسپارم و از بحران عبور کنم.

برای آمادگیِ سپردن باید به درکش برسم که از سپردن چه سود روحانی دستگیرم میشود.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر9 ، ناظر۱۵ ، ناظر14 ، حوریا ___Bu ، ناظر۸
#11
ازهمان بدو ورودبه انجمن فهمیدم وقبول کردم که برای پاک ماندن ورشد دربهبودی به نیرویی برترازخودم نیازدارم ودرمسیر بهبودی باید به اوتکیه کنم ودرظاهر می گویم که خدایاتمام امور زندگیم رابه خواست واراده تومی سپارم ولی وقتی میبینم که کارها بروفق مرادمن پیش نمی رودسریع دخالت کرده وسعی در برگرداندن اوضاع به نفع خودم میکنم ولی ازبدوورودم به جلسات تا الان این نقصم کمرنگتر شده وکشمکشم کمترشده ومن باکار کردن برروی این نقصم سعی درسپردن کامل زندگیم به خداوندو کنارکشیدن خودم ازسرراه اودارم
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر9 ، Reza.z1362 ، ناظر۱۵ ، ناظر14 ، حوریا ___Bu ، ناظر۸
#12
سلام
در اختیار گرفتن اختیار خودم و به بیماری اهمیت دادن و بهایی که برای نابود کردن زندگی کردن خودم می پردازم.حال با وجود تجربه های قبل تصمیم گرفتم قسمتی از زندگی ام را به مراقبت نیرویی برتر بسپارم و سهم خودم را انجام دهم.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر9 ، Reza.z1362 ، ناظر۱۵ ، ناظر14 ، حوریا ___Bu ، ناظر۸
#13
کارکرد صادقانه وخالصانه سه قدم اولیه مرا به امادگی لازم برای سپردن اراده شخصیم میرساند وهربار بخشی از اراده خود را در روند کارکرد قدمها به خداوند میسپارم وبا نتیجه ارامش بخش ان روبرو میشوم واین باعث اعتماد وایمان بیشتر واعتقاد مرا قوتر وآماده تر میشوم.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر12 ، ناظر9 ، حـمـیـد ، سالار44 ، omed44 ، حسین یاری ، فریبرز۶۵ ، حمید65 ، Reza.z1362 ، ناظر۱۵ ، ناظر14 ، حوریا ___Bu ، ناظر۸
#14
سلام
سپردن یعنی اختیار دادن و من گاها ممکن است خودمحوری کنم اما در کل سپردن و تمایل خود را نشان داده ام.در هر قسمت از قدم ها این تمایل را نمایان کرده ام.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر9 ، حـمـیـد ، Reza.z1362 ، ناظر۱۵ ، ناظر14 ، ناظر۱۶ ، حوریا ___Bu ، ناظر۸
#15
ما از پاك زندگى کردن خود لذت میبریم و طالب ارمغانهاى دیگر انجمن هستیم. ما حالا دیگر میدانیم که در برنامه روحانى خود نمی توانیم متوقّف شویم وخواهان تمام چیزهائى که میتوانیم بدست آوریم هستیم. ما اکنون آماده ایم که براى اولین بار خودمان را صادقانه ارزیابى کنیم.
بنابراین،کار خود را با قدم چهارم شروع می کنیم.(پایه)
پاسخ
 سپاس شده توسط حوریا ___Bu ، حـمـیـد ، ناظر9 ، Reza.z1362 ، ناظر۱۵ ، ناظر14 ، ناظر۱۶ ، ناظر۸
#16
بله این احساس رادارم علی رقم تمام ترسها
دلیلهاوتوجیه ها چاره ای جزتغییر
وادامه مسیرندارم احساس میکنم امادگی نسبی
جهت سپردن وواگزاری به خداوندی که خوددرک میکنم
رادارمودراین باره قدمهارادرزندگیم کاربردی وتکراروتمرین
میکنم
پاسخ
 سپاس شده توسط یاسی ، Reza.z1362 ، Reza.z1362 ، ناظر۱۵ ، ناظر14 ، ناظر۱۶ ، حوریا ___Bu ، ناظر۸
#17
سلام
--بله- امادگی برای سپردن نیاز به چیز خاصی ندارد و فقط من باید اعتماد نمایم و پس از انجام سهم خودم در هر کاری برای ادمه بسپارم.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10 ، ناظر۳ ، Reza.z1362 ، ناظر۱۵ ، ناظر14 ، ناظر۱۶ ، حوریا ___Bu ، ناظر۸
#18
ازابتدای ورودب انجمن فرایندسپردن اغازشده ودرطی هرقدم این امرباتغییرباورهاواعتقادات این فرایندعمیق ترمیشودودرقدم ۴این موصوع عمیق تروامادگیم بیشتروبیشترمیشود
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر۳ ، Reza.z1362 ، ناظر۱۵ ، ناظر14 ، ناظر۱۶ ، حوریا ___Bu ، ناظر۸
#19
من وقتی که حرف از سپردن به میان می آید میخواهم کتابی حرف بزنم و بگم بله من اکنون آماده ام که ...
من هرجا دیدم طبق برنامه و راهکارهای برنامه پیش رفتم ضرری نکردم گاهی اوقات از اینکه بخواهم همه جای زندگی را در دست بگیرم واقعا ترس سراغم میاد 
از طرفی هم تحمل درد کشیدن ندارم
در برنامه یاد گرفتم که همه چیز نسبی است 
قانون آزمون و خطاست 
من هم دوست دارم و احساس میکنم زمان آن رسیده که به او بسپارم
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر۳ ، ناظر20 ، ناظر۱۵ ، ناظر14 ، ناظر۱۶ ، حوریا ___Bu ، ناظر۸


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان