امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سوال 5 :چگونه خداوندی که خود درک می کنم را درگیر قدم پنجم خود می کنم ؟
#1
سوال 5 :چگونه خداوندی که خود درک می کنم را درگیر قدم پنجم خود می کنم  ؟                                         
پاسخ
#2
خداوندی که من درک کرده ام بزرگترین تکیه گاه من درمسیربهبودی وزندگیم بوده وباورمن این است که خداوند درگیرقدم پنج من هست وهرچه که خواست اوباشدبرزبان آورده واقرارخواهم کرد واز او میخواهم که بازهم کمکم کند تاازتمایل وشهامتی که درقدم چهارپیداکردم درقدم پنج نیز استفاده کنم تاتمام چیزهایی که صادقانه نوشته ام درنزد او اقرارکنم وچیزی را ازقلم نیندازم .

من از کودکی به دلیل تربیت نادرست وباورهای غلط خیابانی همیشه با اقرارکردن مشکل داشتم وآنراخودفروشی وآدم فروشی میدانستم ولی باور امروزم این است که اولین قدم برای رسیدن به آگاهی ورشد روحانی اقرار صادقانه است درقدم یک و دو به این باور رسیدیم که نیروی مافوق میتواندبماکمک کند درقدم سوم تصمیم گرفتیم تابه خداوند بسپاریم اراده وزندگیمان را ودرقدم چهارم ترازنامه هایمان را باکمک خداوند نوشتیم ودرقدم پنج از او میخواهیم که درکنارمان باشد وقدرت وشهامت وتمایل بدهد تا اقراری صادقانه وکامل انجام دهیم:
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر10
#3
ما باید بدانیم برای اینکه اقراری که انجام می دهیم کامل شود و معنی پیدا کند و در بهبودی ما تاثیر گذار شود باید قدم چهارم را با خداوند نیز دز میان بگذاریم و انرژی او را درگیر قدم پنجم خود کنیم که از راه های مختلفی انجام می شود قبل از نوشتن دعا میخوانم و از او کمک میگیرم از او درخواست کنم در حیتن نوشتن و یا خواندن در ان مکان حضور داشته باشد و صدای من را بشنود و شهامت لازم را به من بدهد و من را حمایت کند مراقبه کردن و سکوت قدم را در مکان روحانی و تمیز انجام دهم
 

دریچه قلبم را باز کنم و سعی کنم در کنار راهنما او را نیز احساس کنم من نباید که از او خجالت بکشم و ما این قدم را کار نمی کنیم که احساساتمان را سرکوب کنیم بلکه میخواهیم روح واحساس خاموشمان را بیدار کنیم  ما ادم روحانی نمی شویم بیدار میشوم
پاسخ
 سپاس شده توسط ssaeedg ، حـمـیـد ، Darush sistan ، ناظر10
#4
اقرار درقدم پنجم رابطه مستقیم به
درک من ازخداوند دارد. ابتدا نیاز است
که من درک خود رااز نیروی برتر بررسی
کنم وبراساس مشخصاتی که برای این
درک قائل هستم این کارراانجام میدهم.

درک من ازنیروی برتراین است که
اوبه من کمک می کند وهروقت اجازه
دهم به زندگیم می آید.

من باعملکردم ورعایت اصول روحانی
اجازه ورود حضور خداوند رابه زندگیم
می دهم .

من به هنگام اقراربه شخصی دیگر
ازخداوند نیز دعوت می کنم که حضور
داشته باشد. بهرحال بعد ازاقرارها آرامش پیدا می کنم و احساس آزادی ورهایی می کنم ومتوجه می شوم که یک اقرار صادقانه انجام گرفته است .

این سوال می خواهد بگوید که اگر
من درمورد درک خود بانیروی برتر هنوزدچار مشکل هستم  باید یک درک
شخصی ازنیروی برتر داشته باشم ودرضمن شیوه ارتباط بااوراانتخاب کنم .
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، Darush sistan ، ناظر10
#5
سعی میکنم رابطه ام را با خداوند بیشتر کرده و به توسط دعا کردن و درخواست کمک از خداوند به طور روزانه و قلبی و سلولی از خداوند بخواهم در زندگی ام نقش بازی کند و من همیشه جز خرابکاری قادر به هیچ کاری نبوده و اراده شخصی من محدود و قاصر از کمک به من است و تنها خداوند قادر است مرا راهنمایی و کمک کند از او صادقانه میخواهم مرا رها نکند امروز که او را یافته ام و جز او هیچ سرپناهی ندارم و در دنیا جز او کسی قادر به کمک من برای کارکرد قدم 5 نیست عاجزانه و سلولی از او تمنا دارم مرا به حال خویش رها نسازد و مرا از اسارت نفس رهایم سازد تا آن شوم که او میخواهد و درجه تسلیمم را عمیق و عمیقتر کند و برای این قدم افکارم را بازکند
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، Darush sistan ، ناظر10
#6
برای اقرار در برابر خود و خدا و یک انسان دیگر باید هم بخداوند و هم به یک انسان دیگر و هم به فرایند بهبودی اعتماد داشته باشیم.
وقتی تا امروز راهنمای ما و اعضای دیگر به مشارکتت ما گوش دادند و حس همدردی بین ما ایجاد شد ، ما فهمیدیم در این دنیا تنها انسان های بیمار نیستیم و فقط ما نیستیم که ترس و درد و ... را تجربه می کنیم.پس می توانیم هم به فرایند قدم ها و هم بخدا که بما کمک کرد پاک بمانیم اگر چه روزانه ما سم وارد بدن خود می کردیم و بخدا اعتمادی نداشتیم ولی او مارا با هدایت به انجمن معتادان گمنام و ایجاد تمایل به بهبودی بما کمک کرد ، پس ما سهم خود در قدم پنجم را ایفا کرده و نتیجه را بخدا می سپاریم.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، Darush sistan ، ناظر10
#7
سلام
 من نیازمند احترام هستم.من نیازمند اعتماد هستم.من میترسم.انتقام و ...چیزها و ترس هایی که از نیرویی برتر در ذهن من نهادینه کرده بودند و من همیشه در جنگ بودم.حال درک جدیدی از اعتماد و محبت و سعادت نیرویی برتر بدست آورده ام.و آن را در زندگی خود اجرا می کنم.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر10
#8
خداوندی که من درک کرده ام بزرگترین منبع قدرت
وشهامت برای منه که منوبهمین صورتی
که هستم پذیرفته است
میتونم بدون ترس ازسرزنش تلافی
ومسایل دیگه تمام احساسات 
ورویدادهای زندگیموبااودر
میان بگذارم واین کارنه
تنهاباعث ضعف وشکستم نیست
بلکه باعث قوت قلب واحساس
تنهاوتهی نبودنه برام
تونستم بهش اعتمادکنم ورابطه قلبی
خودموبااوداشته باشم
بدون هیچ ترس وهراسی
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر10 ، یثنا
#9
سلام ..
من فقط اعتقاد کامل دارم که برنامه ما یک برنامه خدائیست . چون من را در پیچیده ترین لحظه زندگیم و در سخت ترین لحظات و تنگنای زندگیم یک نیرویی دستم را گرفت و به اولین جلسه و این برنامه وارد کرد و اینکه اگر به اصول برنامه عمل کنم و قدمها را در زندگیم پیاده کنم آرامش و آسایش در زندگیم جاریست چون من هنوز درک درستی از خداوند پیدا نکردم و خداوند را فقط با خواندن دعای آرامش درگیر قدم پنج خودم کردم ...
پاسخ
#10
خداوندی که من درک میکنم عاشق مهربان وبزرگترازمن است وتمام خصوصیات لازم جهت بخشیدن ارامش وتوقف بیماری مراداردوهم اینکه تمام اصول روحانی قدمهاوسنتهاازخصوصیات نیروی برترمن است وهمانطورک اقراربه خداونددرقدم اول مراازشروسوسه وقدرت اعتیادنجات داددرقدم پنجم هم همینکاررابرایم خواهدکرد
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10 ، یثنا
#11
سوال 5 :چگونه خداوندی که خود درک می کنم را درگیر قدم پنجم خود می کنم  ؟(قدم۵)               
ترتیب اقرار که در کتاب آمده و اول اقرار به خداوند است دلیل خاصی داشته و مهم است.
بااینکه خداوندهمه چیزرامیداند اما اقرار باید از زبان خود ما باشد تا مؤثر واقع شود(نتیجه این اقرار پذیرفتن اشتباهات گذشته را در پیش دارد ،همچنین شهامت لازم برای اقراری که لازمه این قدم است را به ما می دهد.)
پاسخ
#12
تجربیاتی که در رابطه با برقرار کردن ارتباط با خداوند و همچنین خواست خداوند پیدا کرده ام ایمان و اعتقاد خود را قوی از قبل کرده ام و از او دعوت میکنم تا در هنگام اقرار در کنار من حضور داشته باشد و به من شهامت اقرار را بدهد
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر9


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان